Voorspelbare arbeidsvoorwaarden

In de Wet flexibel werken wordt een nieuw artikel 2b ingevoegd. Daarin staat dat de werknemer die 26 weken in dienst is, kan verzoeken om een vorm van arbeid met meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden. Dergelijke arbeid moet natuurlijk wel beschikbaar zijn bij de werkgever om een dergelijk verzoek te kunnen honoreren. De werkgever moet binnen een maand schriftelijk en gemotiveerd reageren op het verzoek. Voor werkgevers met minder dan 10 werknemers geldt een termijn van drie maanden (eerder reageren mag natuurlijk wel).

Werknemer mag verzoek doen om meer voorspelbare vorm arbeid

  • De Wet flexibel werken wordt zo gewijzigd, dat werknemers die minstens 26 weken in dienst zijn een verzoek kunnen doen om een vorm van arbeid met meer zekere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Dit kan bijvoorbeeld een verzoek zijn om een vast contract of een vaste arbeidsomvang.
  • Stel een regeling op waarin is aangegeven hoe werknemers na 1 augustus een verzoek kunnen doen om meer voorspelbare en zekere arbeidsvoorwaarden;
  • Reageer altijd schriftelijk en gemotiveerd op deze verzoeken;
  • Reageer tijdig: binnen een maand na indiening van het verzoek (drie maanden voor een werkgever met minder dan 10 werknemers).
  • Reageer je niet, dan wordt de vorm van arbeid aangepast overeenkomstig het verzoek van de werknemer.
  • De werknemer mag niet steeds opnieuw dit soort verzoeken doen. Pas na een jaar nadat een verzoek is ingewilligd of afgewezen mag de werknemer opnieuw een verzoek doen. Heeft een kleine werkgever eerder schriftelijk gereageerd op een verzoek, dan mag op een tweede soortgelijk verzoek mondeling worden gereageerd.
  • Vanaf 1-8-2022 krijgen flexibele krachten na 26 weken werken het recht om meer zekerheid en vaste uren aan de werkgever te vragen. In het “ergste scenario” vraagt een oproepkracht na 1 week om vaste uren en meer zekerheid. De valkuil zit in het feit dat als hij daarvoor in soortgelijke functies heeft gewerkt, die functies bij de vorige werkgever bepalen van de periode van 26 weken meetellen. Vraag hiervoor dus naar het arbeidsverleden als bij het in dienst nemen!

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Vrije ruimte over loonsom naar 3%

De staatssecretaris van Financiën heeft diverse goedkeuringen afgegeven. Deze goedkeuringen betreffen tegemoetkomingen/mogelijkheden voor ondernemers die samenhangen met de coronacrisis. Een van deze goedkeuringen ziet...

Ingrijpende wijziging in de wet- & regelgeving

Hierbij willen wij u op de hoogte brengen van een ingrijpende wijziging in de wet- & regelgeving. Sinds januari 2016 is de meldplicht datalekken...

De loonaangifte vanuit uw salarisadministratie

Wanneer wij de periodieke verwerking van uw salarisadministratie hebben gedaan, verzorgen wij ook de aangifte loonheffingen. De hierin opgenomen gegevens versturen wij naar het...