Aangifte vennootschapsbelasting

Ondersteuning bij het indienen van vennootschapsbelasting

Besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen en coöperaties hebben de verplichting om vennootschapsbelasting (VPB) te betalen over hun winst. Andere organisaties, zoals verenigingen en stichtingen, hebben een beperkte belastingplicht en moeten alleen in bepaalde situaties vennootschapsbelasting betalen. U leest in dit artikel alles over deze regeling.

Wat is vennootschapsbelasting?

Vennootschapsbelasting (VPB) is de belasting die moet worden afgedragen over de winst van de onderneming. Er is dan sprake over belastbare winst. Deze winst moet worden berekend door de actuele fiscale wetgeving en fiscale beginselen toe te passen op de winst- en verliesrekening en de balans. Hiermee willen we aangeven dat de fiscale winst in veel gevallen af zal wijken van de commerciële winst. De fiscale regelingen laten het immers toe om gebruik te maken van regelingen die de belastbare winst drukken. Hierbij kan gedacht worden aan regelingen als investeringsaftrek (zoals Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Energie-investeringsaftrek (EIA)) ,de mogelijkheid om goederen af te schrijven, de inzet van fiscale reserves en regelingen met betrekking tot kwijtschelding van vrijstellingswinst. Het bovenstaande geeft aan hoe belangrijk het is om goed op de hoogte te zijn van de actuele fiscale regels.

Hoog en laag tarief bij aangifte VPB

Het is belangrijk om te weten dat er een hoog en laag tarief wordt gehanteerd bij de aangifte VPB. Er wordt een lager percentage vennootschapsbelasting in rekening gebracht over het eerste deel van de winst dan over het hogere deel het geval is. Deze percentages zijn aan verandering onderhevig. Laat u gerust door de accountants van Brouwers informeren wat de huidige VPB tarieven zijn.

Naast het bovenstaande hoge- en lage tarief hanteert de overheid een “innovatie box” waarvoor een speciaal laag tarief voor de vennootschapsbelasting wordt gehanteerd. Hiermee probeert de overheid innovatie door ondernemers te stimuleren. Het lage VPB tarief wordt geheven over de winst die voortkomt uit de innovatieve bedrijfsprocessen.

Beperkte vennootschapsbelasting

Organisaties, zoals stichtingen en verenigingen hebben een beperkte belastingplicht. Zij hebben alleen de plicht om in specifieke situaties vennootschapsbelasting af te dragen. Dit wordt beperkte belastingplicht genoemd. Partijen als kerkgenootschappen, culturele instellingen, ANBI’s (Algemeen nut beogende instellingen) en sportclubs en/of organisatoren van sportevenementen kunnen een beperkte belastingplicht hebben. Dit is het geval als zij met een organisatie van kapitaal en arbeid deelneemt aan het economisch verkeer en hierbij winst maken, activiteiten ontplooien waarmee ze concurrerend zijn voor ondernemers of als de Belastingdienst deze organisaties verzoekt om vennootschapsbelasting af te dragen.

Het is goed om voor de volledigheid te vermelden dat natuurlijke personen, zoals zzp’ers, belasting betalen over de winst door middel van het afdragen van inkomstenbelasting. Dit is de reden dat eenmanszaken geen verplichting hebben om vennootschapsbelasting af te dragen.

Wanneer moet VPB aangifte worden gedaan?

Op de vraag wanneer er VPB aangifte moet worden gedaan, is geen eenduidig antwoord te geven. Dit is immers afhankelijk van het boekjaar. Ondernemers zijn verplicht om binnen vijf maanden na het einde van het boekjaar VPB aangifte te doen. Als het boekjaar gelijk loopt met het kalenderjaar moet deze aangifte dus voor 1 juni van het volgende kalenderjaar ingediend zijn.

Aangifte vennootschapsbelasting laten verzorgen door Brouwers

Heeft u vragen over de VPB aangifte of heeft u interesse om de aangifte vennootschapsbelasting te laten verzorgen door Brouwers? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op. U bent van harte welkom om gebruik te maken van onze kennis en ervaring op dit gebied. Onze adviseurs kunnen u desgewenst volledig ontzorgen door deze aangifte voor u uit handen te nemen.

Heeft u interesse om vrijblijvend af te stemmen wat we voor u kunnen betekenen? U kunt ons het beste bereiken op 038-8515310 en info@brouwers.nl. U kunt ook een bericht achter laten via het onderstaande contactformulier. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Aangifte vennootschapsbelasting

Ondersteuning bij het indienen van vennootschapsbelasting Besloten vennootschappen, naamloze vennootschappen en coöperaties hebben de verplichting om vennootschapsbelasting (VPB) te betalen over hun winst. Andere...

Bekijk product

Aangifte dividentbelasting

Ondersteuning bij aangifte van dividendbelasting De term dividendbelasting staat in Nederland ook bekend als “opbrengstbelasting”. Wanneer bedrijven winst (dividend) uitkeren aan hun aandeelhouders moeten...

Bekijk product

Aangifte successiebelasting

Ondersteuning bij het indienen van successiebelasting Het komt regelmatig voor dat er belasting moet worden afgedragen over een erfenis. Deze erfbelasting wordt ook wel...

Bekijk product