DGA wijzigingregeling

Wijzigingsregeling van het DGA pensioen

De pensioenregeling van de Directeur Grootaandeelhouder (DGA) moet afgestemd zijn op zijn/haar persoonlijke omstandigheden. Daarnaast moet deze voldoen aan de wet- en regelgeving. Het is immers wettelijk niet toegestaan om als DGA een pensioen in eigen beheer op te bouwen binnen de eigen B.V. Een wetswijziging of een verandering van persoonlijke omstandigheden kunnen de basis vormen van de wens om een pensioenregeling te wijzigen. U leest in dit artikel alles over een wijzigingsregeling van het DGA pensioen.

Wat is een Directeur Grootaandeelhouder?

Een Directeur Grootaandeelhouder is een persoon die werkt voor een B.V. waarvan hij 5% of meer aandelen bezit. In veel gevallen is deze persoon zelfs de enige aandeelhouder en bestuurder van zijn of haar B.V. Dit betekent in de praktijk dat een DGA en werknemer en eigenaar tegelijk is. Hierdoor heeft deze persoon een vrij complexe fiscale- en arbeidsrechtelijke positie. Een Directeur Grootaandeelhouder mag bijvoorbeeld niet zelf bepalen hoeveel loon hij of zij aan zichzelf uitkeert. Een DGA werkt immers in loondienst van de rechtspersoon waardoor hij of zij valt onder de gebruikelijkloonregeling.

Met het oog op het afsluiten van verzekeringen wordt een DGA weer niet als werknemer gezien. De Directeur Grootaandeelhouder kan alleen op zelfstandige basis de gewenste verzekeringen afsluiten. Daarnaast moet een Directeur Grootaandeelhouder een eigen pensioenregeling treffen. De mogelijkheid om een pensioen in eigen beheer op te bouwen binnen de eigen B.V. is sinds 2017 afgeschaft. De belangrijkste reden hiervoor was dat de fiscale regels voor waardering van de pensioenverplichting te veel afweken van de commerciële regels. Dit betekent in de praktijk dat een DGA voor andere opties moet kiezen voor de een oudedagsvoorziening. Er zal dus een wijzigingsregeling voor het DGA pensioen moeten worden getroffen,

Hoe ziet een DGA wijzigingsregeling eruit?

Als DGA heeft u recht op AOW. Naast deze AOW regeling heeft u diverse mogelijkheden om pensioen op te bouwen. Tot 2019 kon een in de B.V. opgebouwd pensioen met een belastingkorting worden afgekocht. Gedurende de overgangsregeling hadden de DGA’s dus de keuze of ze onder de bescherming van de Pensioenwet wilden vallen of niet. De keuze om het verzekerde pensioen terug te halen naar eigen beheer betekende dat er een DGA wijzigingsregeling moest worden toegepast. Deze regeling kan nog altijd worden toegepast als er een wens bestaat om de vormgeving van een pensioenregeling aan te passen, bijvoorbeeld door naar externe pensioenuitvoerder over te stappen.

Een DGA wijzigingsregeling wil dus zeggen dat de pensioenregeling van een Directeur Grootaandeelhouder op een andere manier wordt vormgegeven dan oorspronkelijk het geval was. Hiervoor zijn grofweg twee opties te onderscheiden:

  • De pensioenregeling wordt tegen een commerciële waarde ondergebracht bij een externe pensioenuitvoerder.
  • Het pensioen in eigen beheer wordt ongewijzigd gelaten maar de verdere pensioenopbouw wordt ondergebracht bij een externe pensioenuitvoerder. Hierbij wordt dus een mix gevormd van het eigen beheer en het verzekeren van het pensioen.

Het is goed om voor de volledigheid te vermelden dat de DGA geen heeft mogelijkheid voor waardeoverdracht. De Directeur Grootaandeelhouder kan zijn of haar eventuele oude werknemerspensioenen dus niet samenvoegen met zijn DGA pensioen.

Fiscale aspecten van een wijzigingsregeling voor het DGA pensioen

Alle opties die in aanmerking komen voor een wijzigingsregeling voor het DGA pensioen kennen voor- en nadelen. Het is zeer belangrijk om u hier goed in te laten informeren. Een optimale pensioenregeling voor een DGA is vaak meteen de meest kostbare optie. Het is goed om te weten dat de kosten voor het pensioen aftrekbaar is van de winst van de onderneming. Het positieve gevolg hiervan is dat er minder vennootschapsbelasting betaald hoeft te worden. Ook een eventuele opgenomen eigen bijdrage in de pensioenregeling is fiscaal aftrekbaar. Een ander punt van aandacht bij het vormgeven van een DGA wijzigingsregeling is dat de verzekerde regelingen van de DGA’s (zoals aangegeven) niet vallen onder de werking van de Pensioenwet.

Meer informatie over een wijzigingsregeling van het DGA pensioen

Heeft u interesse in meer informatie over een wijzigingsregeling van het DGA pensioen? Dan bent u van harte welkom om gebruik te maken van de expertise en ervaring van de accountants van Brouwers. Wij informeren u graag verder over de mogelijkheden om uw DGA pensioenregeling te wijzigen. Heeft u interesse om vrijblijvend af te stemmen wat we voor u kunnen betekenen? Bel ons dan gerust op 038-851 5310 of stuur een e-mail aan: info@brouwers.nl. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen. Wij reageren dan zo snel mogelijk op uw bericht.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

DGA

Wat is een DGA? De afkorting DGA staat voor de term directeur-grootaandeelhouder. Opvallend is dat er geen algemeen aanvaarde definitie is waarin omschreven wordt...

Bekijk product

Een DGA pensioen verzekeren

Het is niet meer toegestaan om uw DGA pensioen in eigen beheer te houden. Op 1 januari 2017 is het wettelijk niet meer toegestaan...

Bekijk product

DGA wijzigingregeling

Wijzigingsregeling van het DGA pensioen De pensioenregeling van de Directeur Grootaandeelhouder (DGA) moet afgestemd zijn op zijn/haar persoonlijke omstandigheden. Daarnaast moet deze voldoen aan...

Bekijk product