Consolidatie / Eliminatie

Consolidatie van jaarrekeningen laten uitvoeren

Het consolideren van jaarrekeningen is van belang als er sprake is van het opmaken van een financieel overzicht van een groep van ondernemingen die onder één moederbedrijf (een N.V. of een B.V.) vallen. In geval van consolidatie krijgen het moederbedrijf en de dochterondernemingen eenzelfde balans. Dit gaat gepaard met de eliminatie van onder andere intercompany transacties en onderlinge groepsfinancieringen. U leest er in dit artikel alles over.

Interesse in het laten consolideren van uw jaarrekeningen? Neem dan gerust contact met ons op.

Wat is consolidatie?

Consolidatie is een term voor het samenvoegen van één enkelvoudige jaarrekening tot een gezamenlijke jaarrekening. Er is dus sprake van het financieel samenvoegen van bedrijven. Een geconsolideerde jaarrekening geeft dus inzicht in de totale cijfers van een groep (bij elkaar behorende) ondernemingen. Deze cijfers worden dus samengevoegd en als een geheel vormgegeven. Op deze manier kan er inzicht worden verkregen in de manier waarop een onderneming in z’n totaal presteert. Er wordt hiermee dus een goed financieel overzicht geformuleerd.

Daarnaast wordt er door consolidatie een mogelijkheid gecreëerd om de financiële prestaties van de onderlinge bedrijven met elkaar te vergelijken als er bijvoorbeeld sprake is van verschillende (vergelijkbare) vestigingen. Het geconsolideerd opmaken van een winst- en verliesrekening, de balanscijfers en/of een liquiditeitsbegroting kan van belang zijn om inzicht te verkrijgen of iedere onderneming aan de financiële verplichtingen kan voldoen.

Hoe werkt het consolideren van aandelen?

Door het consolideren van aandelen wordt er overzicht gecreëerd van alle activa, passiva en geldstromen van de aangesloten bedrijven. Hierbij wordt er gebruik gemaakt van een brugstaat. Dit is een rekeningschema waarin alle grootboekrekeningen van alle onderliggende bedrijven kunnen worden opgenomen. Bij de consolidatie van jaarrekeningen kan er de keuze worden gemaakt tussen twee technieken om tot een geconsolideerde jaarrekening te komen.

Een partiële consolidatie wordt ook wel het consolideren van aandelen genoemd. Bij deze constructie wordt de focus gelegd op de verhouding van aandelen die zijn verspreid onder de dochterbedrijven. Bij het consolideren van aandelen worden zowel de cijfers van de balans als de winst- en verliesrekening naar rato opgesteld. Tevens worden verkopen en uitstaande vorderingen die de dochterbedrijven onderling hebben, van elkaar weggestreept. Bij het consolideren van aandelen in vorm van partiële consolidatie wordt de uiteindelijke winst op de jaarrekening weergegeven.

In geval van integrale consolidatie van jaarrekeningen worden zowel de balans als de winst- en verliesrekening geïntegreerd tot één overzicht. Hierdoor ontstaat er een veel vollediger beeld dan bij partiële consolidatie het geval is waardoor er in meer doelstellingen kan worden voorzien dan alleen maar het analyseren van de winst.

Wat houdt de term eliminatie van intercompany transacties in?

In de inleiding van deze pagina hebben wij de term “eliminatie van intercompany transacties” onder uw aandacht gebracht. Het eenvoudigweg bij elkaar optellen van posten uit de balans en de winst- en verliesrekening volstaat in de meeste gevallen immers niet. Het consolideren is namelijk een financiële techniek waarbij niet alleen wordt opgeteld maar ook wordt geëlimineerd.

Eliminatie van intercompany transacties worden ook wel eliminatieboekingen genoemd. Door de toepassing van een eliminatie scenario worden alle onderlinge verhoudingen op de balansen en winst- en verliesrekeningen van de ondernemingen verwijderd. Er wordt dus voorkomen dat de onderlinge transacties in het totaaloverzicht bij elkaar worden opgeteld waardoor een scheef beeld kan ontstaan.

Door de eliminatie van intercompany transacties wordt een goed financieel overzicht per bedrijf geborgd. Dit is van belang voor het meten van de (onderlinge) prestaties op basis van financiële kengetallen zoals brutowinst, solvabiliteit en current ratio.

Is de consolidatie van een jaarrekening verplicht?

Het is in Nederland wettelijk verplicht om een geconsolideerde jaarrekening op te (laten) stellen als er sprake is van een moederbedrijf (zoals een besloten vennootschap of een naamloze vennootschap) waarin groepsmaatschappijen (dochterondernemingen) zijn opgenomen. De consolidatie van een jaarrekening is dus verplicht als er sprake is van een economische eenheid, een centrale leiding en een organisatorische verbondenheid. Er wordt hierbij gesproken over een consolidatiekring dus ondernemingen die in de consolidatie van een jaarrekening moeten worden meegenomen.

Er gelden echter wel een aantal uitzonderingen op deze regel. Uw accountant kan u uiteraard persoonlijk informeren of u wettelijk verplicht bent om te consolideren en welke ondernemingen onderdeel vormen van uw consolidatiekring.

Uw jaarrekeningen laten consolideren

Heeft u interesse om het consolideren van uw jaarrekeningen te laten uitvoeren? Hiervoor kunt u uitstekend bij de accountants van Brouwers terecht. Onze ervaren adviseurs helpen u graag verder door de consolidatie van uw jaarrekening voor u uit handen te nemen of u hierin persoonlijk te adviseren. Bel ons gerust op 038-851 5310 of stuur een e-mail aan: info@brouwers.nl. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen. Wij reageren dan zo snel mogelijk op uw bericht.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Beoordeling rente opslag methode

De beoordeling van de rente opslag methode Uw financiering kan uit vele bronnen komen. U financiert uit eigen vermogen of een lening van familie,...

Bekijk product

Consolidatie / Eliminatie

Consolidatie van jaarrekeningen laten uitvoeren Het consolideren van jaarrekeningen is van belang als er sprake is van het opmaken van een financieel overzicht van...

Bekijk product

Advies voor groeiende ondernemers

Wilt u als groeiende ondernemer uw bedrijf naar een hoger niveau tillen? Brouwers biedt advies en de middelen die u nodig hebt om uw...

Bekijk product