Begeleiden bij autokeuze, privé of zakelijk

Staat u voor de keuze of u een auto op zakelijke- of privé basis gaat rijden? Dan spelen hierbij een flink aantal factoren een rol. Om te beoordelen of het voordeliger is om de auto op de zaak te zetten of in privé bezit te houden moet een vrij ingewikkelde rekensom gemaakt worden. In dit artikel leest u er alles over.

Berekening auto zakelijk of privé gebruiken: een lastige rekensom

De keuze tussen zakelijk en privé rijden is zeker niet eenvoudig. Bij het beoordelen hiervan kunnen een groot aantal factoren in meer of mindere mate een rol spelen. Hierbij kan gedacht worden aan de hoogte van de afschrijvingen, de kosten voor het onderhoud, de kosten die gemaakt moeten worden om het voertuig te verzekeren, de motorrijtuigenbelasting, de kosten die eventueel gemaakt moeten worden om de auto te financieren, de CO2-uitstoot van de auto, de verhouding tussen de privé- en zakelijke kilometers die per jaar worden afgelegd en de BTW gevolgen. De meest betrouwbare berekening kan gemaakt worden als alle gegevens helder zouden zijn. In de praktijk zijn vaak lang niet alle gegevens volledig bekend waardoor er schattingen gemaakt moeten worden. Daarnaast zijn er nog een aantal andere variabelen waar rekening mee moet worden gehouden zoals de belastingtarieven en inkomensafhankelijke heffingskortingen. Door al deze genoemde factoren ontstaat er een lastige rekensom bij het maken van de afweging om een auto zakelijk of privé te gebruiken.

De keuze tussen zakelijk en privé rijden

Zoals aangegeven hangt de keuze tussen zakelijk en privé rijden deels af van het gebruik van het voertuig. In een situatie waarbij er op jaarbasis meer dan 500 kilometer met de auto wordt afgelegd voor privé doeleinden, moet er een eenmalige keuze worden gemaakt of de auto op de zaak wordt gezet of als privé bezit moet worden gezien. Deze keuze moet gemaakt worden bij de eerste aangifte inkomstenbelasting die volgt na de aanschaf van het voertuig. Deze keuze kan niet gemaakt worden als er op jaarbasis minder dan 500 kilometer voor privé doeleinden gebruik wordt gemaakt van de auto. In dat geval moet het voertuig verplicht tot het ondernemersvermogen gerekend worden.

Voordelen van een auto van de zaak

De keuze voor een auto van de zaak brengt een aantal belangrijke voor- en nadelen met zich mee. Een belangrijk punt is dat de auto in dit geval tot het ondernemersvermogen wordt gerekend. Dit betekent in de praktijk dat alle aanschaf- en gebruikskosten betaald worden door de onderneming. De term gebruikskosten kunnen in een brede zin van het woord worden opgevat. Auto gerelateerde uitgaven zoals de kosten voor het onderhoud, financieringskosten, kosten voor brandstof, verzekeringspremies, motorrijtuigenbelasting en zelfs de parkeer- en was kosten kunnen worden bij de belastingaangifte worden afgetrokken van de winst. Tevens kan de jaarlijkse afschrijving ten laste van de winst worden gebracht. Een ander interessant voordeel van de keuze voor een auto met geen of een beperkte CO2 uitstoot zijn de milieu-investeringsaftrek voorzieningen. Hiermee wordt de keuze voor een elektrische auto of een auto op waterstof (inclusief het laten plaatsen van een laadpaal) nog aantrekkelijker gemaakt. Het is wel goed om voor de volledigheid te vermelden dat dit soort investeringsaftrek regelingen sterk aan verandering onderhevig zijn en de beschikbaarheid hiervan soms beperkt is.

Nadelen van het gebruik van een zakelijke auto

De keuze van het gebruik van een zakelijke auto brengt ook een aantal nadelen met zich mee. Een eventuele verkoop van de auto kan resulteren in een belastbare winst. Dit is overigens geen vanzelfsprekendheid, er kan immers bij het van de hand doen van de auto ook een aftrekbaar verlies worden gerealiseerd maar dit is wel een punt dat in de overweging tussen privé en zakelijk rijden moet worden meegenomen. Een ander punt waar rekening mee moet worden gehouden is dat er sprake kan zijn van een verplichte bijtelling als de zakelijke auto ook voor privé doeleinden wordt gebruikt. In dat geval moet er voor het privégebruik van de auto een bedrag verrekend worden met de autokosten van de onderneming. Dit betekent in de praktijk dus dat de onderneming BTW moet afdragen over de waarde van het privégebruik van de auto. Deze waarde wordt vastgesteld op basis van de cataloguswaarde van de auto, de CO2 uitstoot van het voertuig en de datum van de uitgifte van het kenteken. Met betrekking tot de bijtelling wordt een fiscaal onderscheid gemaakt tussen de ondernemingsvormen. Voor een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die werkzaam is vanuit een B.V. het privégebruik van de auto belast in de loonbelasting. Bij ondernemers die een eenmanszaak of V.O.F. beheren wordt het privégebruik van de auto belast in de inkomstenbelasting. Op het moment dat met een sluitende rittenregistratie kan worden aangetoond dat er minder dan 500 kilometer voor privé doeleinden wordt afgelegd met de zakelijke auto is er geen sprake van bijtelling.

Voor- en nadelen gebruik van een privé auto voor zakelijke doelstellingen

Op het moment dat u ervoor kiest om een auto in privé eigendom te houden maar wel te gebruiken voor zakelijke doeleinden, heeft u uiteraard niet te maken zaken als bijtellingsregelingen. De onderneming hoeft dan ook geen BTW te betalen over de waarde van het privégebruik van de auto. De keuze voor de omzetbelasting staat los van de keuze voor de inkomstenbelasting. Dit betekent in de praktijk dat mensen die volgens de inkomstenbelasting gezien worden als ondernemer, de auto voor de omzetbelasting tot het ondernemingsvermogen kan rekenen. Dit is ook het geval als de auto voor de winstberekening tot het privévermogen is gerekend. De omgekeerde constructie behoort ook tot de mogelijkheden. Daarnaast kan er bij het gebruik van een privé auto voor zakelijke doelstellingen een belastingvrije onkostenvergoeding ontvangen worden van € 0,19 per zakelijke kilometer. Deze kilometers kunnen ook ten laste van de winst worden gebracht. Ook in dit geval is hiervoor het bijhouden van een sluitende rittenregistratie vereist.

Het nadeel van het gebruik van een privé auto voor zakelijke doelstellingen is dat de aanschaf en gebruikskosten van het voertuig op persoonlijke basis moeten worden betaald. De gemaakte autokosten kunnen niet worden afgetrokken van de winst van de onderneming.

Persoonlijk advies bij de keuze tussen privé of zakelijk rijden

Op basis van het bovenstaande kunt u de terechte conclusie trekken dat de keuze tussen privé of zakelijk rijden niet eenvoudig is en afhangt van veel verschillende factoren en variabelen. Daarbij zijn er een aantal specifieke regels waaraan u moet voldoen. Heeft u interesse in persoonlijk advies bij de keuze tussen privé of zakelijk rijden? Dan kunt u hiervoor uitstekend bij de accountants van Brouwers terecht. Wij vertellen u waar u rekening mee dient te houden en helpen u met het maken van de juiste keuze. U bent van harte welkom om gebruik te maken van onze ervaring en vakkennis op dit gebied. Heeft u interesse om vrijblijvend af te stemmen wat we voor u kunnen betekenen? Bel ons dan gerust op 038-851 5310 of stuur een e-mail aan: info@brouwers.nl. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen. Wij reageren dan zo snel mogelijk op uw bericht.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Beoordeling rente opslag methode

De beoordeling van de rente opslag methode Uw financiering kan uit vele bronnen komen. U financiert uit eigen vermogen of een lening van familie,...

Bekijk product

Ondersteunen bij het opstellen van vermogenstoets en uitkeringstoets

Als bestuurder bent u verantwoordelijk voor het beoordelen van uitkeringen aan aandeelhouders. Dit doet u zodanig dat de onderneming op voorzienbare termijn niet in...

Bekijk product

Inloopspreekuur en startersdesk

Bent u van plan een eigen bedrijf te starten? En wilt u geïnformeerd worden over de fiscale en administratieve gevolgen? Of bent u op...

Bekijk product