Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19

Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 hebben recht op een bonus.

Wie komt er in aanmerking voor de bonus?

De subsidieregeling is niet alleen voor zorgpersoneel dat direct met COVID-19 patiënten hebben gewerkt maar het gaat om “een werknemer of derde waarvan de zorgaanbieder van oordeel is dat deze ten tijde van de uitbraak COVID-19 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd.”

De overheid heeft een lijst met functies en beroepen opgenomen die wel/niet in aanmerking komen. Zie; https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/documenten/publicaties/2020/09/18/zorgbonus-overzicht-beroepen-en-functies. Indien een functie niet op de lijst staat, dan bepaalt de werkgever c.q. opdrachtgever (als zorgaanbieder) of er toch in aanmerking gekomen kan worden voor de bonus. Zorgprofessionals die meer dan twee maal modaal verdienen zijn uitgesloten.

Voor PGB-zorgverleners komt er nog een aparte regeling.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft wel bevestigd dat zorgaanbieders uit de gehandicaptenzorg ook nadrukkelijk worden uitgenodigd om, voor de zorgprofessionals werkzaam in hun organisaties die aan de voorwaarden uit de subsidieregeling voldoen, een bonus aan te vragen.

Bonus in vrije ruimte Werkkostenregeling

Zorgaanbieders kunnen door middel van deze regeling subsidie aanvragen voor het uitkeren van een bonus van € 1.000 aan een werknemer of derde. Per uitgekeerde bonus wordt ook subsidie verstrekt aan de zorgaanbieder om de over de bonus verschuldigde belasting te kunnen voldoen.

De zorgaanbieder kan als werkgever van de werknemers een bonus netto uitkeren door gebruik te maken van de werkkostenregeling.

Door de bonus – voorafgaande aan de uitkering daarvan – aan te wijzen als eindheffingsbestanddeel komt de bonus ten laste van de vrije ruimte.

Het is niet de bedoeling dat de bonus invloed heeft op de overige vergoedingen en verstrekkingen die de zorgaanbieder aan de eigen werknemers wil verstrekken, zoals een kerstpakket. Daarom wordt door middel van deze regeling het bedrag aan verschuldigde eindheffing veroorzaakt door de uit te keren bonussen gesubsidieerd.

De zorgaanbieder heeft de mogelijkheid om niet alleen aan werknemers maar ook aan derden, zoals zzp’ers en uitzendkrachten, de bonus uit te keren. Daarvoor moet de zorgaanbieder de bonus ook verplicht als eindheffingsbestanddeel in aanmerking te nemen. Voor een bonus verstrekt aan derden geldt een vast eindheffingstarief van 75 procent.

De subsidie wordt binnen 13 weken aan de zorgaanbieder uitbetaald.

Voor meer informatie of vragen met betrekking tot eigen situatie neem contact op met één van onze BrouwersHRM collega’s.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

SDE+ subsidie voor bedrijven: een vraag aan Zonnegilde

Vanuit Brouwers hebben wij Zonnegilde BV uit Kampen gevraagd hier een korte toelichting op te geven. Want duurzame energie is een ‘hot item’, maar...

Omzetten premiekortingen 2017 naar loonkostenvoordelen (LKV’s) 2018

Je bent ondernemer en je past in het jaar 2017 een van de hierna genoemde premiekortingen toe voor werknemers. Let op!  Deze premiekortingen vervallen...

Vakantiewerkers en seizoenswerkers

Kinderen aan het werk: wat mag wel? 12 jaar Kinderen tot en met twaalf mogen in principe niet werken en zijn verplicht om naar...