Vrije ruimte over loonsom naar 3%

De staatssecretaris van Financiën heeft diverse goedkeuringen afgegeven. Deze goedkeuringen betreffen tegemoetkomingen/mogelijkheden voor ondernemers die samenhangen met de coronacrisis. Een van deze goedkeuringen ziet op de vrije ruimte in de werkkostenregeling.

De vrije ruimte staat werkgevers ter beschikking om aan hun werknemers vergoedingen/verstrekkingen te doen toekomen, zonder dat deze belast worden. Het bekendste voorbeeld is wellicht het kerstpakket.

De enige begrenzing die de werkgever daarbij heeft is dat de vergoeding/verstrekking gebruikelijk moet zijn; het zogenoemde gebruikelijkheidscriterium. Tot een bedrag van € 2.400, – per werknemer per kalenderjaar worden vergoedingen/verstrekkingen overigens geacht gebruikelijk te zijn.

Werkgevers krijgen de mogelijkheid om in 2020 werknemers extra tegemoet te komen. Bijvoorbeeld met een bloemetje of cadeaubon. Om dit te bewerkstelligen wordt de vrije ruimte over de eerste € 400.000, – van de loonsom niet langer gesteld op 1,7%, maar op 3%. Een voordeel van ten hoogste € 5.200, -. Voor het deel van de loonsom dat de € 400.000, – te boven gaat, geldt onverkort een percentage van 1,2%.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Voorlopig geen compensatie transitievergoeding bij langdurig zieke

Werkgevers worden voorlopig niet gecompenseerd voor de transitievergoeding bij ontslag, wanneer er sprake is van langdurige ziekte. De behandeling van het wetsvoorstel is door...

Garantie Ondernemersfinanciering verlengd

Ondernemingen die problemen ondervinden bij het verkrijgen van bankleningen en bankgaranties, kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinancieringsregeling (GO). Deze regeling zou oorspronkelijk per 1...

Extra compensatie voor BBL’er (Beroeps Begeleidende Leerweg)

Van onze loonadviseur Jack Hollmann: “Met de aanpassing van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag, wordt de leeftijd waarop een medewerker recht heeft op het...