"Op zoek naar een accountant?"

Neem contact op

Nieuws

Restschuldregeling eigen woning vervalt na 31 december 2017

Tip: Gaat u binnenkort verhuizen, maar levert uw woning waarschijnlijk minder op dan uw hypothecaire lening? Doe er dan alles om uw woning nog...

Btw terugvragen bij oninbare vorderingen

Vorderingen die nog niet betaald zijn en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 ligt, worden op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. De btw over deze...

Eindejaarsactualiteiten 2017 – Goed voorbereid op 2018

Hier leest u de eindejaarsactualiteiten 2017 om zo goed voorbereid 2018 in te gaan. Met als hoofdpunten: Loon- en inkomstenbelasting Schenken en erven Omzetbelasting...

Mailt u nog steeds met uw werknemers?

Sinds januari 2016 is de meldplicht datalekken in werking getreden ter uitbreiding van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Vanaf 25 mei 2018 is de...

Een goed dossier blijft van kracht

Langzaam maar zeker worden de effecten van de voorstellen in het regeerakkoord duidelijk. In veel gevallen is er onduidelijkheid en levert dit vragen op...

Re-integratie en de mogelijkheden voor de werkgever

Het komt regelmatig voor dat een werknemer niet meewerkt aan de re-integratie, hij komt afspraken niet na of lapt de regels aan zijn laars....

Oktoberbrief 2017

Jaarlijks zijn er een aantal terugkerende actiepunten die u voor het einde van het jaar moet ondernemen om fiscaal voordeel te behalen. In de...

Gedeeltelijk ontslag, gedeeltelijke transitievergoeding?

Slapend dienstverband een oplossing? Heeft een werknemer bij een gedeeltelijk ontslag recht op een gedeeltelijke transitievergoeding? Onlangs heeft de kantonrechter deze vraag bevestigend beantwoord....

Financial close Harmeling Interieurbouw

In de maand juli 2017 heeft Harmeling Interieurbouw te Rijssen een paar belangrijke milestones gehaald. In wat we een klassieke ‘BIMBO’-transactie noemen, is afscheid...