Reminder: deadline UBO-registratie 27 maart 2022

Sinds 27 september 2020 bent u als ondernemer verplicht om in het UBO-register aan te geven welke natuurlijke personen (dus geen rechtspersonen) ‘Ultimate Beneficial Owner’, ofwel UBO zijn. Een UBO is iemand met een belang van meer dan 25% (economisch en/of zeggenschap). Alleen personen binnen de onderneming die tekenbevoegd zijn (of de notaris), kunnen UBO’s inschrijven. 

Deze UBO-registratie moet vóór 27 maart 2022 zijn afgerond. Indien u per 27 maart 2022 niet aan de verplichting heeft voldaan, is er sprake van een economisch delict. Dat kan reden zijn voor het opleggen van een bestuurlijke boete.

Voor meer informatie over de registratie van UBO’s, zie: https://brouwers.nl/nieuws/het-ubo-register-is-een-feit/

Heeft u de UBO(‘s) nog niet ingeschreven? Dan adviseren wij u om dit snel op te pakken. Vraag ons gerust om hulp bij het bepalen van de UBO(‘s) en de registratie.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19

Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 hebben recht op een bonus. Wie komt er in aanmerking voor de bonus?...

Aangescherpte regels voor webwinkels en online-platforms in de maak

Concept wetsvoorstel modernisering en betere handhaving consumentenbescherming Op basis van de Europese richtlijn modernisering consumentenbescherming (EU) 2019/2161, is er een conceptwetsvoorstel gemaakt voor webwinkels...

Privacy

Privacy is belangrijk voor iedereen. En om die reden is het recht op privacy verankerd in onze Grondwet. Daarnaast zijn er regels over de...