Vanaf 1 juli 2017 betaaltermijn maximaal 60 dagen

Grote ondernemingen mogen straks niet meer onredelijke lange betaaltermijnen overeenkomen met midden- en kleinbedrijven en zelfstandig ondernemers als leverancier of dienstverlener. Vanaf 1 juli bedraagt de maximale betaaltermijn voor grote ondernemingen 60 dagen. Overeenkomsten met betaaltermijnen die langer zijn dan 60 dagen, worden nietig verklaard en zijn daarmee niet meer geldig. De betaaltermijn wordt dan van rechtswege (lees: automatisch) omgezet in een betaaltermijn van 30 dagen. Als de afnemer in dat geval de factuur pas na 30 dagen betaalt, is van rechtswege (dus automatisch) wettelijke handelsrente (thans 8%) verschuldigd over de termijn die de 30 dagen overschrijdt.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Kabinet wil vertrouwen in turboliquidatie verbeteren en misbruik tegengaan

Het wetsontwerp Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie is onlangs in consultatie gebracht. Daarin zijn maatregelen opgenomen die de rechtsbescherming van schuldeisers bij turboliquidatie moeten verbeteren...

ZZP-ers, stand van zaken (3): minimumtarief van € 16,- en “opt-out” voor veelverdienende ZZP-ers

Vorige week heeft het kabinet per brief nadere informatie gegeven over de voortgang van de uitwerking van de zzp-maatregelen ter vervanging van de huidige...

Privacy

Privacy is belangrijk voor iedereen. En om die reden is het recht op privacy verankerd in onze Grondwet. Daarnaast zijn er regels over de...