Wijziging faillissementswet

De Tweede Kamer heeft dinsdag de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) aangenomen.

In Nederland ontbreekt momenteel een wettelijke regeling voor een dwangakkoord buiten faillissement. Nu is voor een onderhands akkoord nog instemming van alle betrokken crediteuren vereist. Slechts in zeer bijzondere omstandigheden kan een schuldeiser – op basis van het leerstuk van misbruik van bevoegdheid – gedwongen worden om mee te werken aan de uitvoering van een akkoord. Het wordt onwenselijk geacht, dat één dwarsliggende schuldeiser een akkoord kan blokkeren, waardoor de schuldenaar alsnog failliet gaat.

De WHOA is bestemd voor ondernemingen die in essentie gezond zijn, maar een sanering van schulden en verplichtingen nodig hebben om te voorkomen dat zij in een situatie van surseance van betaling of faillissement komen. De wetswijziging maakt het mogelijk dat de rechtbank een onderhands akkoord tussen de onderneming en schuldeisers over het herstructureren en saneren van schulden goedkeurt. Door de goedkeuring worden alle schuldeisers van de onderneming gebonden aan de inhoud van het akkoord, ook degenen die tegen hebben gestemd.

Het akkoord kan wijzigingen tot stand brengen in rechten van schuldeisers of aandeelhouders. Denk hierbij aan (gedeeltelijke) kwijtschelding van de vordering of uitstel van betaling. Ook kan de schuldenaar een voorstel doen tot het wijzigen van een overeenkomst (bijv. een voorstel aan de verhuurder tot beëindiging van de huurovereenkomst). Let wel, het WHOA-akkoord kan geen wijziging aanbrengen in de rechten van werknemers die voortvloeien uit arbeidsovereenkomsten.

De Eerste Kamer dient de WHOA nog aan te nemen, maar de algemene verwachting is dat de Eerste Kamer daar niet lang mee zal wachten.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Verlaging gebruikelijk loon vanwege coronacrisis

Onder voorwaarden mogen de BV en de AB-houder voor kalenderjaar 2020 een lager maandloon afspreken. Aan het einde van het jaar stelt de BV...

Aanpassing vaste reiskostenvergoeding in salarisadministratie

Al eerder berichtten wij u over mogelijke aanpassing in de salarisadministratie. Een van de onderwerpen was de vaste reiskostenvergoedingen van uw medewerkers. De vergoedingen kunnen...

NOW-regeling 2.0

Vrijdag 5 juni hebben we voor de laatste klanten de huidige NOW 1.0 mogen aanvragen. Het loket is nu even dicht, omdat er een...