Wetsvoorstel excessief lenen bij eigen vennootschap

Het wetsvoorstel is bedoeld om excessief lenen bij de eigen vennootschap door directeur-grootaandeelhouders (dga’s) te ontmoedigen. Door te lenen van hun vennootschap in plaats van dividend of loon uit te keren kunnen dga’s belastingheffing uitstellen en soms vindt door het langdurig uitstel helemaal geen belastingheffing meer plaats. Met dit wetsvoorstel wordt deze vorm van belastinguitstel of -afstel tegengegaan.

Het is de bedoeling dat het wetsvoorstel per 1 januari 2023 in werking treedt. Wanneer een dga tezamen met zijn fiscaal partner op 31 december 2023 meer dan € 500.000 heeft geleend van zijn vennootschap dan wordt het meerdere als een fictieve dividenduitkering belast als inkomen uit aanmerkelijk belang tegen een tarief van 26,9%.

Naast de schulden van dga of zijn partner is het wetsvoorstel ook van toepassing op bloed- of aanverwanten in de recht lijn van de dga of zijn partner. De schulden van deze personen aan de vennootschap van de dga worden voor de toepassing van deze regeling toegerekend aan de dga, tenzij deze persoon zelf een aanmerkelijk belang in de vennootschap heeft.

Door het wetsvoorstel zal geen dubbele belastingheffing optreden, maar zal alleen de belastingheffing worden vervroegd.

Eigenwoningleningen

Voor bestaande eigenwoningleningen bij de eigen vennootschap wordt een uitzondering gemaakt. Een eigenwoninglening is een lening die voldoet aan de voorwaarden van de eigenwoningregeling in de Wet op de inkomstenbelasting 2001. Voor nieuwe eigenwoningenleningen bij de eigen vennootschap wordt als voorwaarde gesteld dat de dga een recht van hypotheek op de eigen woning verstrekt aan zijn vennootschap.

Voor de niet eigenwoningschulden maakt het niet uit of hier al dan niet reële zekerheden tegenover staan. Boven de € 500.000 is het meerdere belast als een fictieve dividenduitkering.

Welke maatregelen kunt u treffen om deze belastingheffing te voorkomen?

  • Dividend uitkeren voor zover de lening hoger is dan € 500.000;
  • Aflossen van het bovenmatig deel van de lening vanuit privé of het aangaan van een lening bij een derde;
  • Overdracht van spaargeld, beleggingen, roerende- of onroerende zaken aan de vennootschap waarbij de koopsom wordt verrekend met de lening. Bij overdracht van onroerende zaken zal overdrachtsbelasting verschuldigd zijn.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Verlaging van gebruikelijk loon bij omzetdaling als gevolg van coronacrisis

Ondernemers die zelf meewerken in de vennootschap waarin zij een aanmerkelijk aandelenbelang hebben moeten loonheffingen betalen over een loon dat passend is bij de...

Deadline: geef uw werkelijke omzet van TVL Q4 2020 op tijd door!

Na uw aanvraag Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q4 2020 is het nu tijd om u werkelijke omzet door te geven. De werkelijke omzet van...

Maximale bedrag transitievergoeding 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 bedraagt de maximale transitievergoeding 77.000 euro. Jaarlijks wordt de hoogte van de transitievergoeding per 1 januari geïndexeerd overeenkomstig de ontwikkeling...