Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis

Onder voorwaarden mogen de BV en de AB-houder voor kalenderjaar 2020 een lager maandloon afspreken. Aan het einde van het jaar stelt de BV dan het gebruikelijk jaarloon 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte. Voor 2020 mag het gebruikelijk loon dus achteraf worden bepaald. 

Is het AB-loon al genoten? Het is niet toegestaan met terugwerkende kracht een verlaging door te voeren. Pas dit dus alleen toe op toekomstige maanden. 

In de loonaangifte staat het loon dat de AB-houder heeft genoten (inclusief loon in natura zoals een auto van de zaak). Aan het einde van het jaar (of bij einde dienstbetrekking) bepaal je het gebruikelijk loon voor 2020. Een te lage betaling moet worden aangevuld (uiteraard inclusief loonheffingen). De afwezigheid van verlaging met terugwerkende kracht maakt dat niet naar beneden bijgesteld kan worden.  

Voorwaarde: Het betreft een verlaging ter compensatie van de impact van de coronacrisis. De coronacrisis moet dus ten grondslag liggen aan de verlaging. Uiteraard kan de coronacrisis ook andere omstandigheden versterken. Het is daarom zaak hierin een gedegen afweging te maken en al dan niet in overleg te treden met de accountant.  

Let op: een verlaging van het AB-loon verhoudt zich in beginsel niet goed tot het uiteindelijk doen van een dividenduitkering over 2020. 

Bekijk ook