Agentuurovereenkomst

Agentuurovereenkomst laten opstellen

Een agentuurovereenkomst bevat gebruikelijke bepalingen in vorm van onder andere de looptijd, rayonbescherming, opzegmogelijkheden, targets en klant vergoedingen. Omdat agentuurovereenkomsten onderhevig zijn aan wettelijke bepalingen, is het van belang dat deze op een juridisch juiste wijze wordt opgesteld. Een agentuurovereenkomst moet dan ook rechtsgeldig, compleet en foutloos zijn. In dit artikel leest u alles over het opstellen van een agentuurovereenkomst.

Wat is een agentuurovereenkomst?

Een agentuurovereenkomst (ook wel een agentuurcontract genoemd) is een overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich voor een bepaalde of onbepaalde tijd verbindt om te bemiddelen bij de totstandkoming van overeenkomsten tussen de opdrachtgever en derde partijen. Uiteraard ontvangt deze opdrachtgever een vooraf afgesproken beloning voor deze diensten. Deze beloning wordt ook wel als “provisie” of “commissie” aangegeven. De zelfstandige verkoper (dus de opdrachtnemer) wordt bij deze constructie de “handelsagent” genoemd. De producent of de ondernemer (lees: de opdrachtgever) vervult bij deze constructie de rol als “principaal”.

Waarvoor dient een agentuurcontract?

De primaire doelstelling van een agentuurcontract is om te voorzien in transparantie met betrekking tot de bepalingen van dit partnerschap. Het is goed om in dit kader inzicht te geven in de rolverdeling bij deze constructie. De handelsagent is immers géén contractpartij aangezien hij of zij namens (en op risico van) de principaal overeenkomsten sluit. De overeenkomsten worden afgesloten op naam en rekening van de principaal. Hiervoor moet de handelsagent de aanwijzingen van de principaal opvolgen. De principaal is dan ook verplicht om de handelsagent tijdig en op een duidelijke wijze te voorzien van deze instructies. Hierbij kan gedacht worden aan informatie over de betreffende diensten en/of de voorwaarden die van belang zijn voor de uiteindelijke afnemer om hiervan gebruik te maken. Juist omdat de handelsagent niet uit eigen naam handelt, is het van het grootste belang om de benodigde aandacht te besteden aan het opstellen van agentuurcontracten om eventuele misverstanden en het ontstaan van conflicten te voorkomen.

Wat staat er in agentuurovereenkomsten?

Agentuurovereenkomsten kunnen worden opgesteld aan de hand van het soort product of dienst waarvoor bemiddeld wordt. De overeenkomsten die door bemiddeling van een handelsagent tot stand komen, kunnen immers koopovereenkomsten zijn maar ook licentieovereenkomsten of opdrachtovereenkomsten zijn. De inhoud van agentuurovereenkomsten kunnen dus per geval verschillen. Er zijn wel een aantal zaken die in vrijwel iedere agentuurovereenkomst vermeld staan:

  • De beloning, provisie of commissie van de handelsagent. De provisie kan een percentage zijn van de prijs die de principaal aan zijn afnemer gefactureerd heeft of kan een vast bedrag zijn per tot stand gekomen (koop)overeenkomst. In een agentuurovereenkomst moet niet alleen vermeld staan hoe hoog deze beloning is maar ook wanneer een handelsagent hier recht op heeft. De verplichting van het  verstrekken van een provisieoverzicht vormt vaak een onderdeel van een agentuurovereenkomst.
  • Aansprakelijkheid van de betrokken partijen. De handelsagent is in beginsel niet aansprakelijk voor de naleving van de verplichtingen van de partij waarmee er een koopovereenkomst gesloten is maar de partijen hebben de mogelijkheid om hier contractueel vanaf te wijken.
  • De looptijd en de opzegtermijn van de agentuurovereenkomst zijn zaken die altijd in dit soort overeenkomsten vermeld moeten staan. Een agentuurovereenkomst kan immers voor een bepaalde of onbepaalde tijd worden afgesloten. De lengte van de opzegtermijn mag niet in strijd zijn met de wettelijke bepalingen (opzegtermijn van minimaal 1 maand) op dit gebied.
  • Exclusiviteit. De betrokken partijen hebben de mogelijkheid om bepalingen met betrekking tot exclusiviteit in een agentuurovereenkomst op te nemen. Deze exclusiviteit kan betrekking hebben op het verbod voor een principaal om een andere handelsagent aan te stellen binnen het overeengekomen contractgebied maar ook dat de handelsagent uitsluitend het aanbod van de principaal mag aanbevelen.
  • Concurrentiebeding. Het komt regelmatig voor dat er een concurrentiebeding in een agentuurovereenkomst wordt opgenomen. Hierin staat geformuleerd dat de handelsagent gedurende de overeenkomst of een vastgestelde periode na de overeenkomst géén werkzaamheden mag uitvoeren die als concurrerend voor de principaal kunnen worden gezien.
  • Bepalingen met betrekking tot beëindiging van een agentuurovereenkomst. In veel gevallen worden agentuurcontracten voorzien van afspraken met betrekking tot het retourneren van zaken die door de principaal ter beschikking zijn gesteld om de handelsagent in de gelegenheid te stellen om de werkzaamheden te verrichten. Daarnaast wordt vaak vastgelegd dat een handelsagent na beëindiging van een agentuurovereenkomst geen gebruik meer mag maken van de intellectuele eigendomsrechten van de principaal en worden bepalingen met betrekking tot het recht op een goodwillvergoeding vastgelegd. Een handelsagent heeft recht op deze  klantenvergoeding bij beëindiging van de agentuurovereenkomst.

Verschillen tussen een agentuurovereenkomst en een distributieovereenkomst

Een agentuurovereenkomst heeft veel raakvlakken met een distributieovereenkomst. In beide gevallen wordt er immers een duurzame relatie aangegaan waarin een van de partijen ernaar streeft om het aanbod van een andere partij aan de man te brengen. Er zijn echter wel een aantal verschillen tussen een agentuurovereenkomst en een distributieovereenkomst te onderscheiden. Het belangrijkste verschil is dat de handelsagent een overeenkomst tot stand brengt tussen de producent/ ondernemer en diens klanten. Bij een distributieovereenkomst is er geen sprake van een vertegenwoordiging. Een distributeur handelt als zelfstandig ondernemer en als contractpartij. In dit geval wordt er geen overeenkomst gesloten tussen de leveranciers en de afnemers maar tussen de distributeur en de afnemers.

Naast het bovenstaande zijn er een aantal wettelijke verschillen tussen een agentuurovereenkomst en een distributieovereenkomst te benoemen. Er is bij een distributieovereenkomst immers geen sprake van een recht op goodwill en geldt er geen wettelijke opzegtermijn.

Ben u van mening dat een distributieovereenkomst beter past bij u wensen op dit gebied? Dan verwijzen we u graag door naar ons uitgebreide artikel over distributieovereenkomsten die u elders op deze website kunt vinden. 

Agentuurovereenkomst laten opstellen

Het opstellen van een agentuurovereenkomst is maatwerk. Het is dan ook van belang om een agentuurovereenkomst zeer gedetailleerd  op te stellen om eventuele misverstanden en conflicten tussen de betrokken partijen te voorkomen. Daarnaast is het van belang dat deze overeenkomst op een juridisch juiste wijze wordt opgesteld aangezien een agentuurcontract onderhevig is aan veel wettelijke bepalingen.

Heeft u interesse om een agentuurovereenkomst  te laten opstellen?  Dan kunt u hiervoor uitstekend terecht bij de accountants van Brouwers. Onze ervaren adviseurs denken graag met u mee welke keuzes u hierin het beste kunt maken en informeren u over de wettelijke bepalingen die bij hierbij van toepassing zijn. Bel ons dan gerust op 038-851 5310 of stuur een e-mail aan: info@brouwers.nl als u gebruik wilt maken van onze uitstekende vakkennis en lange ervaring op gebied van agentuurovereenkomsten. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen. Wij reageren dan zo snel mogelijk op uw bericht.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Opstellen managementovereenkomst, notulen benoeming en bezoldiging bestuurder

Managementovereenkomst laten opstellen Een managementovereenkomst is een overeenkomst van opdracht met grote mate van zelfstandigheid van de manager/bestuurder in de uitoefening van de werkzaamheden....

Bekijk product

Opstellen huurovereenkomst

Het opstellen van een correcte huurovereenkomst is van groot belang. In deze overeenkomst kunnen immers bepalingen worden opgenomen die betrekking hebben op de looptijd,...

Bekijk product

Opstellen overeenkomst omzetten lening/rekening courant in agio

Opstellen overeenkomst omzetten lening/rekening courant in agio Een agio storting kan om verschillende redenen wenselijk zijn voor zowel de onderneming als de aandeelhouder zelf....

Bekijk product