Opstellen verkoopmemorandum

Een professioneel samengesteld informatiememorandum, kent vele doeleinden. Bij het overnameproces zullen alle partijen dit document uitvoerig bestuderen. Daarom is het van groot belang dat dit voldoet aan alle eisen, maar tevens een natuurgetrouwe weergave van de onderneming biedt. Onze ervaring is dat een aantrekkelijk en gepast informatiememorandum deuren opent.

Vragen? Neem contact op met: