WGA 2017

Bij het UWV of eigenrisicodrager bij een verzekeraar? U kiest, zelfs als u niet kiest
• Bent u een werkgever met een premieloon in 2015 tot € 1.700.000?
• Vraagt u zich af of u voor de premies van ziektelasten voor werknemers en ex-werknemers in het publieke bestel bij het UWV verzekerd wilt blijven of worden, of juist niet?
• Of wilt u weten wat u moet doen met aanbiedingen van verzekeraars om eigenrisicodrager te blijven of te worden?

Heeft u alle vragen met ‘ja’ beantwoord?
Onderneem dan snel actie en laat u informeren over de keuzes die u in 2017 heeft:
• De ziektelasten publiek te (blijven) verzekeren bij het UWV via de premie Werkhervattingskas; of
• Eigenrisicodrager WGA/ZW te worden/ te blijven via een private verzekering bij een verzekeraar.

Zo kunt u bepalen of u in het publieke bestel wilt blijven of niet, of dat u eigenrisicodrager wilt worden, blijven of niet. U heeft tot 1 oktober 2016 om te beslissen en te zorgen dat de Belastingdienst de benodigde formulieren hiervoor heeft ontvangen. Heeft u tijdig beslist en actie ondernomen om te switchen van publiek naar privaat of andersom, dan gaat u per 1 januari 2017 over op de nieuwe situatie. Bent u publiek verzekerd en wilt u dat blijven, dan doet u niets. Maar bent u eigenrisicodrager voor de WGA-vaste dienstbetrekkingen en wilt u dat blijven, dan moet u juist wel actie ondernemen, namelijk vóór 31 december 2016. Onderneemt u die actie niet (tijdig), dan keert u automatisch verplicht voor 3 jaren terug naar het publieke bestel. Let wel, u kunt in 2017 alleen eigenrisicodrager blijven voor alle WGA-lasten, dus WGA-vaste als de WGA-flexibele dienstbetrekkingen.

Wat u weten moet

Er verschillen zijn tussen het publieke bestel en het private eigenrisicodragen. De belangrijkste zijn:

• In het publieke bestel betaalt u als kleine werkgever met een premieloon tot € 322.000 een sectorpremie. Heeft u een premieloon tussen € 322.000 en € 3.220.000 dan betaalt u een premie die deels sectoraal en deels individueel wordt bepaald. De hoogte van deze premie wordt geheel (kleine werkgevers) of grotendeels (kleine middelgrote werkgevers) bepaald door de ziektelasten in de sector, waarin uw bedrijf is ingedeeld. Hierop is de instroom van uw ziektelasten niet of nauwelijks van invloed. Ook kunt u geen individuele invloed uitoefenen op de re-integratie;
In het private bestel betaalt u meestal gedurende drie jaren een vaste premie, gebaseerd op het historische ziekteverzuim in uw individuele bedrijf. Daarna kan de premie wijzigen, afhankelijk van de ziektelasten in uw bedrijf. U betaalt de premie bijna altijd voor een totaalpakket voor het eigenrisicodragen Ziektewet (alleen voor ziektelasten van ex-werknemers) en WGA-uitkeringen (voor werknemers én ex-werknemers), in combinatie met een verzuimverzekering en aanvullende diensten (kosten arbodienst en externe re-integratie van zieke (ex-)werknemers).

• In het publieke bestel maakt u maximaal 2 jaren kosten voor de externe re-integratie van zieke werknemers. Die periode wordt langer als het UWV u wegens onvoldoende re-integratie een loonverplichting oplegt over het derde ziektejaar. In het private bestel maakt u maximaal 12 jaren én ook voor ex-werknemers (premie)kosten voor (de verzekering tegen) externe re-integratie.

• In het private bestel kunt u per jaar of per periode van drie jaren terugkeren naar het publieke bestel. Dit hangt af van de polisvoorwaarden van uw verzekering. Keert u terug van het private naar het publieke bestel, dan kunt u de komende drie jaren geen eigenrisicodrager meer worden.

• Heeft u een aanbieding van een verzekeraar al vóór 1 september 2016 aanvaard of afgewezen, omdat de verzekeraar daarom vroeg, terwijl het UWV de cijfers voor de publieke premies pas op 1 september 2016 heeft gepubliceerd? Weet dan dat u meestal binnen 14 dagen na aanvaarding nog bij de verzekeraar daarop kunt terugkomen.

Wenst u advies of heeft u meer informatie nodig om uw keuze te kunnen bepalen? Neem dan contact op met ons kantoor. Wij helpen u graag verder, zodat u tijdig uw keuze kunt maken.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Nieuwe faciliteiten voor vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk, in alle lagen van de samenleving zijn er mensen die zich belangeloos inzetten voor anderen of de maatschappij in het algemeen.  De Wet...

Gevolgen verkiezingsuitslag HRM en Salarisadministratie

Francois van Langevelde, directeur BrouwersHRM, spreekt samen met Leo Overvoorde, productmanager bij Accountancy en Software gebruik, over de mogelijke gevolgen van de verkiezingsuitslag voor...

Corona en ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden

Indien u (wegens de Corona-tijd) als werkgever helaas uw werknemer zult moeten ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige ziekte, kunt u hiervoor toestemming vragen...