Vakantiewerk: waar moet je als ondernemer op letten?

De examentijd is bijna voorbij en voor veel scholieren breekt de zomerperiode aan. In deze periode zullen veel van hen vakantiewerk gaan doen. Als ondernemer moet je letten op bepaalde regels wanneer je vakantiewerk aanbiedt aan scholieren of studenten.

Tijdens de zomerperiode hebben veel ondernemers behoefte aan extra mensen. Bijvoorbeeld ter tijdelijke vervanging van het vaste personeel (vakantie) of zomerdrukte, zoals vaak het geval is in de horeca. Voor de zomerperiode is het ideaal om scholieren of studenten in te huren. Zij hebben een lange periode vrij en voor bepaalde leeftijden een geldt lager minimumloon. Voor de volledigheid wijzen wij u erop dat het wettelijk minimumloon voor de zomer 2017 flink veranderd is ten opzichte van 2016. De ondernemer moet alleen wel bedacht zijn op een aantal regels.

Leeftijd

De Rijksoverheid heeft een aantal regels verbonden aan vakantiekrachten ter bescherming van de jongeren. De ondernemer moet hierbij goed letten op de leeftijd van de vakantiekrachten. De Rijksoverheid stelt per leeftijdscategorie een aantal regels die betrekking hebben op de aard van de werkzaamheden, om te voorkomen dat het werkt te zwaar of gevaarlijk is.

Onze HRM-consultants kunnen u hierbij adviseren en wijzen u waar u op moet letten.

Arbeidstijden

De Inspectie SZW stelt dat jongeren tot een bepaalde leeftijd niet behoren te werken in verband met de leerplicht. De jongeren mogen voor hun 18de wel een bijbaantje of vakantiewerk hebben. Gedetailleerde regelgeving geldt bijvoorbeeld inzake de maximum en minimum werk- en rusttijden. Deze regelgeving verschilt per leeftijdscategorie. Zo mogen jongeren van 15 jaar in totaal maximaal zes vakantieweken per jaar werken, waarvan maximaal vier aaneengesloten weken. Tot en met achttien jaar veranderen de regels per leeftijdsjaar. De inspectie SZW controleert in de zomermaanden extra; iets om als ondernemer goed op bedacht te zijn!

Vakantiewerk zelf regelen

U kunt een uitzendbureau inschakelen om vakantiekrachten in te huren, maar u kunt het vakantiewerk ook zelf regelen. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of van een oproepcontract. De ondernemer moet hierbij goed op de hoogte te zijn van de verschillende soorten dienstverbanden.

Als u vakantiewerkers zelf een contract aanbiedt, betekent dit dat ze dezelfde rechten hebben als uw reguliere werknemers. Verder krijgt u te maken met maatregelen uit de Wet Werk en Zekerheid, zoals de ingekorte ketenbepaling.

Onze HRM-consultants kunnen u hierbij adviseren en passende arbeidsovereenkomsten opstellen. Zo zijn al onze oproepcontracten zodanig opgesteld, dat niet iedere oproep leidt tot een afzonderlijke arbeidsovereenkomst. In een situatie dat u dit niet goed geregeld heeft, krijg u na drie oproepen (veelal ongewenst) een werknemer voor onbepaalde tijd op de loonlijst.

Leeftijdsdiscriminatie

Vakantiewerk kunt u ook zelf regelen. Als ondernemer moet u goed letten op de vacatureteksten die u gebruikt. Als in een vacaturetekst leeftijdseisen worden gesteld, moet daarbij de reden worden vermeldt. U kunt hierbij denken aan: ‘de aard van de functie brengt mee dat er geen ervaring dan wel competenties van een sollicitant worden vereist en er daarom, in overeenstemming met de doelstellingen in het Besluit minimumjeugdloonregelingen, de voorkeur uitgaat naar een minimumjeugdloner’. Een bord op straat plaatsen met “17- of 18-jarigen gezocht” mag dus niet. Ook de vacaturetekst “Voor ma-vr 8-16 uur kassamedewerker tussen 15-18 jaar” is leeftijdsdiscriminatie. De kans is groot dat dit fout gaat. Zorgvuldigheid is in deze dus vereist (recentelijk AH-arrest).

Speciaal voor de supermarktbranche heeft het Collega van de Rechten van de Mens richtlijnen voor leeftijdseisen bij hulpkrachten weergegeven. Supermarkten mogen volgens deze richtlijnen alleen de voorkeur geven aan jongeren om ze werkervaring te laten opdoen als ‘hulpkrachten’. De wettelijke grond hiervoor is te vinden in de WGBL en het Besluit minimumjeugdloonregelingen. De uitzondering geldt alleen voor hulpkrachten. Dat zijn medewerkers die werk doen waarvoor geen werkervaring, opleiding of andere competenties nodig zijn. Hulpkrachten hebben een contract van maximaal 12 uur per week.

Voor werknemers goed om te weten:

Belasting
Als vakantiekracht betaal je vaak meer belasting over je loon dan uiteindelijk op basis van fiscale wet- en regelgeving strikt noodzakelijk is. In eerste instantie lijkt het alsof je misschien niet zoveel verdient met vakantiewerk, maar in de meeste gevallen kun je geld terugkrijgen van de Belastingdienst. Daarnaast heb je recht op 8% van je brutoloon vakantiegeld!

Toeslagen
Indien je 18 jaar of ouder bent en een toeslag ontvangt van de Belastingdienst is het belangrijk je inkomsten goed door te geven. Voor de toeslagen ontvang je een voorschot. Als achteraf blijkt (bij de definitieve berekening) dat meer is verdiend dan door jouw is opgegeven (in jouw inkomensprognose voor het lopende jaar), dan dien je dit terug te betalen.

Studiefinanciering
Onder het oude stelsel voor hbo en universiteit is er een grens voor bijverdienen. Die geldt ook voor studenten met alleen nog een studentenreisproduct. De bijverdiengrens is in 2017 € 14.215,75. In 2016 lag de grens bij € 13.989,13. Het gaat om het verzamelinkomen of belastbaar loon. Verdien je meer, dan overschrijd je de bijverdiengrens. Je moet dan je studiefinanciering stopzetten met ingang van de maand dat je over de bijverdiengrens heengaat. Er bestaat dan een gerede kans dat de teveel ontvangen studiefinanciering wordt teruggevorderd door de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Voor studenten in het hoger onderwijs geldt sinds de invoering van het studievoorschot geen bijverdiengrens meer.

Zwart werken
Krijg je een ‘zwart’ vakantiebaantje aangeboden? Onthoud dan dat zwart werken verboden is. Als je dit doet, betaal je geen belasting en is je nettoloon gelijk aan je brutoloon. Wees erop bedacht dat je in dit geval niet verzekerd bent én je ontvangt in dit geval (hoogstwaarschijnlijk) geen vakantiegeld!

Wilt u meer weten? Neem dan contact op met een van onze HRM-consultants. Wij gaan hierover graag met u in gesprek en helpen u graag verder!

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Ontslag bij naderende AOW-leeftijd? Let op de transitievergoeding!

In de praktijk komt de situatie uit de titel regelmatig voor in de volgende vorm: werknemers met een langdurig dienstverband raken arbeidsongeschikt; de 104-weken...

Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19

Zorgmedewerkers die zich hebben ingezet voor patiënten en cliënten met COVID-19 hebben recht op een bonus. Wie komt er in aanmerking voor de bonus?...

Vakantiewerkers en seizoenswerkers

Kinderen aan het werk: wat mag wel? 12 jaar Kinderen tot en met twaalf mogen in principe niet werken en zijn verplicht om naar...