Aangifte schenkbelasting

Ondersteuning bij het indienen van schenkbelasting

Op het moment dat u een schenking ontvangt, is het niet uitgesloten dat u hierover schenkbelasting moet afdragen. Er zijn verschillende wettelijke regels die betrekking hebben op het doen of ontvangen van een schenking en op de bijbehorende schenkbelasting. U leest er in dit artikel alles over.

Wat is schenkbelasting?

Er wordt gesproken over schenkbelasting als er belasting wordt geheven over de waarde van het goed dat iemand door schenking heeft verkregen. De schenkbelasting wordt geregeld in de Successiewet. De basis van deze regeling wordt dus gevormd door een schenking. De Belastingdienst ziet iets als een schenking als iemand iets geeft waardoor de verkrijger rijker wordt en de ander armer. Er zijn verschillende vormen van een schenking te onderscheiden. Hierbij kan gedacht worden aan het schenken van geld maar ook aan de verkoop van een woning voor een lager tarief dan gebruikelijk. Een andere vorm van schenking is het verstrekken van een lening zonder hiervoor een rente in rekening te brengen.

Voordelen schenken bij leven

Er zijn verschillende beweegredenen om te kiezen voor een tot schenking bij leven. Buiten de emotionele waarde hiervan biedt het schenken bij leven (ook wel schenken met de warme hand genoemd) ook veel financiële voordelen. Ouders kunnen hun kinderen helpen met een schenking om een woning te kunnen kopen. Een bijkomend voordeel is dat er bij het overlijden van de schenker minder in de (belaste) nalatenschap zit. Dit betekent in de praktijk dat de erfgenamen minder erfbelasting betalen. Daarnaast is het goed te weten dat de schenker zelf, door het doen van een schenking, minder belasting over het vermogen hoeft te betalen.

Hoeveel schenkbelasting moet er afgedragen worden?

Hoeveel schenkbelasting er afgedragen moet worden hangt af van wie u de schenking krijgt en hoe hoog deze schenking is. Kinderen mogen immers jaarlijks een bepaald bedrag ontvangen van hun ouders zonder dat hier schenkbelasting voor afgedragen moet worden. Zij mogen dit uiteraard ook van anderen ontvangen maar in dat geval in het belastingvrije bedrag veel lager. Dit betekent dus in de praktijk dat er over een bedrag van ouders minder schenkbelasting moet worden betaald dan bij een schenking van anderen het geval is.

De overheid bepaald jaarlijks welk bedrag belastingvrij aan schenkingen ontvangen mag worden. Op het moment dat deze bedragen aan schenking boven dit limiet komen, moet er schenkbelasting worden afgedragen. De belastingvrije schenkbedragen zijn dus aan verandering onderhevig. Informeer gerust bij de accountants van brouwers wat de actuele bedragen zijn.

Vrijstellingen van schenkbelasting

Er bestaan diverse soorten vrijstellingen van schenkbelasting:

  • De algemene vrijstelling
  • Vrijgave voor vrijstelling aan kinderen
  • Eenmalige verhoogde vrijstelling voor kinderen van 18 tot 40 jaar
  • Vrijstelling voor dure studie of woning

Tarieven schenkbelasting

Zoals aangegeven stelt de overheid jaarlijks de tarieven voor de schenkbelasting vast. Hierbij wordt er onderscheid gemaakt tussen een hoog en laag tarief. Er wordt een lager percentage schenkbelasting in rekening gebracht over het eerste deel van de schenking dan over het hogere deel het geval is.

Als er van meerdere personen een schenking ontvangen wordt, hoeven deze bedragen niet bij elkaar opgeteld te worden. Schenkingen die vallen onder de jaarlijkse vrijstelling hoeven hier niet bij te worden opgeteld. Dit is echter wel het geval als de schenking van allebei de ouders komt. Dit kan het geval zijn als de ouders gescheiden zijn. In dat geval worden de schenkingen gezien als één schenking van ouders en wordt het hiervoor vastgestelde belastingvrije bedrag gehanteerd.

Schenkbelasting in combinatie met inkomstenbelasting

Een schenker kan de schenking niet aftrekken bij de aangifte inkomstenbelasting. De ontvanger hoeft ook geen inkomstenbelasting te betalen in het jaar van ontvangst van de schenking. Een uitzondering op deze regel kan in werking treden als de schenking van een werkgever komt. Er kunnen dan situaties ontstaan waarbij er wel inkomstenbelasting verschuldigd is. De accountants van Brouwers kunnen u desgewenst verder informeren over deze uitzonderingssituatie.

Doordat de schenking het vermogen van de ontvanger zal verhogen, zal de belastingheffing over diens vermogen hoger worden als het geschonken bedrag niet direct uitgegeven wordt. De tegenovergestelde situatie is het geval bij de schenker. Deze persoon bezit minder als gevolg van de schenking en zal dus minder belasting moeten afdragen over diens vermogen.

Wanneer moet de aangifte schenkbelasting plaatsvinden?

De aangifte schenkbelasting moet plaatsvinden binnen drie maanden na het kalenderjaar waarin de schenking plaats heeft gevonden. Dit betekent in de praktijk dat de aangifte opgestuurd moet zijn voor 1 maart van het jaar dat volgt op het jaar waarin de schenking ontvangen is. Dit is uiteraard alleen het geval als de schenking boven de eerder genoemde vrijstellingen uitkomen. Als dit niet het geval is, hoeft er geen aangifte van de schenking gedaan te worden.

Aangifte schenkbelasting laten verzorgen door Brouwers

Heeft u vragen over het verstrekken of ontvangen van schenkingen of heeft u interesse om de aangifte schenkbelasting te laten verzorgen door Brouwers? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. U bent van harte welkom om gebruik te maken van onze kennis en ervaring op dit gebied. Onze adviseurs kunnen u desgewenst volledig ontzorgen door deze aangifte voor u uit handen te nemen.

Heeft u interesse om vrijblijvend af te stemmen wat we voor u kunnen betekenen? U kunt ons het beste bereiken op 038-8515310 en info@brouwers.nl. U kunt ook een bericht achter laten via het onderstaande contactformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Aangifte successiebelasting

Ondersteuning bij het indienen van successiebelasting Het komt regelmatig voor dat er belasting moet worden afgedragen over een erfenis. Deze erfbelasting wordt ook wel...

Bekijk product

Belastingaangifte uitbesteden

Belastingaangifte uitbesteden De belastingaangifte is een van die ondernemerszaken die zich vaak uit in een tijdrovende en ingewikkelde klus. Het doen van de aangifte...

Bekijk product

Aangifte dividentbelasting

Ondersteuning bij aangifte van dividendbelasting De term dividendbelasting staat in Nederland ook bekend als “opbrengstbelasting”. Wanneer bedrijven winst (dividend) uitkeren aan hun aandeelhouders moeten...

Bekijk product