Regeling werktijdverkorting stopgezet

Zoals zojuist door onze ministers is gepresenteerd is onder andere de huidige regeling werktijdverkorting stopgezet. De omvang van meer dan 78000 aanvragen gaat de workload voor de overheid te boven. De nieuwe maatregelen zijn samengevat als volgt.

Wij informeren u spoedig verder over de inhoud en de wijze van aanvragen van een van de regelingen. De reeds ingediende verzoeken tot werktijdverkorting behoeven vooralsnog niet opnieuw te worden ingediend geeft de minister aan.

Bekijk ook