ZZP-ers, stand van zaken (2): de opdrachtsverklaring

Het kabinet boekt verdere voortgang met de uitwerking van de nieuwe wetgeving voor zelfstandig ondernemers en opdrachtgevers ter vervanging van de huidige Wet Dba (Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties). Zo is per 1 januari 2019 het criterium ‘gezagsverhouding’ verduidelijkt. Daarnaast boekt het kabinet voortgang bij de ontwikkeling van de zogeheten ‘opdrachtgeversverklaring’.

De huidige wetgeving geeft opdrachtgevers en opdrachtnemers (zzp-ers) onvoldoende duidelijkheid in welke gevallen er volgens de wet géén sprake is van een dienstbetrekking. Daarom werkt het kabinet aan een webmodule die het huidige systeem van modelovereenkomsten (onder de wet DBA) vervangt.

Opdrachtgevers kunnen straks per soort situatie een beslisboom invullen via het beantwoorden van vragen in een webmodule, om zo vooraf duidelijkheid te krijgen of er sprake is van werken buiten dienstbetrekking.

Is de uitkomst van de beslisboom dat sprake is van werken buiten dienstbetrekking, dan geeft de webmodule een zogeheten opdrachtgeversverklaring af. Als de webmodule niet de conclusie ‘buiten dienstbetrekking’ kan trekken, wordt geen opdrachtgeversverklaring afgegeven.

Heeft een opdrachtgever een opdrachtgeversverklaring ontvangen, dan is hij er zeker van dat er geen loonheffing hoeft te worden ingehouden en geen premies werknemersverzekeringen hoeven te worden betaald (een vrijwaring). Vanzelfsprekend is de opdrachtgeversverklaring enkel geldig voor zover de webmodule naar waarheid is ingevuld én er in de praktijk dienovereenkomstig wordt gewerkt, anders geldt de vrijwaring niet. Wordt bijvoorbeeld ingevuld dat de opdrachtnemer vrij vervangbaar is, maar de opdrachtgever accepteert dit in de praktijk niet, dan is de feitelijke situatie doorslaggevend. Oordeelt de Belastingdienst (achteraf) dat een opdrachtnemer geen zelfstandig ondernemer is maar feitelijk een dienstbetrekking heeft bij de opdrachtgever, dan kan de Belastingdienst deze opdrachtgever aanspreken voor het betalen van loonheffing en premies werknemersverzekeringen omdat de vrijwaring in deze situatie niet geldt. Naast het invullen van de webmodule, kunnen opdrachtgevers straks nog steeds gebruik maken van het vooroverleg met de Belastingdienst.

Het kabinet heeft aangekondigd openbaar te zullen maken, hoe de verschillende elementen van de beslisboom gewogen worden bij de beoordeling van arbeidsrelaties. De vragen die zijn opgenomen in de beslisboom zijn gebaseerd op de huidige rechtspraak.

De uitwerking van de webmodule ligt volgens het Kabinet op schema en de verwachting is dat deze eind 2019 gereed is. De geplande invoeringsdatum zal 1 januari 2020 zijn.

Wat onze juridische afdeling onder meer voor u kan betekenen:

Zoals het kabinet zelf al aangeeft, is de wetgeving rond de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking technisch en juridisch uiterst complex. Onze juridische afdeling is gespecialiseerd in het doen van deze beoordeling of sprake is van een zzp’er of een werknemer. Eventueel kunnen onze juristen (anoniem) contact opnemen met de Belastingdienst en u desgewenst begeleiden bij het opstellen van een overeenkomst.

 

Wilt u meer weten of advies? Neem contact op met Nanda Meijer – van Bergen (jurist).

Bron: Rijksoverheid.nl: Voortgang uitwerking maatregelen ‘werken als zelfstandige’

Bekijk ook