Begeleiding inhoud huwelijkse voorwaarden

Begeleiding inhoud huwelijkse voorwaarden

Bij het verdelen van de bezittingen en schulden bij een scheiding wordt als eerste gekeken naar de huwelijksconstructie. De keuze die destijds is gemaakt tussen een huwelijk in gemeenschap van goederen en huwelijkse voorwaarden is hierbij leidend. Bij een scheiding huwelijkse voorwaarden zijn veel zaken al vastgelegd maar ook in deze situatie kunnen er een aantal bespreekpunten zijn ontstaan. In dit artikel vertellen we u er alles over.

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Huwelijkse voorwaarden is een term voor de reeks van afspraken die bij het trouwen of tijdens het huwelijk worden gemaakt waarin schriftelijk wordt vastgelegd aan wie specifieke bezittingen of schulden toebehoren. Hiermee wordt voorkomen dat er persoonlijke bezittingen automatisch in de gemeenschap vallen. Er is dus sprake van een “huwelijkscontract” dat wordt vastgelegd in een notariële akte. Het belangrijkste voordeel van het opstellen van huwelijkse voorwaarden is dat er duidelijkheid is met betrekking tot de verdeling van bezittingen en schulden bij een eventuele scheiding. Daarnaast is het een optie die veelvuldig wordt toegepast om privé bezittingen te beschermen bij het ondernemerschap. De huwelijkse voorwaarden vormen het uitgangspunt bij een scheiding. In dit geval is er al vastgelegd welke bezitten en schulden gezien kunnen worden als particulier bezit en dus buiten de gemeenschap vallen.

Verschillende vormen van huwelijkse voorwaarden

Er zijn twee verschillende vormen van huwelijkse voorwaarden te onderscheiden te weten:

  • De koude uitsluiting is een overeenkomst van huwelijkse voorwaarden waarbij er geen enkele sprake is van gemeenschap van goederen. Er is in dit geval geen enkele sprake van een verdeling of het samenvloeien van vermogen, inkomsten of schulden. De partners zijn dus op financieel gebied vrijwel volledig onafhankelijk van elkaar. Bij een scheiding hebben de partners alleen recht op het eigen opgebouwde vermogen. De enige financiële verbinding die kan ontstaan is een eventuele alimentatieverplichting in vorm van partner- en/of kinderalimentatie.
  • De beperkte gemeenschap is een constructie waarbij 3 vermogens ontstaan. Naast de individuele vermogens ontstaat er een gezamenlijk vermogen waarin bijvoorbeeld de woning, de inboedel en het eigen bedrijf kan vallen. Bij een scheiding zal er alleen een verdeling moeten plaatsvinden over het gezamenlijke vermogen. De privé vermogens worden gezien als individuele bezittingen.

Verrekenbedingen bij huwelijkse voorwaarden

Bij het aangaan van huwelijkse voorwaarden worden ook verrekenbedingen opgenomen. De term verrekenbedingen heeft betrekking op het vaststellen van het individueel ingebrachte vermogen maar ook op de manier waarop het openstaande deel hiervan (het deel dat niet geconsumeerd is) verdeeld kan worden. Hiermee worden de nadelen van een niet verdienende partner (of de partner die geen privé vermogen heeft) voor een deel gecompenseerd. Dit is vooral van belang bij een koude uitsluiting.

Er zijn twee soorten verrekenbedingen bij huwelijkse voorwaarden te onderscheiden:

  • Het periodieke verrekenbeding
  • Het finale verrekenbeding

In geval van een periodiek verrekenbeding (in de volksmond ook wel Amsterdams verrekenbeding genoemd) is een overeenkomst waarbij het is vastgelegd dat de partners bij scheiding iedere jaar de opgebouwde inkomsten verdelen. Deze verdeling heeft dus betrekking op het vermogen uit arbeid. Het betreft hierbij dus het inkomen dat wordt gebruikt om de kosten van de huishouding te betalen. Het privévermogen blijft uiteraard gescheiden. Dit is een constructie dat in de praktijk vaak tot problemen kan leiden omdat deze verdeling nog wel eens wordt “vergeten” gedurende het huwelijk. Er zijn situaties waarbij achteraf een berekening moet worden gemaakt om een verschuldigd bedrag vast te stellen waar een van de partners vele jaren recht op had.

Als er gekozen is voor het finale verrekenbeding, kan van deze laatste situatie geen sprake zijn. In deze situatie is er sprake van een eenmalige verrekening in geval van een scheiding. In deze situatie wordt het gezamenlijk vermogen verdeeld zoals bij een huwelijk in gemeenschap van goederen ook het geval zou zijn. Het individuele vermogen van voor het huwelijk, eventuele persoonlijke erfenissen en schenkingen worden hierbij buiten beschouwing gelaten.

Waar moeten huwelijkse voorwaarden aan voldoen?

De belangrijkste voorwaarde waar huwelijkse voorwaarden aan moeten voldoen is het bieden van duidelijkheid. Dit huwelijkscontract mag geen ruimte bieden voor eventuele vragen en discussies. De opgenomen punten moeten tot in detail beschreven staan. Daarnaast moeten huwelijkse voorwaarden om dezelfde redenen volledig zijn geformuleerd en is het uiteraard van essentieel belang zijn dat beide partners met de inhoud van de gemaakte afspraken eens zijn.

Advies en ondersteuning bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden

Heeft u behoefte aan persoonlijk advies en ondersteuning bij het opstellen van huwelijkse voorwaarden? Dan helpen de accountants van Brouwers u graag verder. U bent van harte welkom om hiervoor vrijblijvend met ons contact op te nemen. Bel ons gerust op 038-851 5310 of stuur een e-mail aan: info@brouwers.nl. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen, wij reageren dan zo snel mogelijk op uw bericht.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Opstellen van financiële planningen

Een financiële planning of zelfs een volledig uitgewerkt financieel plan, als ondernemer ontkomt u er niet aan om er mee bezig te zijn. Ondernemen...

Bekijk product

Beoordeling en begeleiding inhoud testamenten

Het beoordelen van en de begeleiding bij het bepalen van de inhoud van testamenten In een testament wordt vastgelegd wat de wensen zijn van...

Bekijk product

Leningen van bv t.b.v. beleggingen in privé

Lenen van een B.V. om te beleggen in privé Wist u dat u als DGA overtollige middelen van uw BV kunt lenen om ze...

Bekijk product