Op zoek naar een accountant?

Neem contact op

Nieuws

Aangepast wetvoorstel excessief lenen

Op 24 maart 2022 heeft de staatssecretaris het gewijzigd wetsvoorstel excessief lenen bij de eigen bv naar de Tweede Kamer gestuurd. Het bedrag van...

Verlaging en afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning

De schenkingsvrijstelling eigen woning wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar € 27.231 en vervolgens per 1 januari 2024 afgeschaft. Voor 2022 bedraagt de...

Voorstel btw-nultarief voor zonnepanelen

De staatssecretaris van Fiscaliteit en Belastingdienst heeft het voorstel van toepassing van het btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen in behandeling genomen....

Belastingrente

De belastingdienst brengt  belastingrente in rekening als een aanslag buiten de wettelijke termijn wordt opgelegd. Om belastingrente te voorkomen is het noodzakelijk dat tijdig...

Rechtsherstel belastingheffing box III aangifte inkomstenbelasting

Op 24 december 2011 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de vermogensrendementsheffing box III van 2017 in strijd is met het Europees Verdrag tot...

Nieuwe regels voor online verkopen (webshops e.d.)

Binnenkort gelden voor online verkopen strengere wettelijke regels. Dit betekent voor webshops en online verkoopplatforms dat zij hun online omgeving (mogelijk) anders moeten inrichten....

Tweede Kamer akkoord met Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

De Tweede Kamer heeft op dinsdag 19 april ingestemd met het wetsvoorstel Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. De Eerste Kamercommissie voor Sociale...

Oude portaal van de Belastingdienst is op verzoek weer open voor de btw-aangifte

Vanaf 1 januari 2022 heeft de Belastingdienst het oude portaal gesloten voor het doen van btw-aangiften. Vanaf deze datum is het, met uitzondering van...

Trustregister, het UBO-register voor trusts en FGRs

Op 23 november 2021 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de invoering van een Trustregister. Op grond van deze wet moeten...