Aangifte dividentbelasting

Ondersteuning bij aangifte van dividendbelasting

De term dividendbelasting staat in Nederland ook bekend als “opbrengstbelasting”. Wanneer bedrijven winst (dividend) uitkeren aan hun aandeelhouders moeten ze daar belasting over betalen. Deze belasting wordt ook wel dividendbelasting genoemd. U leest er in dit artikel alles over.

Wat is dividendbelasting?

Dividendbelasting is de te betalen belasting over het ontvangen dividend, dus de winstuitkering van een organisatie. Op het moment dat een B.V. of N.V. winst maakt, kan de vennootschap ervoor kiezen om een deel van de winst uit te keren aan de aandeelhouders. Het woord “dividend” is dan ook een afgeleide van het woord “dividere” en dit is het Latijnse woord voor verdelen. Dividendbelasting heeft betrekking op het verdelen van de winst. Over deze winst moet namelijk belasting worden betaald.

Wanneer wordt dividend uitgekeerd?

Er zijn verschillende situaties waarbij er gekozen kan worden om dividend aan de aandeelhouders uit te keren. Op het moment dat een B.V. of N.V. winst maakt, kan er gekozen worden om deze winst in het bedrijf te investeren maar een dividenduitkering kan ook een keuze zijn die gemaakt kan worden. De winst wordt dan verdeeld onder de aandeelhouders. Hiermee geeft het bedrijf niet alleen een teken dat het gezond is maar de organisatie wordt hierdoor ook aantrekkelijk gemaakt voor eventuele investeerders. Daarnaast kan er gekozen worden voor dividenduitkering bij bedrijfsovername. Het is goed om voor de volledigheid te vermelden dat een dividenduitkering alleen toegestaan is als hiertoe is besloten door de aandeelhouders en het bestuur dit voornemen heeft goedgekeurd. Dividend kan uit verschillende bronnen afkomstig zijn zoals uit aandelen, winstbewijzen of geldleningen.

Wie is dividendbelasting verschuldigd?

De regelingen met betrekking tot de opbrengstbelasting staan opgenomen in de Wet op de dividendbelasting die al sinds 1965 in werking is. Deze wet bestaat uit zes hoofdstukken waarin de belastingplichten, de tarieven, de wijze van heffing, uitzonderingen en de strafrechtelijke bepalingen op een uitgebreide manier worden toegelicht. In deze wet staat onder andere beschreven dat zowel natuurlijke personen als rechtspersonen dividendbelasting zijn verschuldigd als er een winstuitkering van een vennootschap ontvangen. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen twee vormen van dividend:

  • Er is sprake van deelnemingsdividend als er sprake is van een dividenduitkering aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon die 5% of meer van de aandelen bezit.
  • Er is sprake van beleggingsdividend als er sprake is van een dividenduitkering aan een natuurlijke persoon of rechtspersoon die minder dan 5% van de aandelen bezit.

Op het moment dat er sprake is van een deelnemingsdividend van een in Nederland gevestigde vennootschap hoeft er geen dividendbelasting te worden ingehouden. In dat geval is er sprake van een dividendbelasting vrijstelling.

Hoeveel belasting wordt er betaald over dividend?

Het tarief van de dividendbelasting in 2022 is 15%. Dit percentage heeft dus betrekking op het dividend dat door een vennootschap wordt uitgekeerd aan de aandeelhouders. De onderneming die het dividend betaalt, doet aangifte voor de dividendbelasting. De aangifte dividendbelasting moet binnen een maand nadat het dividend beschikbaar is gesteld plaatsvinden. Bij deze aangifte moet de belasting worden aangegeven die de vennootschap heeft ingehouden op het uitbetaalde dividend.

De ontvanger van de dividendbelasting mag dit verrekenen met de inkomstenbelasting. De inkomsten uit dividend vallen voor de inkomstenbelasting onder box 2. De dividendbelasting is aftrekbaar als voorheffing. Dit betekent in de praktijk dat als de ontvanger een natuurlijk persoon is, de dividendbelasting in mindering gebracht zal worden op de verschuldigde inkomstenbelasting. Op het moment dat de ontvanger een onderneming (een N.V. of een B.V.) is, zal de dividendbelasting worden afgetrokken van de verschuldigde vennootschapsbelasting.

Aangifte dividendbelasting laten verzorgen door Brouwers

Heeft u vragen over zaken die betrekking hebben op dividendbelasting of heeft u interesse om deze belastingaangifte te laten verzorgen door Brouwers? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. U bent van harte welkom om gebruik te maken van onze kennis en ervaring op dit gebied. Onze adviseurs kunnen u desgewenst volledig ontzorgen door deze aangifte voor u uit handen te nemen.

Heeft u interesse om vrijblijvend af te stemmen wat we voor u kunnen betekenen? U kunt ons het beste bereiken op 038-8515310 en info@brouwers.nl. U kunt ook een bericht achter laten via het onderstaande contactformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Aangifte schenkbelasting

Ondersteuning bij het indienen van schenkbelasting Op het moment dat u een schenking ontvangt, is het niet uitgesloten dat u hierover schenkbelasting moet afdragen....

Bekijk product

IB, vpb, successie, schenking, dividendbelasting

Wij kunnen uw jaarlijkse aangiften inkomsten en vennootschapsbelasting voor u verzorgen. Bij een overlijden of wanneer u een schenking wilt doen verzorgen wij desgewenst...

Bekijk product

Belastingaangifte uitbesteden

Belastingaangifte uitbesteden De belastingaangifte is een van die ondernemerszaken die zich vaak uit in een tijdrovende en ingewikkelde klus. Het doen van de aangifte...

Bekijk product