Tips opstellen RI&E

Wat is een RI&E?

Een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) beschrijft de risico’s die het werk voor de werknemers met zich meebrengt. Tevens staat in de RI&E een beschrijving van de gevaren en risicobeperkende maatregelen voor werknemer. In de RI&E moet een plan van aanpak zijn opgenomen, waarin is aangegeven welke maatregelen werkgever neemt om de risico’s te vermijden. Alle risico’s op het gebeid van veiligheid, gezondheid en psychosociale arbeidsbelastingen moeten in zijn gebracht (denk aan machineveiligheid, werken met gevaarlijke stoffen, geluid, fysieke belasting etc.). Bovendien wordt in de RI&E beoordeeld hoe het staat van de kwaliteit van het arbobeleid.

Frequentie RI&E

Er is bepaald dat de RI&E moet worden gewijzigd als ervaringen daartoe aanleiding geven. Hierbij kan men denken aan werkwijzen of werkomstandigheden die veranderen. De RI&E moet namelijk een compleet en kloppend beeld geven van de Arbo risico’s binnen het bedrijf. Afgezien van deze wijzigingen, wordt de RI&E doorgaans om de vier/vijf jaar opnieuw opgesteld. Wilt u VCA-gecertifieerd zijn, dan is een frequentie van drie jaar voorgeschreven.

Wie stelt de RI&E op?

De RI&E kan door het bedrijf zelf worden opgesteld. Deze bevoegdheid ligt bij de preventiemedewerker. In kleine bedrijven met minder dan 25 medewerkers neemt de directeur deze taak op zich. Daarnaast is het mogelijk hiervoor een arbodienst of een andere externe deskundige in te schakelen.

Welk instrument gebruik je om een RI&E op te stellen?

Een RI&E instrument is een set van vragenlijsten waarmee de Arbo knelpunten van de organisatie in kaart worden gebracht. Belangrijk is dat het instrument goed aansluit bij de kenmerken van het bedrijf en indien van toepassing het instrument goed is afgestemd op de arbocataglogus.

In sommige branches zijn zogeheten “branche-ri&e” ontwikkeld. Dit is een digitaal instrument dat is toegespitst op de Arbo risico’s in die sector. Na invulling wordt er automatisch een plan van aanpak opgesteld. Let overigens wel goed op dat het RI&E instrument daadwerkelijk goed aansluit bij uw organisatie (juist wanneer de RI&E door een externe wordt verricht).

Inhoud RI&E

In het RI&E rapport staan de volgende zaken beschreven:

  • Samenvatting met daarin de voornaamste conclusies;
  • Beschrijving van de manier waarop het stuk is gemaakt;
  • Beoordeling arbobeleid van de organisatie;
  • Overzicht aangetroffen Arbo knelpunten en benodigde maatregelen per afdeling.

Het plan van aanpak is ook een onderdeel van de RI&E. Hierin moet worden aangegeven welke maatregelen zullen worden opgenomen in verband met de risico’s. Er wordt vermeld binnen welke termijn deze maatregelen genomen zullen worden. Het plan van aanpak is schriftelijk en dient, indien aanwezig, beoordeeld te worden door de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging.

RI&E laten toetsen

Werkgever is verplicht de RI&E te laten toetsen door een gecertifieerde arbodienst of bedrijfsarts. Deze beoordeelt of het rapport volledig en duidelijk is opgesteld en de RI&E gebaseerd is op actuele normen en richtlijnen. Deze toetsing is vaak gebaseerd op een rondgang door het bedrijf door deze deskundige.

Sanctie ontbreken RI&E

Wanneer de SZW een organisatie bezoekt voor inspectie en u kunt als werkgeer geen RI&E rapport laten inzien, kan de inspectie deze direct beboeten. Dit kan oplopen tot een bedrag van €4500,-.

Vragen over het opstellen van uw RI&E? Neem gerust contact op met een van onze specialisten van BrouwersHRM.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Vrije ruimte over loonsom naar 3%

De staatssecretaris van Financiën heeft diverse goedkeuringen afgegeven. Deze goedkeuringen betreffen tegemoetkomingen/mogelijkheden voor ondernemers die samenhangen met de coronacrisis. Een van deze goedkeuringen ziet...

Controle op Wet tegemoetkomingen loondomein ((Wtl)

UWV begint met het versturen van de voorlopige berekeningen 2018 van de tegemoetkomingen Wet tegemoetkomingen loondomein (Wtl). De werkgever ontvangt deze berekening tussen 1...

Recht op gedeeltelijke transitievergoeding na ziekte vervalt!

Het recht op een gedeeltelijke transitievergoeding bij een substantieel uren verlies (meer dan20%) bij aanpassing van de arbeidsovereenkomst na ziekte, moet door de werknemer...