U BENT TOCH GEEN DIEF VAN UW EIGEN PORTEMONNEE ??

Verwacht u dat u inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting over 2022 moet betalen?

Zo ja, dien dan vóór 1 mei 2023 een verzoek in om uitreiking van een voorlopige aanslag of een herziening van een al opgelegde aanslag. Zo voorkomt u dat u belastingrente (IB: 4%, Vpb: 8%!) moet betalen.

Is het verzoek binnen 4 maanden na afloop van het belastingjaar ingediend en komt de voorlopige aanslag overeen met het bedrag waar u om verzocht, dan hoeft u geen belastingrente te betalen.

Doet u geen verzoek voor de aanslagen 2023, dan wordt er in beginsel vanaf 1 juli 2023 belastingrente berekend voor te betalen aanslagen.

Leidt uw aangifte vennootschapsbelasting tot een te betalen bedrag? Dan brengt de Belastingdienst mogelijk belastingrente in rekening. Vanwege de Coronacrisis was de belastingrente op vennootschapsbelasting-schulden tijdelijk wat lager, maar inmiddels is de rente weer gekoppeld aan de wettelijke rente.

Momenteel bedraagt de belastingrente 8%. Een goed moment om stil te staan bij de regels over belastingrente en hoe u belastingrente kunt voorkomen of beperken.

Berekening belastingrente

De Belastingdienst brengt belastingrente in rekening wanneer een aanslag vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting later dan zes maanden na afloop van het belastingjaar wordt vastgesteld. Als uw boekjaar (en aangiftejaar) gelijk is aan het kalenderjaar, wordt dus belastingrente in rekening gebracht vanaf 1 juli van het opvolgende jaar.

De belastingrente wordt berekend vanaf het einde van deze zesmaands periode, tot en met de uiterste betaaldatum van de aanslag (zes weken na de datum van dagtekening van de aanslag). Betaalt u de rente direct na ontvangst van de aanslag, dus vóór de uiterste betaaldatum? Ook dan wordt rente berekend tot het einde van de betaaltermijn. Let op: de Belastingdienst vergoedt geen rente wanneer blijkt dat een aanslag juist te hoog was en later tot een teruggave leidt..

Rekenvoorbeeld

U heeft in 2022 al een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting betaald, op basis van een schatting van de belastbare winst. Nu blijkt de werkelijke belastbare winst in 2022 hoger dan eerder ingeschat, waardoor u € 50.000 meer vennootschapsbelasting moet betalen. U bent opgenomen in de uitstelregeling van uw belastingadviseur en uw aangifte vennootschapsbelasting wordt pas later in het jaar ingediend. De opgelegde aanslag vennootschapsbelasting is gedagtekend op 19 november 2023 en heeft daarmee een uiterste betaaldatum van 31 december 2023.

De belastingrente wordt dan berekend over de periode van 1 juli 2023 t/m 31 december 2023 tegen 8%
(voor dit voorbeeld gaan we ervan uit dat de rente in de tussenliggende tijd niet wijzigt). Er wordt dan in totaal € 2.625 rente in rekening gebracht door de Belastingdienst, ongeacht of u de verschuldigde belasting direct op 19 november 2023 of pas op 30 december 2023 betaalt.

Wat kunt u doen om belastingrente te voorkomen?

Als uw aangifte vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting binnen zes maanden na afloop van het boekjaar is ingediend en zonder wijziging door de Belastingdienst wordt vastgesteld, wordt geen belastingrente berekend over de te betalen belasting. Maar in veel gevallen is het niet mogelijk de aangifte voor die deadline in te dienen. Bijvoorbeeld omdat de jaarrekening dan nog niet definitief is. In dat geval kan het verstandig zijn om een (herziene) voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en/of inkomstenbelasting aan te vragen. Hierin rapporteert u de hogere geschatte winst. De Belastingdienst stuurt u dan meestal binnen 6 tot 8 weken een herziene voorlopige aanslag.

Als u uiterlijk 30 april volgend op het belastingjaar een voorlopige aanslag aanvraagt, wordt over dat bedrag geen belastingrente berekend. Blijkt bij de definitieve aanslag dat de voorlopige aanslag te hoog was?
Dan krijgt u het verschil (zonder rente) terug na vaststelling van de definitieve aangifte. Was de inschatting in de voorlopige aanslag toch iets te laag? Dan betaalt u alleen belastingrente over het verschil tussen het bedrag van de voorlopige aanslag en de werkelijk verschuldigde belasting.

Wees op tijd en bespaar belastingrente!

De verschuldigde vennootschapsbelasting- en inkomstenbelastingrente kan snel oplopen.  Heeft u nog geen voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2022 of inkomstenbelasting 2022 ontvangen, of verwacht u dat de werkelijk verschuldigde vennootschapsbelasting of inkomstenbelasting hoger is dan het bedrag van de voorlopige aanslag?

Bespreek dan zo snel mogelijk met uw vaste contactpersoon of het wenselijk is om een (herziene) voorlopige aanslag aan te vragen.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19

Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 hebben recht op een bonus. Wie komt er in aanmerking voor de bonus?...

Oude portaal van de Belastingdienst is op verzoek weer open voor de btw-aangifte

Vanaf 1 januari 2022 heeft de Belastingdienst het oude portaal gesloten voor het doen van btw-aangiften. Vanaf deze datum is het, met uitzondering van...

Uitspraak inzake vermogensrendementsheffing box3

De Hoge Raad heeft in haar uitspraak van 24 december 2021 aangeven dat vanaf 2017 de wettelijke regeling voor het belasten van spaargeld en...