DGA

Wat is een DGA?

De afkorting DGA staat voor de term directeur-grootaandeelhouder. Opvallend is dat er geen algemeen aanvaarde definitie is waarin omschreven wordt wat iemand een DGA maakt. Niet iedere ondernemer wordt immers automatisch gezien als directeur-grootaandeelhouder. In dit artikel vestigen we onze aandacht op de manier waarop de belastingdienst en de pensioenwet naar een DGA kijkt en wat het betekent om directeur-grootaandeelhouder te zijn.

Wanneer is iemand een directeur-grootaandeelhouder?

Zoals aangegeven is er geen eenduidige omschrijving wanneer iemand een directeur-grootaandeelhouder is. Over het algemeen wordt gesteld dat iemand een DGA is als hij of zij directeur is van een B.V. of N.V. of een groot deel (meer dan 5%) van de aandelen van een besloten- of naamloze vennootschap in het bezit heeft.

Uit het bovenstaande kan de terechte conclusie worden getrokken dat een eigenaar van een eenmanszaak of een V.O.F. dus geen directeur-grootaandeelhouder is. Dit komt omdat een besloten- of naamloze vennootschap als losstaande rechtspersoon wordt gezien. Een DGA werkt dus in dienst van deze rechtspersoon en is hierdoor in principe niet persoonlijk aansprakelijk voor de eventuele schulden van het bedrijf.

Regels met betrekking tot de aansprakelijkheid van directeur-grootaandeelhouders

Het is goed om voor de volledigheid van dit artikel uw aandacht te vestigen op de regels met betrekking tot de aansprakelijkheid van directeur-grootaandeelhouders. Het zal de oplettende lezer zijn opgevallen dat we in de vorige alinea schrijven dat de DGA in principe niet persoonlijk aansprakelijk is voor de eventuele schulden van het bedrijf. Dit is uiteraard wel het geval als de DGA mee tekent voor grotere leningen waarbij al van tevoren duidelijk was dat de onderneming deze schuld nooit zou hebben kunnen terugbetalen. Daarnaast kan de directeur-grootaandeelhouders wel aansprakelijk worden gesteld voor schulden die ontstaan door onverantwoord bestuur. Hieronder valt onder andere het niet deponeren van jaarstukken, het niet goed vervullen van de administratieve taken, het vervreemden van bedrijfsmiddelen of het nalaten om te vermelden aan de Belastingdienst dat belastingen en premies niet voldaan kunnen worden.

Wanneer ben je een DGA voor de belastingdienst, de pensioenwet en de verzekeringsmaatschappijen?

De titel directeur-grootaandeelhouder heeft niet alleen veel gevolgen voor de belastingtechnische zaken maar ook voor het salaris, het pensioen en de verzekeringen van een DGA. Dit is mede merkbaar aan het feit dat de Belastingdienst een hele andere invulling geeft aan de vereisten om de titel DGA het geval is als bij de uitvoering van de pensioenwet het geval is. Met betrekking tot fiscale zaken zoals de inkomsten- en loonbelasting bent u DGA als u meer dan 5% van de aandelen van het bedrijf in het bezit heeft en daarbij ook werkzaamheden verricht van de B.V. of N.V. U hoeft hiervoor niet eens als directeur werkzaam te zijn maar u kunt hiervoor ook bijvoorbeeld een van de hogere managementfuncties vervullen. De Pensioenwet ziet iemand als DGA als hij of zij meer dan 10% van de aandelen bezit van de B.V. of N.V. In dat geval kan de DGA niet deelnemen aan de pensioenvoorzieningen die wel voor andere werknemers beschikbaar is. Elders op deze website leest u meer informatie over alle keuzevormen waarvoor een directeur-grootaandeelhouder kan kiezen voor pensioenopbouw.

De verzekeringsmaatschappijen hanteren weer een hele andere criteria voor de term DGA. Volgens de regelgeving van deze organisaties heeft een DGA meer dan de helft van de stemrechten of is de familie van deze persoon de eigenaar van minimaal 66% van de aandelen en is de betreffende persoon bestuurder van de organisatie. Tevens wordt een persoon gezien als DGA als hij of zij minder dan de helft van de aandelen bezit maar niet ontslagen kan worden. Daarnaast kan er sprake zijn van meerdere DGA’s als er een gelijkmatige verdeling is van de aandelen.

Hoe wordt het salaris van de DGA uitgekeerd?

Zoals aangegeven werkt de directeur-grootaandeelhouder in dienst van de B.V. of N.V. Er moet dus een salaris worden uitbetaald voor deze werkzaamheden. Het is fiscaal gezien niet toegestaan om zelf de hoogte van dit salaris vast te stellen. In dit geval is de “gebruikelijk-loonregeling” van toepassing. Deze regeling houdt in dat dat er een minimum DGA salaris betaalt moet worden. Deze norm heeft de Belastingdienst gesteld ter voorkoming dat er een belastingvoordeel behaald kan worden door te voorzien in een dividenduitkering in plaats van een salaris. Een dividend is de belaste winst die een vennootschap uitkeert aan diens aandeelhouders. Dit is een netto bedrag dat in een lager belastingtarief valt dan bij het uitkeren van een salaris het geval is.

Deze contracten heeft u als DGA nodig

Het is van belang om een aantal contracten af te sluiten om de relatie tussen u als DGA en de B.V. of N.V. vast te leggen.

  • In een arbeidsovereenkomst DGA worden alle rechten en plichten van de directeur-grootaandeelhouder vastgelegd en wordt de hoogte van het DGA salaris genoteerd. Deze arbeidsovereenkomst is niet alleen van belang om wederzijdse verwachtingen te formuleren maar is ook van grote waarde bij een eventueel faillissement van de onderneming. Als er in dat geval géén arbeidsovereenkomst overlegd kan worden, kan er een situatie ontstaan waarbij de DGA het verdiende salaris moet terugbetalen omdat dit geld dan wordt gezien als onverschuldigde betaling. Elders op deze website leest u meer informatie over DGA arbeidsovereenkomsten.
  • In een rekening-courant overeenkomst wordt er vastgelegd dat er geen rente betaald hoeft te worden over de geldbedragen die over en weer gaan van de DGA naar de vennootschap. Over deze bedragen hoeft dan ook geen belasting worden betaald. Elders op deze website leest u meer informatie over rekening-courant arbeidsovereenkomsten.

Persoonlijk advies over de rol van een DGA

Heeft u interesse in meer informatie of persoonlijk advies over uw rol als DGA? Neem dan contact met ons op en maak gebruik van onze ervaring en advies op dit gebied. Bel ons gerust op 038-851 5310 of stuur een e-mail aan: info@brouwers.nl. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen, wij reageren dan zo snel mogelijk op uw bericht.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

DGA keuze vorm pensioen

Keuzevormen van een DGA pensioen Wat zijn de mogelijkheden voor pensioenopbouw voor een directeur grootaandeelhouder? Het is een vraag voor iedere DGA actueel is....

Bekijk product

DGA – einde pensioen in eigen beheer

U heeft als DGA voor uw pensioen een voorziening op de balans van uw BV opgenomen. Uw BV treedt dus als het ware op...

Bekijk product

Een DGA pensioen verzekeren

Het is niet meer toegestaan om uw DGA pensioen in eigen beheer te houden. Op 1 januari 2017 is het wettelijk niet meer toegestaan...

Bekijk product