Begeleiding ruling belastingdienst

Begeleiding ruling belastingdienst

Het is voor zowel particulieren als bedrijven mogelijk om tax ruling aan te vragen. Ruling is een manier om vooraf zekerheid te verschaffen over hoeveel belasting moet worden afgedragen. Veel particulieren en bedrijven hebben veel belang bij het in kaart brengen van fiscale gevolgen van specifieke situaties. In dit artikel leest u hier alles over.

Wat is ruling Belastingdienst?

Ruling Belastingdienst is een term die betrekking heeft op het voeren van vooroverleg met de fiscus. De Belastingdienst biedt de mogelijkheid aan om door middel van het voeren van vooroverleg een beeld te creëren over de toepassing van wet- en regelgeving op het gebied van belastingen. Ruling is dus een term voor een fiscaal mechanisme dat kan worden toegepast om specifieke belastingregels te verduidelijken. Doelstelling hiervan is het zekerheid bieden aan bedrijven over de toepassing van wet- en regelgeving op het gebied van belastingen.

Het voeren van vooroverleg met de Belastingdienst

De term “ruling” wordt over het algemeen vertaald als “vooroverleg” maar dit dekt deels de lading. Een vertaling in vorm van “een voorafgaande beslissing” of “een vooraf gemaakte afspraak” is wat concreter en meer van toepassing op deze constructie. Er is wel degelijk sprake van het voeren van vooroverleg met de Belastingdienst maar dit vooroverleg leidt wel tot een eenzijdige standpuntbepaling van de kant van de belastinginspecteur. De fiscale gevolgen van de voorgenomen handelingen van de belastingplichtige wordt vastgelegd. Dit betekent in de praktijk dat de fiscus gebonden is aan de toezegging. Het voeren van vooroverleg met de Belastingdienst biedt dus rechtszekerheid. Daarnaast biedt het voeren van dit “overleg” met de fiscus ook veel zekerheid aan de belastingplichtige wat het correct en tijdig nakomen van de fiscale verplichtingen vaak eenvoudiger maakt.

Waar moet een verzoek voor vooroverleg bij de fiscus aan voldoen?

Een verzoek voor vooroverleg bij de fiscus moet worden voorzien van een duidelijke analyse van de situatie. Hierin moet u het toepasselijke recht formuleren waarmee u uw standpunt, zienswijze of conclusie onderbouwd. Dit is van belang omdat de fiscus uitsluitend een standpunt kan innemen als de feiten, de rechtsregels en de conclusie duidelijk blijken uit uw verzoek. Een verzoek voor vooroverleg bij de fiscus moet daarom onder andere de volgende zaken bevatten:

  • Gegevens betrokken rechtspersonen
  • Het onderwerp waarover het standpunt van de Belastingdienst wordt gevraagd
  • Alle relevante feiten en omstandigheden aangevuld met de door u vermoede fiscale gevolgen van uw toekomstige handelingen.

Belangrijkste doelstelling van ruling

De belangrijkste doelstelling van ruling is het bieden van inzicht hoe de belastingdienst de regels en wetten zal interpreteren. Het is hierbij goed om te beseffen dat de Belastingdienst altijd de wet volgt. Buitenwettelijke afspraken over bijvoorbeeld tarieven of vrijstellingen worden nooit gemaakt.

Ruling bij internationaal ondernemen

Ruling kan ook worden ingezet bij het internationaal ondernemen. In dit geval kan er duidelijkheid worden geboden over de heffing van vennootschapsbelasting in de vorm van Advance Pricing Agreements (APA’s) en Advance Tax Rulings (ATR’s). Hierbij kan de belastingplichtige onder andere inzicht worden geboden over de vaststelling van een zakelijke beloning bij grensoverschrijdende transacties (goederen en diensten) tussen gelieerde ondernemingen, of tussen onderdelen van eenzelfde onderneming of bedrijf. Daarnaast kan ruling worden toegepast om zekerheid te verkrijgen over de fiscale gevolgen van een of meerdere voorgenomen transacties in een internationale context.

Persoonlijke ondersteuning bij het gebruik maken van ruling bij de Belastingdienst

U kunt uitstekend bij de accountants van Brouwers terecht voor persoonlijke ondersteuning bij het gebruik maken van ruling bij de Belastingdienst. Wij zijn onder andere gespecialiseerd in fiscale zaken. Onze adviseurs spreken de taal van de Belastingdienst en kennen de weg in de vele formele regels. Zo kunnen we voor u in vooroverleg treden m.b.t. mogelijke fiscale gevolgen van voorgenomen transacties. Onze adviseurs treffen betalingsregelingen (ruling) voor ondernemers en bestrijden ambtshalve aanslagen. Daarnaast kunnen we u vertegenwoordigen bij het maken van bezwaar en/of in het (hoger) beroep gaan tegen gemaakte beslissingen.

Heeft u interesse om vrijblijvend af te stemmen wat we voor u kunnen betekenen? Bel ons dan gerust op 038-851 5310 of stuur een e-mail aan: info@brouwers.nl. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen. Wij reageren dan zo snel mogelijk op uw bericht.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Beroepsprocedure tegen een beslissing van de Belastingdienst

Beroepsprocedure tegen een beslissing van de Belastingdienst Bent u het niet eens met een beslissing van de Belastingdienst als reactie op uw bezwaarschrift? Dan...

Bekijk product

Fiscale begeleiding belastingcontroles

Fiscale begeleiding bij belastingcontroles De belastingdienst heeft het recht om een belastingcontrole uit te voeren. Bij een dergelijke controle wil de Fiscus inzage hebben...

Bekijk product

Begeleiding ruling belastingdienst

Begeleiding ruling belastingdienst Het is voor zowel particulieren als bedrijven mogelijk om tax ruling aan te vragen. Ruling is een manier om vooraf zekerheid...

Bekijk product