Wellicht tijd voor het “goede gesprek”

Ook in deze tijd is het zaak om het “goede gesprek” aan te blijven gaan met uw medewerkers. De hoofdregel van dit gesprek is vanzelfsprekend de gezondheid van een ieder en het naleven van de adviezen en maatregelen van het RIVM, al dan niet aangevuld met uw eigen corona protocol.

Het gesprek moet echter nadrukkelijk een bredere context hebben, zeker nu onze regering heeft aangekondigd vele maatregelen te verlengen tot minimaal 28 april 2020.

Het “goede gesprek” dient ook gevoerd te worden over:

  • Al ingediende en geaccordeerde vakantiedagen van uw medewerker
  • Wellicht een latere betaling van bepaalde aanspraken,
  • Het verrichten van andere werkzaamheden,

Immers met ons allen moeten we door deze crisis.

Maar let op! U mag namelijk niet altijd zomaar eenzijdig wijzigingen doorvoeren. 


Voorwaarde is namelijk dat een (voorstel tot) wijziging van een afspraak in de gegeven omstandigheid redelijk is. Daarbij is het wel zo dat in bepaalde situaties van een “goed werknemer” mag worden verwacht dat hij/zij daar in redelijkheid mee instemt.

Het is dan ook belangrijk dat u als werkgever een goed inzicht heeft in (on)mogelijkheden voor een werknemer om onder de huidige omstandigheden zijn reguliere werkzaamheden uit te voeren. Oorzaken die een reguliere uitvoering van zijn/haar werkzaamheden kunnen belemmeren, kunnen bijvoorbeeld voorkomen uit:

  • Een gedwongen thuisquarantaine,
  • De zorg voor een ander,
  • Het feit dat de scholen dicht zijn,
  • Het niet kunnen reizen,

De situatie van thuisquarantaine is duidelijk. In een dergelijke situatie is in principe sprake van een plicht tot loondoorbetaling. In alle andere situaties is nader onderzoek wenselijk.

Zo kan er bij de zorg voor een ander wellicht aansluiting worden gezocht bij de Wet arbeid en zorg (Wazo). En nu de scholen langer dicht blijven komen we wellicht in een situatie waarbij dit risico meer voor rekening en risico van de werknemer komt. Dat kan dan tot gevolg hebben dat er geen (volledige) aanspraak op loon meer bestaat, tenzij de werknemer bijvoorbeeld vakantiedagen opneemt.

Al met al is het zaak dat er een “goed gesprek” komt waarbij goede afspraken gemaakt worden.
Ons advies is om dit op voorhand te doen, dan wel zo snel mogelijk op te pakken.

Los van bovenstaande willen wij u ook wijzen op bepaalde fiscale zaken welke nu kunnen spelen binnen uw salarisadministratie. Vaste reiskostenvergoedingen, bijtelling maaltijden, vergoeding thuiswerken, enz.

Mocht u vragen hebben over het “goede gesprek” met uw medewerkers dan vernemen wij dat graag van u.

Bekijk ook