Begeleiding bij emigratie, immigratie

Begeleiding bij emigratie en/of immigratie

Steeds meer mensen kiezen ervoor om zich in een ander land te vestigen. Bij emigratie en immigratie zijn speciale regels van toepassing. Het is goed om hiervan op de hoogte te zijn bij het vormgeven van emigratie- of immigratie plannen. In dit artikel vindt u hier meer informatie over. 

Wanneer is er sprake van emigratie?

Er is sprake van emigratie als u zich voor een langere tijd wilt vestigen in een ander land. Er is sprake van een langere tijd als deze periode langer is dan één jaar. Op het moment dat er besloten wordt om binnen deze periode terug te keren naar Nederland, wordt het buitenlandse verblijf beoordeeld als “lange vakantie”.

De Belastingdienst bepaald op basis van meerdere factoren of u daadwerkelijk niet meer in Nederland woont. Een verblijf van meer dan 183 dagen in het buitenland is slechts één van de factoren. Daarom is het van belang om u vanaf 5 dagen voor het daadwerkelijke vertrek uit Nederland uit te laten schrijven bij de gemeente van uw woonplaats. Bij deze uitschrijving kunt u aangeven naar welk land u emigreert en kunt u bij voorkeur ook direct uw nieuwe adres doorgeven.

Fiscale aspecten bij een emigratie

Het vaststellen dat u niet meer in Nederland woont, wil niet zeggen dat u niets meer met de Nederlandse Belastingdienst te maken heeft. Het komt immers regelmatig voor dat er nog altijd in Nederland een inkomen wordt gegenereerd, ondanks dat een persoon in het buitenland woont. Dit kan het geval zijn als iemand in de grensstreek woonachtig is maar ook als er op afstand gewerkt kan worden. Voor dit soort situaties (en dan specifiek ter voorkoming dat een inkomen dubbel belast wordt) heeft Nederland een belastingverdrag afgesloten met meer dan 80 landen. In dit verdrag staat geformuleerd dat het land waarin de inkomsten worden gegenereerd de belasting hierover mag heffen. Als u niet in Nederland woonachtig bent, betaalt u alleen belasting over de inkomsten die u in Nederland heeft. Als een dienstbetrekking gedeeltelijk in Nederland en gedeeltelijk in een ander land wordt vervuld dan wordt de belastingplicht gesplitst tussen de landen.

Heeft u inmiddels de pensioengerechtigde leeftijd bereikt en heeft u pensioen dat is ontstaan uit een in Nederland vervulde dienstbetrekking? Dan wordt deze in het woonland belast. Deze regeling heeft ook betrekking op uw AOW en lijfrente uitkeringen. U bent dus vanaf de datum van emigratie in veel gevallen geen premie volksverzekeringen meer verschuldigd. Daar staat tegenover dat u ook geen rechten op AOW meer opbouwt.

Beperkt binnenlands belastingplichtige

Door uw emigratie wordt u door de Belastingdienst niet het gehele jaar als binnenlands belastingplichtige gezien. Dat houdt in dat u in het vertrekjaar geen aanspraak mag maken op de heffingskortingen van de inkomstenbelasting. Daarnaast mag u bij een fiscaal partnerschap geen gebruik meer maken van de vrije toekenning van inkomensbestanddelen aangezien u na emigratie niet meer als fiscale partners wordt aangemerkt. Heeft uw partner geen of een gering inkomen?  Dan mag ook hier in het vertrekjaar geen uitbetaling van de heffingskorting meer voor worden aangevraagd. Kiest u in het vertrekjaar ervoor om over het gehele jaar de regels voor de binnenlandse belastingplicht te hanteren? Dan is het bovenstaande niet van toepassing en doet u aangifte zoals altijd. Verwacht u aan de hand van uw aangifte een aanslag of een voorlopige teruggaaf? Dan kunt u hiervoor een gemachtigde aanwijzen. Deze persoon kan de afhandeling van deze zaken dan voor u waarnemen.

Emigreren als ondernemer

Als u besluit om te emigreren als ondernemer, spelen een aantal zaken een rol met betrekking tot de belastingaangifte. Als een ondernemer voor de inkomstenbelasting emigreert maar zijn of haar onderneming wel onderneming in Nederland voortzet verandert uitsluitend zijn of haar titel van binnenlands belastingplichtig naar buitenlands belastingplichtig. De Nederlandse Belastingdienst verliest hierdoor geen claim en van een eindafrekening is in dit geval geen sprake. Op het moment dat ook de onderneming naar het buitenland wordt verplaatst, is dit wel het geval. Bij deze situatie zal er belasting worden geheven over zaken als goodwill, stille reserves en fiscale reserves.

Conserverende aanslag  op een aanmerkelijk belang

Aansluitend op het bovenstaande is het goed om voor de volledigheid te vermelden dat er sprake kan zijn van een aanmerkelijk belang. Dit is het geval als u (of in combinatie met uw partner) meer dan 5% van de aandelen van een besloten vennootschap (B.V.) of naamloze vennootschap (N.V.) bezit. Bij een aanmerkelijk belang heeft de Nederlandse Fiscus voor een specifieke periode het recht om belasting te heffen over de winst bij de verkoop van (een deel van) de aandelen of het uitkeren van dividend. In dit geval wordt een conserverende aanslag opgelegd waarbij de aanslag wordt geïnd als de aandelen van de B.V. worden verkocht of de vennootschap meer dan 90% van haar reserves (lees: dividend) uitkeert of aandelenkapitaal terugbetaalt.

Andere belangrijke zaken die geregeld moeten worden bij een emigratie

  • DigiD op orde brengen
  • Zorg- en andere verzekeringen regelen
  • Diploma’s en beroepserkenningen legaliseren
  • Zaken met betrekking tot pensioenen en uitkeringen regelen

Zaken die geregeld moeten worden bij immigratie naar Nederland

Ook bij een immigratie naar Nederland moeten veel zaken geregeld worden. Hierbij kan gedacht worden aan inreisvisum, een werkvergunning, inburgering en/of een verblijfsvergunning. Daarnaast moet er ook in dit geval een focus worden gelegd op zaken met betrekking tot de belastingaangifte, verzekeringen en andere sociale voorzieningen.

M-formulier

Personen die naar Nederland immigreren of ons land verlaten door het vormgeven van emigratieplannen moeten een M-formulier invullen. Dit formulier wordt in de volksmond ook wel een M-biljet (migratie biljet) genoemd. Het M-formulier gebruikt u om aangifte te doen van uw inkomen als binnenlandse belastingplichtige (dus over de tijd dat u nog in Nederland woonachtig was) alsook van uw inkomen als buitenlands belastingplichtige (dus vanaf het moment dat u emigreerde). Krijgt u dit formulier niet automatisch toegestuurd dan moet u zelf het M-formulier aanvragen.

Persoonlijke begeleiding bij een emigratie of immigratie

Zoals u uit de bovenstaande tekst kunt opmaken spelen veel zaken een rol bij een emigratie of immigratie. Heeft u behoefte aan persoonlijke begeleiding bij het doorlopen van dit traject? Dan kunt u hiervoor uitstekend bij de accountants van Brouwers terecht. Onze ervaren adviseurs kijken graag met u mee hoe u uw plannen het beste kunt vormgeven. Heeft u interesse om vrijblijvend af te stemmen wat we voor u kunnen betekenen? Bel ons dan gerust op 038-851 5310 of stuur een e-mail aan: info@brouwers.nl. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen. Wij reageren dan zo snel mogelijk op uw bericht.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Begeleiding bij emigratie, immigratie

Begeleiding bij emigratie en/of immigratie Steeds meer mensen kiezen ervoor om zich in een ander land te vestigen. Bij emigratie en immigratie zijn speciale...

Bekijk product

Belastingadvies internationale aspecten

Belastingadvies bij internationaal zaken doen Grenzen vervagen en het buitenland lonkt. Steeds meer Nederlandse bedrijven hebben de intentie om hun groeikansen in het buitenland...

Bekijk product