Nieuwe faciliteiten voor vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk, in alle lagen van de samenleving zijn er mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen of de maatschappij in het algemeen.  De Wet op de Loonbelasting 1964 kent enkele faciliteiten voor vrijwilligers, mits wordt voldaan aan de in deze wet gestelde voorwaarden. Wat deze voorwaarden precies zijn en hoe deze gelden vanaf 1 januari 2019, kunt u hier lezen.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Controle op Wet tegemoetkomingen loondomein ((Wtl)

UWV begint met het versturen van de voorlopige berekeningen 2018 van de tegemoetkomingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De werkgever ontvangt deze berekening tussen 1...

Rutte III: Levenslang leren (en werken) tot de AOW-gerechtigde leeftijd

“Een van de wensen van het nieuwe kabinet is dat werkenden zich gedurende hun gehele werkzame leven blijven bijscholen. Een nobel streven dat ongetwijfeld...

Mailt u nog steeds met uw werknemers?

Sinds januari 2016 is de meldplicht datalekken in werking getreden ter uitbreiding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 is de...