Re-integratie en de mogelijkheden voor de werkgever

Het komt regelmatig voor dat een werknemer niet meewerkt aan de re-integratie, hij komt afspraken niet na of lapt de regels aan zijn laars.

Wat zijn dan de mogelijkheden voor de werkgever?

  • Loonopschorting
  • Loonstopzetting

Loonopschorting:

Loonopschorting betekent dat de werkgever de loondoorbetaling aan de werknemer opschort tot het moment dat de werknemer zich weer aan de afspraken houdt van de re-integratieverplichtingen. Als de medewerker weer voldoet aan de afspraken dan krijgt hij alsnog het volledige loon. Er kan gebruik worden gemaakt van de loonopschorting indien de werknemer zich niet houdt aan redelijke voorschriften van de werkgever. Een voorbeeld hiervan is het bezoeken van de bedrijfsarts , dit valt onder de schriftelijke voorschriften,  aan de hand hiervan de werkgever het recht op loon kan vaststellen.

Loonstopzetting:

Loonstopzetting betekent dat de werkgever de loondoorbetaling stop zet, indien de werknemer zich weer houdt aan de regels/afspraken  heeft de werknemer weer recht op loon maar niet op het loon wat hij niet heeft ontvangen over de voorafgaande periode. Loonstopzetting wordt gebruikt als de werknemer zich niet houdt aan de wettelijke regels. In de wet wordt o.a. genoemd het zonder goede redenen weigeren van passende arbeid, niet meewerken aan plan van aanpak of te laat aanvragen WIA-uitkering (ook werkgever verantwoordelijk).

Deze maatregelen moet werkgever zeker meenemen in zijn besluitvorming, als hij het niet doet dan kan UWV hem later verwijten niet genoeg te hebben gedaan aan de re-integratie met loonsancties als gevolg. Werkgever is wel verplicht bovenstaande maatregelen schriftelijk mede te delen aan de werknemer.

Mocht u nog vragen hebben neem dan contact met ons op.

Bekijk ook