Wet herziening partneralimentatie

De Eerst Kamer heeft op 21 mei 2019 het wetsvoorstel herziening partner alimentatie aangenomen. Deze wet treedt waarschijnlijk met ingang van 1 januari 2020 in werking.

De maximale alimentatieduur bedraagt thans 12 jaar. Vanaf het moment van in werking treden van de nieuwe wet wordt de alimentatieduur beperkt tot de helft van de duur van het huwelijk met een maximum van 5 jaar. Hierop zijn een aantal uitzonderingen.

De verkorting van de alimentatieduur is van toepassing op alimentatieverplichtingen die zijn overeengekomen op of na 1 januari 2020. Een ingediend verzoek tot vaststelling van de partneralimentatie van voor 1 januari 2020 valt nog onder de oude regeling.

Uitzonderingen alimentatieduur 5 jaar:

  • Voor een huwelijk langer dan 15 jaar en waarin de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaar lager is dan de AOW-gerechtigde leeftijd bedraagt de alimentatieduur maximaal 10 jaar
  • Indien uit het huwelijk kinderen zijn geboren die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt dan loopt de partneralimentatie door tot dat het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt
  • Alimentatiegerechtigden van 50 jaar en ouder die langer dan 15 jaar zijn getrouwd hebben recht op 10 jaar alimentatie

Er bestaat de mogelijkheid om bij beëindiging van de partneralimentatie een verzoek bij de rechter in te dienen om de alimentatieduur te verlengen indien gelet op alle omstandigheden van het geval, naar maatschaven van redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd dat de alimentatie voor de alimentatiegerechtigde wordt beëindigd.  Een dergelijk verzoek moet 3 maanden voor afloop van de alimentatieduur worden ingediend.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Septemberbrief 2017

In de Septemberbrief 2017 vindt u de (voorgestelde) nieuwe (fiscale) regels in 2018 en tips en actie- en aandachtspunten voor het laatste kwartaal van 2017. Ook...

Btw terugvragen bij oninbare vorderingen

Vorderingen die nog niet betaald zijn en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 ligt, worden op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. De btw over deze...

Aanpassing BTW-regels vouchers

Aanpassing BTW-regels voor vouchers per 1 januari 2019 Per 1 januari 2019 zijn er nieuwe btw-regels voor vouchers die vanaf 1 januari 2019 worden...