Zelf aangifte overdrachtsbelasting doen bij beroep op vrijstelling

Vanaf 1 januari 2021 is het voor elke verkrijging van een onroerende zaak verplicht om aangifte overdrachtsbelasting te doen. Dus ook als er een beroep wordt gedaan op een vrijstelling.

Veelal zal de notaris een overdrachtsakte opmaken en ook de aangifte overdrachtsbelasting verzorgen. Bij overdrachten van onroerend goed waarbij geen notaris wordt ingeschakeld maar wel overdrachtsbelasting dient te worden betaald of een vrijstelling van toepassing dient u zelf binnen een maand na de overdracht aangifte overdrachtsbelasting te doen of te laten verzorgen.

Voorbeelden van overdrachten waarbij niet altijd een notaris benodigd is:

  • Verkrijging van de economische eigendom van een onroerende zaak
  • Overdracht onderneming met onroerende zaak aan kinderen
  • Inbreng van een onroerende zaak in een maatschap, vennootschap onder firma of commanditaire vennootschap

Voor het doen van aangifte overdrachtsbelasting dient u een aangifteformulier overdrachtsbelasting aan te vragen bij de BelastingTelefoon. Bij overdracht van economisch eigendom van een onroerende zaak dient degene die het economisch eigendom overdraagt dit binnen 2 weken te melden aan de belastingdienst. Hiervoor dient een meldingsformulier overdrachtsbelasting te worden aangevraagd bij de BelastingTelefoon.

Indien u geen of te laat aangifte overdrachtsbelasting doet dan legt de belastingdienst een verzuimboete op. De boete kan oplopen tot maximaal € 5.514.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen neem dan gerust contact met ons op! Brouwers voorziet u namelijk graag van antwoord en advies! Contact opnemen kan via info@brouwers.nl of telefonisch op 038- 851 52 00.

Gerelateerde artikelen

Toon alles

Gebruikelijk loon medisch specialisten 2018

Het gebruikelijk loon van medisch specialisten in 2018 is vastgesteld. Het gebruikelijk loon is € 130.950, eventueel verhoogd met de verplichte bijdrage aan het...

De fiscus zal rekening-courant positie DGA in de toekomst kritischer beoordelen

3 april 2018 door Accountancy Vanmorgen Op 14 maart 2018 zijn er interne stukken van de Belastingdienst openbaar gemaakt over de lening van de...

Team Brouwers – HomeRun 2019

Afgelopen weekend heeft Team Brouwers deelgenomen aan de Homerun 2019 om geld in te zamelen voor het Ronald McDonald Huis in Zwolle. Een prachtige belevenis...