Opschorting handhaving Wet DBA verlengd tot 1 juli 2018

De staatssecretaris heeft de opschorting van de handhaving van de Wet DBA verlengd tot in ieder geval 1 juli 2018. Net als bij de huidige opschorting van de handhaving geldt deze niet voor kwaadwillenden. Het rapport “Onderzoek varianten kwalificatie arbeidsrelatie” is inmiddels aangeboden aan de Tweede Kamer en aan de informateur, zodat het in de onderhandelingen voor de formatie kan worden gebruikt. Het vervolg in het DBA-dossier is afhankelijk van de keuzes die een nieuw kabinet maakt. Opdrachtgevers en opdrachtnemers moeten voldoende tijd krijgen om zich aan te passen, zodat de staatssecretaris het noodzakelijk vindt om de opschorting van de handhaving te verlengen tot in ieder geval 1 juli 2018.

Bron: Ministerie van Financiën

Gerelateerde artikelen

Toon alles

De (on)mogelijkheden van een dividenduitkering tijdens de coronacrisis

Vanwege het coronavirus is er voor ondernemers extra aandacht vereist bij het doen van een dividenduitkering. Kort gezegd, omdat de mogelijke gevolgen van het...

ZZP-ers, stand van zaken (3): minimumtarief van € 16,- en “opt-out” voor veelverdienende ZZP-ers

Vorige week heeft het kabinet per brief nadere informatie gegeven over de voortgang van de uitwerking van de zzp-maatregelen ter vervanging van de huidige...

Houders van aandelen aan toonder niet langer anoniem

Op 1 juli 2019 is de nieuwe Wet omzetting aandelen aan toonder in werking getreden. Deze wet heeft belangrijke gevolgen voor naamloze vennootschappen (nv’s). Deze...