Reiskosten bij verder weg van werk wonen

Een werkgever heeft geen wettelijke verplichting om de reiskosten voor woon-werkverkeer van een werknemer te vergoeden. Dat betekent dat wanneer een werkgever wel reiskosten aan de werknemer vergoedt, hij hierover (impliciete of expliciete) afspraken met de werknemer heeft gemaakt. Het is afhankelijk van de inhoud van die afspraken of deze werkgever de hogere reiskosten wel of niet moet vergoeden. Leg ons gerust een specifieke casus voor dan kunnen we gericht advies geven.

Bekijk ook