Wel of niet eigenrisicodrager voor de ZW of WGA ? Deadline 1 oktober 2020!!

Alweer een deadline…

Langdurig ziekteverzuim op de juiste wijze regelen – wel of niet eigenrisicodrager voor de ZW of WGA dient geregeld te worden voor 1 oktober 2020. Deze week ontvangen wij nog veel vragen van werkgevers over wel dan niet eigenrisicodrager voor de ZW en/of WGA blijven of worden. Ondanks dat het bijna 1 oktober is brengen wij dit daarom nogmaals onder de aandacht.

Door als werkgever op een juiste manier in de gezondheid van medewerkers te investeren, neemt de kans op zowel ziekteverzuim als arbeidsongeschiktheid af. Mochten uw medewerkers toch ziek worden of zelfs arbeidsongeschikt raken, dan bent u een groot aantal jaren financieel verantwoordelijk voor de loondoorbetaling en de daaraan gebonden re-integratie activiteiten. Dit risico kan enkele weken duren tot en met 12 jaar!

De rekening hiervan komt bij u te liggen en dan is het begrijpelijk dat u invloed wilt uitoefenen op de uitvoering en kwaliteit van deze re-integratie en niet volledig afhankelijk wilt zijn van het UWV.

INZICHT IN HUIDIGE ZIEKTEVERZUIM  EN ANALYSE HIERVAN ZIJN DE BASIS VOOR GOED BELEID

Om als werkgever in control te zijn op verzuim- en arbeidsongeschiktheid kosten is een goed beleid van vitaal belang. Dit begint met inzicht in data zoals kosten. Heeft het UWV zowel het ZW- als WGA-percentage voor uw organisatie correct berekend? Zitten er voormalige medewerkers arbeidsongeschikt thuis, waarvan de gezondheid mogelijk gewijzigd is waardoor een herkeuring door het UWV zou kunnen plaatsvinden?

Kortom: Zijn de ingerichte processen rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid op orde? En weet u wanneer en hoe u invloed kunt uitoefenen om hier op de juiste wijze mee om te gaan?

MAAK DE JUISTE KEUZES OP STRATEGISCH EN TOEKOMST GERICHT NIVEAU.

Wanneer data en analyse u inzicht hebben gegeven, is het tijd om strategische keuzes te maken over hoe u om wilt gaan met verzuim en arbeidsongeschiktheid. Als werkgever kunt u voor zowel de Ziektewet als voor de WGA kiezen tussen publiek verzekeren bij het UWV of zelf het risico te dragen. Beiden mogelijkheden leggen we voor u uit.

Publiek verzekeren

Wanneer u kiest het risico van arbeidsongeschiktheid van uw medewerkers publiek te verzekeren, betaalt het UWV de uitkering aan de zieke (ex-)medewerker. Ook is zij verantwoordelijk voor het re-integratietraject. Bij deze optie wordt er echter wel rekening gehouden met het feit dat het UWV slechts beperkt invulling kan geven aan re-integratie.

Eigen risicodragerschap

In dit geval bent u financieel verantwoordelijk voor de uitkeringen. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk voor de re-integratie. Dit risico kunt u (deels) laten verzekeren, waarbij de verzekeraar dan wel BrouwersHRM u ondersteuning kan bieden bij de re-integratie.  Bent u hierbij op de hoogte dat vele verzekeraars bepaalde kosten van re-integratie ook vaak voor hun rekening nemen!

Door eigenrisicodrager te worden voor de ZW en de WGA creëert u meer grip op verzuim en arbeidsongeschiktheid binnen uw onderneming. Als u kiest voor het eigen risicodragerschap zijn er verschillende smaken om uit te kiezen.

HOUD DE DEADLINE VAN 1 OKTOBER 2020 IN DE GATEN !

De belangrijkste deadline is dat u een keuze moet maken vóór 1 oktober 2020 als u per 1 januari 2021 eigenrisicodrager wilt zijn. Deze deadline geldt als u nu publiek verzekerd bent en overweegt om dit risico privaat te verzekeren. Uw keuze dient namelijk 3 maanden voor het daadwerkelijk overstappen bij het UWV bekend te zijn. Kom dus nu in actie! Dit geeft u de meeste tijd om een weloverwogen keuze te kunnen maken.

Bent u privaat verzekerd? Dan heeft u te maken met een contractvervaldatum. Ook hier geldt een termijn voor, welke in de polis wordt genoemd. We raden u ten zeerste aan, om tijdig na te gaan of deze verzekering nog passend is bij uw organisatie.

Wat gaat er wijzigen in 2021?

De grens tussen kleine en middelgrote werkgevers zal worden verhoogd van tienmaal het gemiddelde premieplichtig loon naar 25 maal het gemiddeld premieplichtig loon. Als rekenvoorbeeld: Het premieplichtig loon 2020 is 33100,00 de grens voor middelgrote werkgever is in 2020 10x 33100,00 = 331000,00

In 2021 wordt deze factor 25x

25×33100,00= 827500,00

De trend in Nederland is dat kleine werkgevers de keuze maken publiek verzekerd te zijn.

Daarmee zijn zij verzekerd voor arbeidsongeschiktheid ook voor het gehele re-integratie traject van 10 jaar.

De kosten die verbonden zijn aan re-integratie worden vaak onderschat en blijken achteraf vaak hoger dan voorzien.

Wat kunt u doen als u op dit moment eigenrisicodrager bent?

Als u op dit moment geen (ex)-medewerkers heeft waarvoor u betaald omdat ze arbeidsongeschikt zijn kunt u de keuze maken terug te keren naar de verzekering via de publieke sector. Hiervan is het ook van belang dat u op dit moment geen lopende ziektegevallen heeft waarvan u voorziet dat die langdurig arbeidsongeschikt gaan worden.

Wilt u hier advies over krijgen neem dan contact op met de HRM specialisten van Brouwers Adviseurs of uw eigen salarisadviseur.

De keus dient gemaakt te worden voor 1 oktober!

Gerelateerde artikelen

Toon alles

De noodzaak van vakantiedagen

De huidige onzekerheid over alle gevolgen van het coronavirus kunnen een trigger zijn voor spanning en stress. Aan het thuiswerken raken we steeds meer...

Afloop NOW2.0, steunpakket 3.0 binnenkort bekend

Al eerder brachten wij u op de hoogte van de deadline van 31 augustus’20 voor het aanvragen van de NOW2.0 regeling.  Mocht het nog...

Fiets van de zaak draagt bij aan behalen van klimaatdoelstellingen

Nederland heeft zich gecommitteerd aan ambitieuze klimaatdoelstellingen. Over twaalf jaar, althans dat is het doel, moet de uitstoot van CO2 maar liefst 49% lager...