De mogelijkheden van een VBI

Mogelijkheden van de vrijgestelde beleggingsinstelling

Bent u op de hoogte van de mogelijkheden van de vrijgestelde beleggingsinstelling? Een VBI biedt u als GDA mogelijkheden om belastingvrij te beleggen in uw vennootschap. Daarnaast is de VBI vrijgesteld van vennootschaps- en dividendbelasting. De vennootschap betaalt in het geheel geen belasting over de beleggingsresultaten. De VBI is fiscaal interessant vanaf € 1.000.000,- vrij belegbaar vermogen. U leest op deze pagina meer over de VBI en alle mogelijkheden die hiermee geboden worden.

Wat is een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI)?

Een vrijgestelde beleggingsinstelling (VBI) is een status die toegekend kan worden aan beleggingsinstellingen die als zodanig voldoen aan de wet Wft (Wet financieel toezicht).

Het betreft hier een variant van de fiscale beleggingsinstelling (FBI). Deze beleggingsinstelling mag uitsluitend gebruikt worden voor het beleggen in financiële instrumenten. Het beleggen van vermogen mag dan ook statutair de enige doelstelling zijn van een VBI. Hierbij moet ook sprake zijn van een vorm van risicospreiding. De VBI mag niet in één product of instrument beleggen. Een vrijgestelde beleggingsinstelling is dan ook een open fonds voor gemene rekening of een N.V. die liquiditeiten en/of beleggingen bezit. Het collectieve vermogensbeheer is hierbij de enige doelstelling.

Een vrijgestelde beleggingsinstelling kan interessant zijn voor holdingvennootschappen die beschikken over veel overtollige liquide middelen en beleggingen maar ook voor een directeur-grootaandeelhouder die zijn bedrijf en/of werkmaatschappij heeft verkocht en uitsluitend liquide middelen of beleggingen in een persoonlijke holding in het bezit heeft. Daarnaast is een vrijgestelde beleggingsinstelling een uitstekende optie voor mensen die een beleggingsvennootschap aanhouden in het buitenland maar er de voorkeur geven om deze naar Nederland te halen. Dit past volledig bij de gedachtegang van de overheid bij het (in 2007) introduceren van een vrijgestelde beleggingsinstelling. De achterliggende gedachte hierbij heeft onder andere betrekking gehad op het vermogen dat bij buitenlandse entiteiten wordt ondergebracht naar Nederland te halen.

Het gebruik van een VBI fiscaal gezien

Uiteraard biedt een vrijgestelde beleggingsinstelling een aantal interessante fiscale voordelen. In een VBI mag immers belastingvrij worden belegd. Er is dus sprake van een vrijstelling van vennootschaps- en dividendbelasting. Het is dus mogelijk om de winsten op te potten. Daarnaast heeft de VBI niet de verplichting om de winsten uit te delen aan haar aandeelhouders. Dit is een belangrijk verschil met de eerder genoemde fiscale beleggingsinstelling. Een FBI heeft immers wel de verplichting om de winsten met de aandeelhouders te delen.

Het is voor de volledigheid goed te vermelden dat een VBI fiscaal gezien wel een percentage aan inkomstenbelasting over de dividenden en vermogenswinsten moet betalen. De VBI heeft geen recht heeft op teruggaaf van dividendbelasting die is ingehouden op ontvangen dividenden. Daarnaast is de deelnemingsvrijstelling niet van toepassing. Daarnaast kan er geen beroep op belastingverdragen worden gedaan.

Vrijgestelde beleggingsinstelling box 3

Aansluitend op het bovenstaande is het goed om te benadrukken waarom een VBI fiscaal gezien een interessante overweging is. In dit geval komt de boxenstructuur van het Nederlandse belastingstelsel om de hoek kijken. Er zal immers jaarlijks een fictief rendement van 4% over de werkelijke waarde van de VBI in box 2 moeten worden aangegeven. Hierover is 25% inkomstenbelasting verschuldigd. Dit komt per saldo uit op een belastingdruk van 1% per jaar. Om een vergelijk te maken: over een box 3 vermogen wordt 1,2% belasting geheven.

Daarnaast kan een VBI uitkomst voor u bieden als u beschikt over spaartegoeden in box 3 waarop u een laag rendement maakt. In dit geval kan er gekozen worden om de spaartegoeden in een vrijgestelde beleggingsinstelling in te brengen. Als de resultaten blijven tegenvallen, kan er voor gekozen worden om de VBI te liquideren. Indien het rendement lager is geweest dan 4% per jaar, dan levert dit een verlies op in box 2. Indien er door de liquidatie geen box 2 vermogen meer is, kan het verlies zelfs omgezet worden in een belastingkorting in box 1. Als er een vermogen is van € 5.000.000 bent u met de keuze voor een vrijgestelde beleggingsinstelling jaarlijks € 10.000 voordeliger zijn ten opzichte van het aanhouden van het vermogen in box 3.

Wanneer is een VBI een interessante overweging?

  • Voor vermogende DGA’s, Een VBI kan vanaf een vermogen van circa € 1.000.000 fiscaal voordelig zijn.
  • Bij beleggingen waaraan weinig risico’s verbonden zijn zoals obligaties, deposito’s en spaartegoeden
  • Voor vermogende particulieren die een inkomen genieten in de vorm van dividenduitkeringen uit hun B.V. Dit voordeel van een VBI kan oplopen tot wel 20% tot 25%

Voorwaarden voor een vrijgestelde beleggingsinstelling

Een van de voorwaarden voor een vrijgestelde beleggingsinstelling is dat er minimaal twee belegging houders moeten zijn waarvan een van de belegging houders niet meer dan 90% van de aandelen in het bezit mag hebben. Daarnaast is het wettelijk vastgelegd dat de VBI geen rechtstreekse beleggingen in onroerende zaken in Nederland mag hebben. Tevens is het niet toegestaan dat de VBI onderhandse vorderingen heeft en geen onroerend goed, pensioenen of stamrechten op de balans heeft. Daarnaast mag er niet belegd worden in aangewezen bankproducten.

Interesse in een vrijgestelde beleggingsinstelling

Heeft u interesse in een vrijgestelde beleggingsinstelling of heeft u behoefte aan meer informatie hierover? Neem dan contact met ons op en maak gebruik van onze ervaring en advies op dit gebied. Onze adviseurs informeren u hier graag verder over. Bel ons gerust op 038-851 5310 of stuur een e-mail aan: info@brouwers.nl. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen, wij reageren dan zo snel mogelijk op uw bericht.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Leningen van bv t.b.v. beleggingen in privé

Lenen van een B.V. om te beleggen in privé Wist u dat u als DGA overtollige middelen van uw BV kunt lenen om ze...

Bekijk product

Financieel advies pensioen

Financieel advies pensioen Heeft u op pensioendatum voldoende vermogen opgebouwd? Hoe ziet uw inkomen na pensioendatum eruit? Het zijn allemaal vragen die op een...

Bekijk product

Beleggen in privé, eigen BV of een VBI

Alles over beleggen in privé, een eigen B.V. of een VBI Heeft u vrij belegbaar vermogen? Dan kan het fiscaal interessant zijn om te...

Bekijk product