"Op zoek naar een accountant?"

Neem contact op

Nieuws

Aanpassing van de faillissementswet

De Eerste Kamer heeft afgelopen dinsdag d.d. 6 oktober 20202 de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangenomen. De WHOA is bedoeld voor ondernemingen die...

Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19

Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 hebben recht op een bonus. Wie komt er in aanmerking voor de bonus?...

Het UBO-register is een feit

Vanaf 27 september jl. bestaat de verplichting voor vennootschappen en andere juridische entiteiten om UBO-informatie te registreren in het UBO-register. Door dit register wordt...

RI&E nog op orde nu er allemaal Covid-19 maatregelen zijn doorgevoerd?

Deze week is het de week van de RI&E – Risico-Inventarisatie & Evaluatie Als werkgever weet u hoe waardevol medewerkers zijn voor het succes...

Wel of niet eigenrisicodrager voor de ZW of WGA ? Deadline 1 oktober 2020!!

Alweer een deadline… Langdurig ziekteverzuim op de juiste wijze regelen – wel of niet eigenrisicodrager voor de ZW of WGA dient geregeld te worden...

Concurrentiebeding

In de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd kan een bijzonder beding worden opgenomen over werkzaamheden van de werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst, het...

Afbouwen fiscale maatregelen in steunpakket 3.0

Voor vele bedrijven hebben wij ondersteuning mogen bieden bij de eerste twee steunpakketten vanuit de overheid. Hierbij brengen wij u op de hoogte van...

Wijziging steunpakket 3.0: Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb

Voor vele bedrijven hebben wij ondersteuning mogen bieden bij de eerste twee steunpakketten vanuit de overheid. Hierbij brengen wij u op de hoogte van...

Wijzigingen steunpakket: Tozo 3.0

Voor vele bedrijven hebben wij ondersteuning mogen bieden bij de eerste twee steunpakketten vanuit de overheid. Hierbij brengen wij u op de hoogte van...