Nieuwe faciliteiten voor vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk, in alle lagen van de samenleving zijn er mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen of de maatschappij in het algemeen.  De Wet op de Loonbelasting 1964 kent enkele faciliteiten voor vrijwilligers, mits wordt voldaan aan de in deze wet gestelde voorwaarden. Wat deze voorwaarden precies zijn en hoe deze gelden vanaf 1 januari 2019, kunt u hier lezen.

Bekijk ook