Verlaging en afschaffing schenkingsvrijstelling eigen woning

De schenkingsvrijstelling eigen woning wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar € 27.231 en vervolgens per 1 januari 2024 afgeschaft. Voor 2022 bedraagt de schenkingsvrijstelling nog € 106.671.

De voorwaarden voor de belastingvrije schenking eigen woning zijn:

  • de ontvanger van de schenking of zijn fiscale partner is tussen 18 en 40 jaar oud.

De schenking moet worden gebruikt voor:

  • het kopen of verbouwen van de eigen woning
  • het aflossen van de eigenwoningschuld  of restschuld van de eigen woning
  • de afkoop van erfpacht, opstal of beklemming van de eigen woning

Bewezen moet kunnen worden dat de schenking is betaald en dat de schenking is gebruikt voor de eigen woning. Daarnaast is nog van belang dat niet eerder gebruik is gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling. Is hiervan  wel gebruik gemaakt, dan is het afhankelijk van het jaar dat gebruik is gemaakt van de verhoogde schenkingsvrijstelling. Meestal is nog deels een vrijstelling voor de schenking eigen woning mogelijk.

De schenking hoeft niet ineens te worden gebruikt. Bij een schenking in 2022 moet uiterlijk in 2024 de schenking worden gebruikt voor de eigen woning. Bij een latere aanwending is de schenking alsnog belast. Ook is het mogelijk de schenking uit te smeren over drie jaren door bijvoorbeeld in 2022 een schenking te doen van € 30.000, in 2023 van € 40.000 en in 2024 van 36.671. In dat geval moet in ieder van de drie jaren schenkingsaangifte worden gedaan met een beroep op de schenkingsvrijstelling eigen woning.

Fiscaal partner voor de schenkbelasting

Fiscaal partner voor de schenkbelasting is:

  • de echtgeno(o)t(e)
  • de ongehuwde meerderjarige persoon waarmee de ongehuwde meerderjarige belastingplichtige minimaal 2 jaar een notarieel samenlevingscontract heeft met een wederzijdse zorgplicht en met wie hij/zij minimaal 2 jaar staat ingeschreven op hetzelfde woonadres in de basisregistratie personen
  • geen bloedverwanten zijn in de rechte lijn

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Verlaging van gebruikelijk loon bij omzetdaling als gevolg van coronacrisis

Ondernemers die zelf meewerken in de vennootschap waarin zij een aanmerkelijk aandelenbelang hebben moeten loonheffingen betalen over een loon dat passend is bij de...

Oktoberbrief 2017

Jaarlijks zijn er een aantal terugkerende actiepunten die u voor het einde van het jaar moet ondernemen om fiscaal voordeel te behalen. In de...

Wijzigingen steunpakket: Tozo 3.0

Voor vele bedrijven hebben wij ondersteuning mogen bieden bij de eerste twee steunpakketten vanuit de overheid. Hierbij brengen wij u op de hoogte van...