Uiterlijke aanvraagperiode NOW 2.0 nadert; wees er op tijd bij!

Werkgevers kunnen tot en met 31 augustus 2020 opnieuw een tegemoetkoming NOW aanvragen en zo hun werknemers doorbetalen. Daarbij maakt het niet uit of werkgevers ook al van de eerste NOW regeling gebruik hebben gemaakt.

NOW en ontslag

De systematiek van ‘NOW 2.0’ wijkt in de basis niet af van die van eerste NOW-regeling, maar er wel sprake van een aantal aanpassingen. Bedrijven die een tegemoetkoming loonkosten aanvragen, mogen volgens de nieuwe regeling wel werknemers ontslaan om economische redenen, zonder dat zij daarvoor extra beboet worden. Bedrijven zullen in sommige gevallen moeten snijden in de kosten en daar horen soms ook ontslagen bij, is de overweging. Tegelijk is het doel van de tweede aanvraagperiode NOW dat zo veel mogelijk banen behouden blijven. De NOW 2.0-regeling is voor een periode van vier maanden.

Er zijn al meer dan 35.537 aanvragen toegekend met een totaal aan voorschotten van € 1.334.421.608,-

Uit de factsheet van het UWV (10 augustus 2020) blijkt dat er tot dan toe 35.537 aanvragen zijn toegekend (1.183 toekenningen in de arbeidsmarktregio Stedendriehoek en Noordwest Veluwe en 787 in de regio Zwolle) met een totale hoogte van de voorschotten van € 1.334.421.608,-. Het gemiddeld opgegeven omzetverlies bedraagt daarbij 53,60 %.

Tijdig NOW 2.0 aanvragen en doorvoeren personele maatregelen

Mocht u meer dan 20% omzetverlies hebben dan kan de NOW 2.0 dus nog maar even aangevraagd worden. De aanvraag moet 31 augustus digitaal zijn ontvangen. Te laat is echt te laat.

Als u voorziet dat de economische situatie van uw onderneming niet spoedig zal verbeteren en u afscheid moet nemen van medewerkers, dan is het ook belangrijk om daar niet onnodig mee te wachten. De doorlooptijd van een ontslagtraject is immers snel een paar maanden (deze is sterk afhankelijk van de te hanteren opzegtermijn).  In deze periode lopen de loonkosten door.

Schroom niet om contact met ons op te nemen zodat wij u tijdig kunnen helpen! langevelde@brouwers.nl

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Een goed dossier blijft van kracht

Langzaam maar zeker worden de effecten van de voorstellen in het regeerakkoord duidelijk. In veel gevallen is er onduidelijkheid en levert dit vragen op...

Prinsjesdag 2018: Wat kan u als ondernemer verwachten op het gebied van arbeidsrecht?

Prinsjesdag 2018. Wat kan HR aankomend jaar verwachten op het gebied van arbeidsrecht? Prinsjesdag 2018 is achter de rug, de politieke plannen van het...

Inhoud oproepovereenkomst in relatie tot WAB

Met grote regelmaat komen wij een diversiteit aan oproepovereenkomsten tegen. Van de ene kant is dit begrijpelijk, omdat er op dit moment geen wettelijk...