Wet DBA: aanscherping handhaving

Het merendeel van de bedrijven dat zzp-ers inhuurt, voldoet niet aan de eisen om als zelfstandige aangemerkt te worden. Dat blijkt uit een steekproef van de Belastingdienst.

Vanwege onrust en onzekerheid bij opdrachtgevers en opdrachtnemers over de Wet DBA, heeft het kabinet een handhavingsmoratorium ingesteld. Dat betekent dat de handhaving door de Belastingdienst op de naleving van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) is opgeschort behoudens situaties van kwaadwillendheid. Per 1 juli 2018 is deze handhaving verruimd door de handhaving niet langer alleen te richten op de ernstigste gevallen van kwaadwillenden, maar op alle kwaadwillenden. Dit blijkt uit het Toezichtsplan Arbeidsrelaties (hierna: toezichtsplan) dat de Belastingdienst heeft gepubliceerd op zijn website. Als onderdeel van dit toezichtplan zijn inmiddels 104 opdrachtgevers steekproefsgewijs bezocht door de Belastingdienst. Deze steekproef is gedaan om inzicht te krijgen in hoeverre de Wet DBA wordt nageleefd.

De Belastingdienst heeft geconstateerd dat van de 104 bezochte bedrijven, 59 bedrijven de regels rondom het beoordelen van de arbeidsrelatie niet goed toepasten. En bij 12 van deze bedrijven is mogelijk sprake van kwade opzet (kwaadwillendheid), aan wie de Belastingdienst mogelijk een naheffingsaanslag loonheffingen – eventueel met boete – kan opleggen. De Belastingdienst doet daar vervolgonderzoek naar.

De resultaten van de steekproef dragen bij aan de behoefte van het kabinet om nog voor de zomer van 2019 nadere informatie beschikbaar te hebben over de toezicht- en handhavingsstrategie van de Belastingdienst en de aangekondigde afbouw van het handhavingsmoratorium.

Tip voor bedrijven die zzp-ers inhuren: zorg dat u tijdig voldoet aan de wettelijke eisen die gelden bij het inhuren van zelfstandigen. Voorkom schijnzelfstandigheid.

 Wat onze juridische afdeling onder meer voor u kan betekenen:

Onze juridische afdeling is gespecialiseerd in het opstellen van verscheidene overeenkomsten overeenkomstig de regels van de Wet DBA. Daaraan voorafgaand kunnen wij beoordelen of sprake is van een zzp’er of een werknemer, en eventueel (anoniem) contact opnemen met de Belastingdienst voor overleg. Uit ervaring weten wij inmiddels welke concrete toetsingscriteria die Belastingdienst momenteel hanteert.

Wilt u meer weten of advies? Neem contact op met Nanda Meijer – van Bergen (jurist).

 Bron: tweedekamer.nl: Rapportage Toezichtsplan Arbeidsrelaties d.d. 5 maart 2019

 

 

 

 

 

Bekijk ook