Werknemers met een aanmerkelijk belang genieten in beginsel een gebruikelijk loon

Werknemers (vaak de DGA) met een aanmerkelijk belang genieten in beginsel een gebruikelijk loon.  De hoogte van het gebruikelijk loon is afhankelijk van onder meer de beloning bij een soortgelijke dienstbetrekking waarbij een aanmerkelijk belang geen rol speelt. Uiteraard spelen daarbij alle feiten en omstandigheden een rol. De coronacrisis kan daarbij tot knelpunten leiden, zoals het niet kunnen voldoen van dit loon. Daarom is er een tijdelijke goedkeuring afgegeven.

De goedkeuring houdt in dat het gebruikelijk loon in 2020 lager mag zijn, zulks evenredig aan de omzetdaling. Hiervoor is een simpele formule geformuleerd: gebruikelijk loon 2020 = A * (B/C), waarbij A het gebruikelijk loon 2019 is, B de omzet over maand 1 tot en met 4 2020 en C de omzet over maand 1 tot en met 4 2020.

Een voorbeeld:

Het gebruikelijk loon 2019 bedraagt € 125.000, -. De omzet over januari tot en met april 2020 bedraagt € 475.000, – en de omzet over dezelfde periode 2019 bedraagt € 600.000, -. Het gebruikelijk loon 2020 bedraagt dan € 98.958, -.

Wilt u deze regeling toepassen? Sla dan acht op een aantal voorwaarden. (1) De rekening-courantschuld en/of het dividend neemt niet toe als gevolg van het lager gebruikelijk loon. (2) Is het feitelijk genoten loon hoger (bijvoorbeeld door toepassing NOW), dan geldt het hogere loon. Hierbij merken wij nog op dat de Tozo die diverse ondernemers hebben aangevraagd, geen loon uit dienstbetrekking vormt. Dat betekent dat de Tozo op generlei wijze invloed heeft op het gebruikelijk loon. (3) De goedkeuring geldt niet bij beïnvloedingen van de omzet in 2019 of 2020 door bijzondere omstandigheden, zoals een fusie, staking of bijzondere resultaten.

Overleg met de inspecteur is niet noodzakelijk om deze goedkeuring toe te passen. Toch kan dat wel raadzaam zijn. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarin u het gebruikelijk loon lager wil vaststellen dan deze goedkeuring toelaat. Dit kan bijvoorbeeld spelen bij vennootschappen met een verliessituatie.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Update NOW – regeling (d.d. 5-4-2020)

Let op! Er zijn er nog een aantal wijzigingen doorgevoerd in de NOW-regeling. In een eerdere bijdrage op onze website gaven wij reeds een...

Wet Arbeidsmarkt in Balans

Wie de afgelopen jaren de media heeft gevolgd kan het niet zijn ontgaan dat er momenteel veel discussies over de arbeidsmarkt worden gevoerd. Een...

WGA 2017

Bij het UWV of eigenrisicodrager bij een verzekeraar? U kiest, zelfs als u niet kiest • Bent u een werkgever met een premieloon in 2015...