Ook de allerbeste medewerker moet zich kunnen verbeteren

BrouwersHRM doet veel meer dan alleen loonverwerking. Binnen BrouwersHRM hebben wij continu oog voor de snel veranderende wet- en regelgeving binnen de vakgebieden HRM en salarisadministratie. Omdat deze regelgeving zo frequent aan verandering onderhevig is, vinden wij het onze taak om alle facetten binnen ons vakgebied snel, veilig en betrouwbaar met u te delen en u hierover adequaat te ondersteunen en te adviseren.

Vanuit onze missie dat wij continu willen bijdragen aan de bevlogenheid van uw medewerker zijn wij een partnerschap aangegeven met DiVitaal.

BrouwersDiVitaal

Dit onder de naam BrouwersDivitaal. BrouwersDiVitaal gaat voor toegewijde en beter presterende medewerkers. Ondersteuning op topsportniveau maakt dit mogelijk. Wij ontwerpen een op uw organisatie toegespitst vooruitstrevend vitaliteitsprogramma. Ons ‘intelligente’ digitale platform ondersteunt uw medewerkers bij het maken van de juiste keuzes om de eigen vitaliteit te verbeteren en het werkplezier te vergroten. Valt er toch iemand uit, dan zorgen we voor effectieve verzuimbegeleiding en de snelst mogelijke re-integratie, volledig conform de wettelijke en verplichte Arbowet. We werken hierin samen met de beste Arbodiensten en andere dienstverleners. Preventie en verzuimbegeleiding via één loket! Ons loket!

Voordelen:

  • Salarisadministratie, HR en complete verzuimbegeleiding via één loket
  • Eigen Helpdesk voor alle HR-vraagstukken
  • DiVitaal platform op maat
  • Borging wettelijke (Arbo)verplichtingen zoals PMO, vertrouwenspersoon, healthcheck, etc.
  • Het platform wordt gezien als een extra (arbeids)voorwaarde. Zeker in deze tijd van personeelsschaarste moet u wat extra’s bieden. Medewerkers komen in beweging! Ze gaan aan de slag met hun eigen gezondheid. DiVitaal verbindt ‘arbeid & gezondheid’ met persoonlijke vitaliteit. DiVitaal, duurzaam inzetbaar, levenslang vitaal!

Klanten die al gebruikmaken van het Platform geven aan dat dit de bevlogenheid van hun medewerkers vergroot. Focus niet alleen op het percentage verzuim, maar investeer in de medewerker die aan het werk is. Dit zal de gehele organisatie ten goede komen. Mocht er onverhoopt wel iemand uitvallen dan kunnen wij deze verzuimbegeleiding oppakken via onze verzuimapplicatie.

In de maanden augustus, september en oktober hebben wij een scherpe aanbieding voor die (salaris)klant die gebruik gaat maken van ons BrouwersDiVitaal platform en verzuimbegeleiding.

Wij bieden u, bij afname van ons platform in deze maanden de inrichting kosteloos aan. Na oplevering van het platform, wat vanzelfsprekend in samenspraak met u gebeurt, hebben al uw medewerkers zelf toegang tot een eigen platform waar ze hun fitheid op zes verschillende thema’s kunnen meten. Slimme algoritmes helpen de deelnemers om de geschiktste activiteiten en trainingen te selecteren.

DiVitaal ontwerpt voor iedere opdrachtgever een uniek platform, in de eigen ‘look and feel’ van de organisatie. De inhoud van de trainingen met de geselecteerde regionale of landelijke leveranciers én de trainers staan op dit platform achter zogenaamde ‘tegels’.

De menukaart met tegels vormt het vitaliteitsprogramma. Dit programma werkt het best als we het afstemmen op de wensen binnen uw organisatie. U kunt het zelf of samen met ons volledig op maat samenstellen.

Medewerkers vullen op gezette tijden korte vragenlijsten in. Op het individuele dashboard verschijnen de persoonlijke scores op de zes hoofdthema’s. De deelnemer krijgt hiermee inzicht in de ruimte voor verbetering per thema.

Een uniek algoritme zet de tegels met de activiteiten die het meest zullen bijdragen aan de gewenste individuele verbetering, bovenaan in een persoonlijk lijstje. De volgorde is op basis van de eerder door de deelnemer aangegeven persoonlijke wensen plus de resultaten van de ingevulde gevalideerde (arbo-)vragenlijsten.

Via het persoonlijke dashboard krijgt iedere deelnemer inzicht in zijn of haar huidige vitaliteit en inzetbaarheid. Door op de gewenste tegel te klikken krijgt de deelnemer nadere informatie over de activiteit en kan zich hiervoor aanmelden. De activiteit wordt direct in de agenda geplaatst.

Na activering van het platform zijn de vaste kosten € 5,00 per medewerker per loonstrook. De inzet van de activiteiten c.q. tegels worden doorbelast op basis van afname.

Deze € 5,00 omvat ook de licenties voor het Verzuimregistratiesysteem t.b.v. de verzuimbegeleiding en re-integratie van de medewerkers. Dit is zoals hierboven benoemd inclusief de inrichting van de eerste versie van het platform, het gebruik van de PMO-basis vragenlijsten, de ondersteuning door de helpdeks. Overige aanvullende dienstverlening (zoals verzuimbegeleiding) geschiedt op basis van losse verrichtingen en worden maandelijks gefactureerd.

Verzuimbegeleiding en re-integratie

Binnen onze verzuimapplicatie hebben wij drie soorten van dienstverleningscontracten:

  • Compleet
  • Basis+
  • Basis

Wenst u geheel ontzorgd te worden tijdens de verzuimbegeleiding en re-integratie van de medewerker dan kiest u voor het pakket Compleet.

Overeenkomst incl. Verzuimbegeleiding Compleet

Alle (wettelijke) taken zetten wij voor u klaar. Dit geldt niet alleen voor het “reguliere” verzuim, maar ook het preventief protocol, herbeoordeling, tweede spoor, mediation, etc. worden voor u opgepakt. Daarbij nemen wij ook een groot deel van de communicatie met uw werknemer op en stellen u tussentijds op de hoogte van de voortgang.

Zoals hierboven al aangegeven valt de licentie onder de eerdergenoemde € 5,00 per medewerker per maand. De andere activiteiten zullen op basis van tijdsbesteding aan u worden doorbelast.

Overeenkomst incl. Verzuimbegeleiding Basis+

Heeft u liever zelf meer regie op het verzuim en op het proces, dan is dat vanzelfsprekend ook mogelijk. Met een eigen inlog en trigger taken pakt u samen met een van onze Casemanager de re-integratie op. Ook hier kan naast het “reguliere” verzuim, ook het preventief protocol, herbeoordeling, tweede spoor, mediation, etc. door u zelf worden opgepakt. Dit geldt natuurlijk niet voor het (anoniem) preventief protocol. Dit kan uw medewerker samen met de Casemanager en/of bedrijfsarts oppakken.

Overeenkomst incl. Verzuimbegeleiding Basis

Binnen dit pakket zorgen wij dat u tijdig alle stappen vanuit de Wet Verbetering Poortwachter tijdig en juist op kunt pakken. De communicatie met UWV nemen wij voor onze rekening. De communicatie met de bedrijfsarts en uw medewerker borgt u zelf. Vanzelfsprekend kunt u altijd ondersteuning vragen via een van onze Casemanagers of helpdesk. Wij geven tijdig de signalen.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons? Bel of stuur ons gerust een bericht en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!
  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Corona en ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Indien u (wegens de Corona-tijd) als werkgever helaas uw werknemer zult moeten ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte, kunt u hiervoor toestemming vragen...

Instroomtrajecten, alles wat u moet weten

Tijdens het instroomtraject gaat men op zoek naar nieuw personeel om diverse functies succesvol te kunnen vervullen. Hierbij dienen de doelstellingen van de organisatie...

Ook de allerbeste medewerker moet zich kunnen verbeteren

BrouwersHRM doet veel meer dan alleen loonverwerking. Binnen BrouwersHRM hebben wij continu oog voor de snel veranderende wet- en regelgeving binnen de vakgebieden HRM...