Collectief Pensioen

Collectief pensioen vormgeven of wijzigen

Een collectief pensioen is een pensioenregeling waar een groep werknemers gebruik van kan maken. Een werkgever kan een collectieve pensioenregeling aanbieden als waardevolle arbeidsvoorwaarde en kan deze pensioenregeling volledig naar wens vormgeven. Het is daarom belangrijk om goed te weten hoe u als werkgever een collectief pensioen het beste kunt invullen. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Wat is een collectief pensioen?

Er wordt gesproken over een collectief pensioen als een werkgever voor alle werknemers of voor een specifieke groep een pensioenregeling heeft afgesproken. In dat geval maken alle deelnemers gebruik van een overeenkomstige pensioenregeling. Ongeveer 90% van alle werkgevers biedt een pensioenregeling aan hun werknemers aan. Dit wordt ook door de overheid gestimuleerd door pensioenpremies fiscaal aftrekbaar te maken. U hoeft als werkgever niet alle kosten zelf te betalen.

Om een collectieve pensioenregeling af te sluiten, zal een werkgever een uitvoeringsovereenkomst moeten aangaan met een pensioenuitvoerder. Deze uitvoeringsovereenkomst is een schriftelijke weergave van de rechten en plichten van de betrokken partijen. In de overeenkomst staat onder andere geformuleerd dat de pensioenuitvoerder (ook wel een pensioenverzekeraar genoemd) verplicht is om voor het pensioen zorg te dragen en dat de werkgever verplicht is om pensioenpremies af te dragen. Deze pensioenpremies bestaan uit een werkgeversdeel en werknemersdeel. Het werknemersdeel wordt van het salaris van de medewerker ingehouden en afgedragen aan de pensioenuitvoerder.

De drie pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel

  • AOW, wordt automatisch door iedereen opgebouwd die in Nederland woont of werkzaam is
  • Pensioenopbouw via de werkgever als aanvullende uitkering boven op de AOW-uitkering
  • Aanvullende –individuele- pensioenvoorzieningen die werknemers zelfstandig als aanvulling op de bovenstaande voorzieningen kunnen afsluiten.

Is een collectief pensioen verplicht?

In Nederland bestaat geen pensioenplicht. Dit betekent in de praktijk dat de werkgever niet verplicht is om een collectief pensioen aan te bieden behalve als dit vereist wordt in de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO). Een werkgever kan er bijvoorbeeld voor kiezen om hiervan af te zien en meer salaris aan te bieden om de werknemer in de gelegenheid te stellen om een particuliere pensioenvoorziening af te sluiten. Het aanbieden van een collectief pensioen vormt in de praktijk wel een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Pensioen wordt, na het salaris, gezien als de belangrijkste arbeidsvoorwaarde. Deze regeling wordt gezien als belangrijke secundaire beloning voor werknemers. Deze arbeidsvoorwaarde vormt dan ook een belangrijke factor bij het werven en behouden van werknemers. Veel werkgevers streven ernaar om een beter collectief pensioen aan te bieden om zich als betere werkgever te profileren dan de “concurrentie” op dit gebied. Iets wat met het oog op de huidige arbeidsmarkt zeer waardevol kan zijn.

De voordelen van het aanbieden van een collectief pensioen op een rijtje:

  • Aantrekkelijke arbeidsvoorwaarde, vorm van goed werkgeverschap
  • Eenheid in arbeidsvoorwaarden
  • Lagere kosten door collectiviteit
  • Mogelijkheden om gebruik te kunnen maken van fiscale voordelen

Vormen van pensioenregelingen

In het Nederlandse zijn meerdere pensioenregelingen te onderscheiden. Binnen dit aanbod kan grofweg onderscheid gemaakt worden tussen salaris/diensttijdregelingen en beschikbare premieregelingen. In geval van salaris/diensttijdregelingen ontvangt een werknemer een pensioenbedrag dat gebaseerd is op het gemiddelde van het genoten salaris gedurende de periode van pensioenopbouw. Dit betekent in de praktijk dat het vast staat hoeveel pensioen de werknemer zal ontvangen op de pensioendatum. Deze zekerheid heeft de werknemer niet als er gekozen is voor een beschikbare premieregeling. In dat geval wordt het pensioenbedrag gebaseerd op de opbrengst van de premies die zijn betaald. Deze premies worden voor een deel gebruikt om een gegarandeerd kapitaal aan te leggen maar ook deels uit beleggingen waaraan uiteraard risico’s zijn verbonden.

Waarom het regelen of wijzigen van een collectief pensioen maatwerk is

Een werkgever kan een pensioenregeling naar eigen inzicht vormgeven, uiteraard binnen de kaders van de complexe wet- en regelgeving. Naast de wettelijke bepalingen zijn er zeer veel factoren waar de werkgever rekening mee kan houden bij het vormgeven van een collectief pensioen. Hierbij kan gedacht worden aan factoren als de pensioenleeftijd, de pensioenvorm (een beleggings- of garantiepensioen), de hoogte van het pensioenbedrag, een eventuele eigen bijdrage van de medewerkers en eventuele bespaarmogelijkheden. Daarnaast moet er een keuze worden gemaakt voor een geschikte pensioenuitvoerder in vorm van een verzekeringsmaatschappij of pensioeninstelling. Hierbij moet ook zeker gekeken worden naar het kostenplaatje. Een pensioenregeling is immers niet alleen een belangrijke- maar zeker ook een dure arbeidsvoorwaarde.

Het regelen van een collectief pensioen is dus maatwerk. Dit is ook het geval als u besluit om een collectief pensioen te wijzigen als de contractvervaldatum met de pensioenaanbieder in zicht komt of als u het idee heeft dat de huidige regeling niet meer optimaal aansluit op uw huidige wensen en eisen. Bij de wens om een collectief pensioen te wijzigen moet u in de regel om tafel met de vakbonden of de ondernemingsraad wat een vrij intensief traject is wat doorlopen moet worden.

Hulp bij het vormgeven van een collectieve pensioenregeling

Heeft u behoefte aan persoonlijk advies of hulp bij het vormgeven van een collectieve pensioenregeling? Dan kunt u hiervoor uitstekend bij de accountants van Brouwers terecht. Onze ervaren adviseurs kijken graag met u mee. We kunnen een pensioenscan voor u uitvoeren om uw huidige collectieve pensioenregeling te analyseren en kunnen u desgewenst helpen met het vormgeven van een nieuwe pensioenvoorziening. Heeft u interesse om vrijblijvend af te stemmen wat we voor u kunnen betekenen? Bel ons dan gerust op 038-851 5310 of stuur een e-mail aan: info@brouwers.nl. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen. Wij reageren dan zo snel mogelijk op uw bericht.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Collectief Pensioen (individuele voorlichting)

Werknemers hebben vaak behoefte aan inzicht in hun eigen specifieke toekomstige financiële situatie. Wij verzorgen individuele sessies voor uw personeel waarin we hierop nader...

Bekijk product

Pensioencontrole

Advies over pensioencontrole verschaft bedrijven de middelen die ze nodig hebben om hun pensioenplannen te beheren en te controleren. Wij werken met ondernemingen van...

Bekijk product

Collectief Pensioen (review/second opinion)

Het pensioen is voor uw werknemers een belangrijke arbeidsvoorwaarde. U wilt dit niet alleen goed geregeld hebben maar ook moeten de kosten hierbij beheersbaar...

Bekijk product