Arbeidsrecht

Arbeidsrecht en juridische zaken

Binnen het onderwerp HRM spelen arbeidsrecht en overige juridische zaken een belangrijke rol. Hier vertellen wij u dan ook graag meer over. Zo helpt BrouwersHRM u graag bij een van onderstaande zaken. Bij interesse of vragen kunt u natuurlijk altijd even contact met ons opnemen!

Arbeidsovereenkomsten

De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten. Een belangrijke taak is om het proces rondom arbeidsovereenkomsten in goede banen te leiden. U wilt immers dat uw documenten de juiste en complete informatie bevatten.

BrouwersHRM helpt u bij het opstellen, wijzigen, optimaliseren en controleren van uw arbeidsovereenkomsten. Rechtsgeldige en complete arbeidsovereenkomsten is waar BrouwersHRM naar streeft. Naast de arbeidsovereenkomsten verzorgt BrouwersHRM ook bedrijfsreglementen, gebruik overeenkomsten, bonusregelingen en meer.

Lees hier meer over het opstellen en controleren van arbeidsovereenkomsten.

Concurrentie- en relatiebeding

Wilt u uit zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen voorkomen dat uw werknemer na het einde van de arbeidsovereenkomst met de bij u opgedane knowhow, specialistische kennis, prijsstellingen en tactieken voor de concurrent gaat werken? Dan kunt u met uw werknemer een concurrentiebeding overeenkomen. Ook kunt u gebruik maken van een relatiebeding, waarin staat dat het uw werknemer wordt verboden om na zijn of haar uitdiensttreding contacten te onderhouden dan wel te benaderen van uw (zakelijke) relaties. Bij het aangaan van deze bedingen bestaat er een wezenlijk verschil tussen een contract voor bepaalde tijd en onbepaalde tijd, waar u rekening mee dient te houden.

BrouwersHRM helpt u bij het opstellen, wijzigen, optimaliseren en controleren van uw concurrentie- en relatiebeding. Daarbij wordt ervoor gezorgd dat het concurrentie- en relatiebeding voldoen aan de wettelijke vereisten, en dus rechtsgeldig zijn.

Begeleiding arbeidsgeschillen en mediation

Helaas gebeurt het ook wel eens dat er arbeidsgeschillen ontstaan. Meestal worden deze onderling opgelost, maar dit geldt niet voor elke situatie. In bepaalde gevallen kan namelijk escalatie ontstaan. Uiteraard wilt u als werkgever voorkomen dat dit resulteert in een gerechtelijk proces. Dit kan voorkomen worden door gebruik te maken van gesprekken ten aanzien van arbeidsgeschillen of mediation.

Mediation is een vorm van conflictbemiddeling waarbij partijen een oplossing zoeken voor een probleem, onder begeleiding van een onafhankelijke bemiddelaar. BrouwersHRM heeft samenwerking met een geregistreerde mediator die u kan helpen bij mediation. De adviseurs van BrouwersHRM denken in oplossingen in plaats van problemen. Zij staan u bij tijdens de conflictbemiddeling of mediation om zo tot een optimaal resultaat voor beide partijen te komen.

Lees hier meer over hulp bij arbeidsgeschillen en mediation.

Ondersteuning bij implementatie wetgeving/ steunmaatregelen overheid

Wet- en regelgeving verandert continu en derhalve is het van wezenlijk belang hier goed van op de hoogte te zijn. Afgelopen jaar is iedereen geconfronteerd met de corona-crisis en dit heeft wellicht een behoorlijke invloed gehad op uw ondernemingsbeleid.

Heeft u al concreet voor ogen in hoeverre de nieuwe steunmaatregelen vanuit de overheid van invloed zijn op uw onderneming? Weet u welke wijzigingen en ontwikkelen in de huidige wet- en regelgeving van toepassing zijn op uw organisatie? Bent u al op de hoogte van de nieuwe regelingen vanuit de overheid die van invloed kunnen zijn op uw bedrijf?

Wellicht loopt u op dit moment kansen mis door gebrek aan kennis van recente wet- en regelgeving. BrouwersHRM helpt u graag bij het kenbaar maken, ondersteunen en adviseren omtrent nieuwe wet- en regelgeving, denk hierbij bijvoorbeeld aan de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). BrouwersHRM ondersteunt u bij het rechtsgeldig gebruik maken van de nieuwe wet- en regelgeving die interessant zijn voor uw onderneming. Weet waar u recht op heeft, welke preventieve maatregelen u moet nemen en welke risico’s er bestaan voor uw organisatie. Daarnaast helpen wij u graag bij het aanvragen van subsidies vanuit de overheid, zoals de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de Tegemoetkoming Vaste Laten (TVL).

Ontslag

Soms is ontslag onvermijdelijk en dient het traject op een juiste wijze aangepakt te worden. Wanneer dit proces op voorhand met u wordt afgestemd, resulteert dit in een zorgvuldiger traject. BrouwersHRM helpt u bij zowel individuele als collectieve ontslagtrajecten. Wij gaan zorgvuldig, planmatig en georganiseerd te werk. Bedrijfseconomisch ontslag als gevolg van een slechte financiële situatie of andere bedrijfseconomische omstandigheden komt regelmatig voor. Hierbij is het belangrijk dat u onder andere op voorhand al het afspiegelingsbeginsel toepast en naloopt, zodat u weet welke werknemers in aanmerking komen voor het ontslag. Daarbij is het ook van belang om de juiste transitievergoedingen voor ogen te hebben. Gelet op het kostenplaatje kunnen deze namelijk soms hoog uitvallen.

BrouwersHRM staat u graag bij in het op voorhand begeleiden van het ontslagproces en alle afzonderlijke componenten die hieraan verbonden zijn, zoals de aanvraag bij het UWV en de begeleiding binnen de onderneming.

Bij een vrijwillige vertrekregeling en beëindiging met wederzijds goedvinden wordt de arbeidsovereenkomst doorgaans beëindigd met een vaststellingsovereenkomst. In een beëindigingsovereenkomst legt u de gemaakte afspraken met werknemer schriftelijk vast.

BrouwersHRM helpt u graag bij het opstellen, wijzigen, verbeteren en controleren van de vaststellingsovereenkomst. Uitgaande van goed werkgeverschap is het ook in uw ondernemersbelang om uitstroom van werknemers, op welke manier dan ook, op een soepele dan wel gerechtvaardigde manier te laten verlopen.

Lees hier meer over onze complete begeleiding bij uitstroom trajecten.

Lees hier meer over de voorlichting over de (fiscale) consequenties van ontslag.

Lees hier meer over ontslag.

Outplacement begeleiding

Outplacement is het ondersteunen van de werknemer bij de zoektocht naar nieuw werk. Bij deze ondersteuning kan gedacht worden aan het aanbieden van sollicitatiecursussen, omscholing of het begeleiden van werknemer naar een andere onderneming. Kiest u als werkgever ervoor werknemer een outplacementtraject aan te beiden dan dient u er rekening mee te houden dat dit maatwerk behoort te zijn.

BrouwersHRM helpt u graag bij het op maat maken van een outplacementtraject, afgestemd op de individuele werknemer. BrouwersHRM beschikt over een groot netwerk en onderhoudt samenwerkingen met Brouwers Recruiting, waardoor wij uw werknemers optimaal kunnen begeleiden tijdens het outplacementtraject. Onze specialisten ondersteunen uw werknemers op basis van vertrouwen. Een goed outplacementtraject brengt zowel voor uw onderneming als werknemer veel profijt met zich mee.

Bekijk ook

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons? Bel of stuur ons gerust een bericht en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht en juridische zaken Binnen het onderwerp HRM spelen arbeidsrecht en overige juridische zaken een belangrijke rol. Hier vertellen wij u dan ook graag...

Bekijk product

HR dagelijkse praktijk

HR in de dagelijkse praktijk Het onderwerp ‘HR’ is uiteraard een breed begrip. In de dagelijkse praktijk en bedrijfsvoering binnen uw onderneming heeft u...

Bekijk product

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit binnen uw onderneming Inzetbaarheid en vitaliteit zijn onderwerpen die steeds belangrijker worden binnen HRM. In de dagelijkse praktijk en bedrijfsvoering...

Bekijk product