Tijdig UBO’s trust registreren

Eerder berichtten wij al over de verplichte registratie van UBO’s (Ultimate Beneficial Owners, oftewel uiteindelijk belanghebbenden) van diverse rechtsvormen.

Sinds 1 november 2022 moeten ook de uiteindelijk belanghebbenden van trusts, fondsen voor gemene rekening en soortgelijke constructies (hierna: trust / trusts) worden geregistreerd in het UBO-register trusts. Dit UBO-register trusts wordt beheerd door de Kamer van Koophandel. Het maakt inzichtelijk wie er een (financieel) belang in trusts hebben, waardoor het register bijdraagt aan het voorkomen van witwassen, corruptie, fraude, belastingontduiking en de financiering van terrorisme.

UBO’s zijn de mensen die de uiteindelijke eigenaar zijn van of zeggenschap hebben over een trust. De trustee is de beheerder van de trust en is verantwoordelijk voor het tijdig en volledig registreren van de trust en de UBO’s daarvan in het UBO-register trusts.

Registratie is verplicht voor trustees en soortgelijke beheerders die:

  • in Nederland wonen of zijn gevestigd;
  • buiten de Europese Unie wonen of zijn gevestigd, en in Nederland namens de trust een zakelijke relatie aangaan. Bijvoorbeeld een bankrekening openen in Nederland of hier onroerend goed kopen.

Tijdig registreren

De UBO’s van een trust dienen voor 1 februari 2023 te worden geregistreerd via de website uboregistertrusts.nl.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Ministerraad heeft ingestemd met wetsvoorstel inzake beperkte toegang tot de UBO-registers

Onlangs heeft de ministerraad ingestemd met het wetsvoorstel om de inzage in de UBO-registers te openen voor een beperkt aantal partijen. Naar aanleiding van...

Vrijstelling schenkbelasting tijdelijk verhoogd in 2021

Het bedrag dat belastingvrij mag worden geschonken gaat in 2021 tijdelijk met € 1.000 omhoog. Dit is besloten vanwege de coronacrisis. Ook de schenkingsvrijstelling...

Hoe voorkomt u onnodige belastingrente?

Alles wat u moet weten over belastingrente Wanneer na het invullen van uw inkomsten- of vennootschapsbelasting blijkt dat u een bedrag aan de Belastingdienst...