Bedrijfsopvolgingsregeling

Alles over de bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling, ook wel de BOR genoemd, is een gedeeltelijke vrijstelling van wettelijke belastingen wanneer u ervoor kiest om de onderneming die u erft of geschonken krijgt voort te zetten. In een dergelijk geval komt er vaak veel op u af, zo moet u bijvoorbeeld erf- of schenkbelasting betalen over de waarde van de onderneming. Wij vertellen u dan ook graag meer over het hoe en wat van de bedrijfsopvolgingsregeling. Lees dus snel verder.

Voorwaarden bedrijfsopvolgingsregeling

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR), wordt ook wel de bedrijfsopvolgingsfaciliteit (BOF) genoemd en is dus zoals gezegd een gedeeltelijke vrijstelling waar u mogelijk recht op hebt bij de vererving van ondernemingsvermogen. Daarnaast kan de bedrijfsopvolgingsregeling ook worden toegepast in het geval van een schenking van een onderneming of aanmerkelijk belangaandelen. Uiteraard gelden er enkele voorwaarden waaraan u of de onderneming dient te voldoen om in aanmerking te komen voor de bedrijfsopvolgingsregeling.

De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • Het moet gaan om een lopende onderneming met daadwerkelijke ondernemingsactiviteiten
 • De overledene waarvan u de onderneming erft moet minimaal 1 jaar eigenaar van de onderneming zijn geweest
 • De schenker moet minimaal 5 jaar eigenaar van de onderneming zijn geweest
 • U dient de onderneming minimaal 5 jaar voort te zetten vanaf het moment dat u deze erft of geschonken krijgt
 • Aandelen in een NV of BV dient u ook minimaal 5 jaar aan te houden
 • De vennootschap of onderneming dient minimaal 5 jaar te blijven drijven

Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden of bent u, om wat voor reden dan ook, binnen 5 jaar geen eigenaar meer? Dan dient u opnieuw aangifte te doen bij de Belastingdienst. Uw aanslag erf- of schenkbelasting wordt dan opnieuw voor u berekend.

Hoe werkt de bedrijfsopvolgingsregeling?

De bedrijfsopvolgingsregeling kent verschillende toepassingen, dit zijn:

 • Een vrijstelling voor personen die de onderneming krijgen en voortzetten
 • Uitstel van betaling voor personen die de onderneming krijgen en voortzetten
 • Uitstel van betaling voor erfbelasting bij meerdere erfgenamen

Hierbij mag u tegelijkertijd gebruik maken van alle drie de toepassingen indien u hiervoor in aanmerking komt. Hieronder lichten wij de drie toepassingen graag nader aan u toe.

Een vrijstelling voor personen die de onderneming krijgen en voortzetten

Besluit u de onderneming voor te zetten? Dan komt u in aanmerking voor een vrijstelling voor de erf- of schenkbelasting. Hoeveel vrijstelling u krijgt, is afhankelijk van de waarde van de onderneming. De waarde van de onderneming wordt uitgedrukt in ofwel de ‘goingconcernwaarde’ ofwel de ‘liquidatiewaarde’. Daarbij wordt de vrijstelling berekend op basis van de hoogste van de twee waarden.

Wanneer de goingconcernwaarde €1.119.845 bedraagt en hoger/lager dan de liquidatiewaarde is, dan ontvangt u 100% vrijstelling over de goingconcernwaarde/liquidatiewaarde.

Uitstel van betaling voor personen die de onderneming krijgen en voortzetten

Wanneer het ondernemingsvermogen hoger is dan € 1.119.845, dan dient u na de aftrek van de vrijstellingen voor erf- en schenkbelasting nog een restant aan belasting te betalen. U kunt hiervoor uitstel van betaling aanvragen. Als u uitstel van betaling krijgt, ontvangt u een conserverende aanslag. Deze aanslag hoeft u niet meteen te betalen; u mag er namelijk maximaal 10 jaar over doen. Wanneer u dit bedrag uiteindelijk betaalt, moet u er ook invorderingsrente over betalen.

Tot slot dient u de erf- of schenkbelasting al eerder te voldoen wanneer u binnen 10 jaar stopt met de onderneming. De Belastingdienst trekt dan namelijk uw uitstel van betaling in.

Uitstel van betaling voor erfbelasting bij meerdere erfgenamen

Zijn er meerdere erfgenamen en zetten deze niet allemaal de onderneming voort? Dan dienen de erfgenamen die de onderneming WEL voortzetten een vergoeding aan de erfgenamen die dit niet doen. Wanneer het voor de erfgenamen niet mogelijk is om deze vergoeding direct uit te keren krijgen de anderen erfgenamen een vordering op hen.

Erfgenamen die de onderneming NIET voortzetten, dienen erfbelasting te betalen over de vergoeding voor hun deel van de onderneming, of over hun vordering op de erfgenamen die de onderneming WEL voortzetten. Hiervoor kunnen zij maximaal 10 jaar uitstel van betaling krijgen. Wanneer zij de erfbelasting uiteindelijk betalen, dienen zij ook invorderingsrente te betalen.

Voor meer inhoudelijke informatie verwijzen wij u graag naar ‘Erf- en schenkbelasting en de Bedrijfsopvolgingsregeling 2021’ van de Belastingdienst.

Toepassen van de bedrijfsopvolgingsregeling

Wanneer u een erfenis op schenking ontvangt dient u hier bij de Belastingdienst aangifte van te doen. In de aangifte kunt u direct eenvoudig aangeven of u gebruik wilt maken van de bedrijfsopvolgingsregeling of niet.

U ontvangt in het geval van erfbelasting vaak automatisch een bericht van de Belastingdienst binnen 4 maanden na het overlijden van de persoon in kwestie. In deze brief staat aangegeven wanneer de aangifte uiterlijk ingediend moet worden. Wanneer u een schenking ontvangt dient de aangifte hiervan voor 1 maart van het daaropvolgende jaar binnen te zijn bij de Belastingdienst.

Wanneer u de onderneming voortzet kunt u in de aangifte erf- of schenkbelasting eenvoudig aangeven dat u:

 • Ondernemingsvermogen erft of geschonken krijgt
 • In aanmerking wilt komen voor de regelingen bij bedrijfsopvolging voor de vrijstelling
 • In aanmerking wilt komen voor uitstel van betaling van erf- of schenkbelasting

Bedrijfsopvolgingsregeling en inkomstenbelasting

De bedrijfsopvolgingsregeling in de inkomstenbelasting bestaat uit een zogeheten doorschuifregeling. Dit betekent dat de overdragende houder van de aandelen in de vennootschap de inkomstenbelastingclaim van 26,9% (tarief 2021) niet hoeft te voldoen. De overnemende aandeelhouder neemt de latente belastingclaim namelijk over door overname van de kostprijs.

Voor schenkingen geldt daarbij de aanvullende eis dat de verkrijger minstens drie jaar werknemer in het bedrijf moet zijn geweest.

Bedrijfsopvolgingsregeling in de successiewet

De bedrijfsopvolingsregeling in de successiewet is van toepassing onder bepaalde voorwaarden. Hierbij wordt de eerste 1.119.845 (tarief 2021) aan ondernemingsvermogen volledig vrijgesteld van heffing. Van alles daarboven wordt 83% vrijgesteld, de overige 17% wordt wel belast.

Het is dus mogelijk om de inkomstenbelasting uit te stellen onder bepaalde voorwaarden. Daarbij is er voor de erfbelasting sprake van een zeer ruime vrijstelling en daarmee is het financiële belang van deze faciliteiten aanzienlijk!

Vragen of interesse in begeleiding bij uw bedrijfsopvolgingsregeling?

Heeft u een vraag of bent u geïnteresseerd in persoonlijke begeleiding van onze adviseurs op het gebied van de bedrijfsopvolgingsregeling? Neem dan geheel vrijblijvend contact met ons op. U kunt ons bereiken via info@brouwers.nl en 038-8515310. U kunt ook een bericht achter laten via het onderstaande contactformulier. Een van onze medewerkers neemt dan zo snel mogelijk contact met u op!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Bedrijfsopvolgingsregeling

Alles over de bedrijfsopvolgingsregeling De bedrijfsopvolgingsregeling, ook wel de BOR genoemd, is een gedeeltelijke vrijstelling van wettelijke belastingen wanneer u ervoor kiest om de...

Bekijk product

Fiscale gevolgen staking van de onderneming

De fiscale gevolgen van het staking van een onderneming Het staken van uw onderneming heeft fiscale gevolgen, daar is geen ontkomen aan. Het maakt...

Bekijk product