Online oprichten BV

Vanaf 1 augustus 2021 moet het mogelijk zijn om in Nederland een BV volledig digitaal op te richten. Dit volgt uit de Europese Richtlijn digitalisering oprichting en inschrijving van kapitaalvennootschappen, gepubliceerd op 11 juli 2019.

Op grond van de richtlijn hoeven de oprichters niet meer voor een notaris te verschijnen. Naast een digitale akte van oprichting zullen daarom ook digitale identificatie en digitale ondertekening mogelijk moeten worden gemaakt. Volgens Minister Dekker (Rechtsbescherming) zal bij de implementatie van deze richtlijn zoveel mogelijk worden aangesloten bij het al bestaande rechtssysteem, dus met inbegrip van een rol van de notaris bij de oprichting van de BV.

Overigens blijft de rol van Brouwers bij de oprichting van een BV ongewijzigd (o.a. advisering rondom wijze van inbreng, fiscale en juridische check).

Bron: KNB, 17 juli 2019

Bekijk ook