Fiscale begeleiding belastingcontroles

Fiscale begeleiding bij belastingcontroles

De belastingdienst heeft het recht om een belastingcontrole uit te voeren. Bij een dergelijke controle wil de Fiscus inzage hebben in de administratie en wellicht hierover vragen aan de ondernemer kunnen stellen. Wanneer bij u een belastingcontrole wordt aangekondigd wilt u dat alles soepel en snel verloopt. U kunt hiervoor gebruik maken van fiscale begeleiding bij belastingcontroles. U leest hier in dit artikel alles over.

Hoe werkt een belastingcontrole?

Iedere ondernemer kan vroeg of laat te maken krijgen met een belastingcontrole. Deze controle kan plaatsvinden door middel van een boekenonderzoek, een bedrijfsbezoek of een waarneming ter plaatse. Kleinere bedrijven worden in de meeste gevallen onderworpen aan een boekenonderzoek. Het kan zijn dat een belastinginspecteur hiervoor een afspraak om langs te komen om de financiële huishouding aan een onderzoek te onderwerpen maar een boekenonderzoek kan ook volledig online plaatsvinden. Een bedrijfsbezoek vindt vaak plaats bij de grotere organisaties. Een waarneming ter plaatse vindt onaangekondigd aan. In dat geval kan de belastinginspecteur er zelfs voor kiezen om eerst gebruik te maken van de diensten van het betreffende bedrijf om in later stadium de doelstelling van zijn of haar bezoek kenbaar te maken.

Hoeveel jaar terug gaat een belastingcontrole?

Iedere ondernemer is verplicht om de administratie op een dusdanige manier in te richten en te onderhouden dat een belastingcontrole binnen een redelijk termijn mogelijk is. Dit roept wellicht de vraag op welke manier de administratie bewaard moet worden Het is wettelijk gezien verplicht om de bedrijfsadministratie voor een periode van 7 jaar te bewaren. Deze bewaartermijn gaat in na het betreffende boekjaar. Het is goed om hierbij te vermelden dat de administratie langer bewaard moet worden als er gebruik is gemaakt van de mogelijkheid voor uitstel van aangifte. Administratie die betrekking heeft op het bezit van een bedrijfspand (onroerende zaken) moet zelfs 10 jaar bewaard worden. Het is van groot belang om aan deze bewaarplicht te voldoen. Als er niet aan deze eis wordt voldaan kan de Belastingdienst ervoor kiezen om hoge boetes op te leggen en in het ergste geval over te gaan op een strafrechtelijke vervolging.

De manier waarop de administratie moet worden aangeboden bij een controle door de belasting

De administratie moet bewaard worden op de originele manier zoals het ook ontvangen is. Papieren facturen en Pdf’s worden bij een belastingcontrole gezien als belangrijke “bewijsstukken” omdat hier lastig veranderingen in aan te brengen zijn. Al deze bewijsstukken kunnen worden opgeslagen in een cloud functionaliteit. Het is zeker raadzaam om papieren bonnetjes in te scannen om het vervagen of het onleesbaar worden als gevolg van de bekende omgevallen kop koffie te voorkomen. De Belastingdienst neemt uiteraard geen genoegen met de genoemde situaties

Wanneer vindt een controle van de Belastingdienst plaats?

Het is niet van tevoren aan te geven wanneer een controle van de Belastingdienst plaats zal vinden. De Fiscus kiest lukraak bedrijven uit voor een steekproefsgewijze controle van de organisatie. Het is wel goed om aan te geven dat de Belastingdienst zich vaak focust op specifieke organisaties of branches als er een vermoeden is dat de belastingaangiftes niet volledig volgens de regels is verlopen. Daarnaast richt de Fiscus zich op specifieke thema’s. Uiteraard hoeft dit niet altijd het geval zo te zijn en kan het zijn dat de Belastingdienst ad random bij uw bedrijf terecht komt om de boekhouding te controleren.

Is het mogelijk om voorbereidingen te treffen op een belastingcontrole?

Gezien het feit dat een belastingcontrole vaak onaangekondigd of op zeer korte termijn na aankondiging plaats zal vinden, is het lastig om voorbereidingen te treffen op dit onderzoek. Het is uiteraard wel van belang dat u een overzichtelijke financiële administratie kunt overleggen. Het is niet uitgesloten dat een belastinginspecteur naar een onderbouwing vraagt van een specifieke keuze bijvoorbeeld over het gebruik van een specifieke investering die als zakelijke uitgave in de belastingaangifte is opgegeven. Bij vragen over aftrekposten ligt de bewijslast immers altijd bij de ondernemer. Bij vragen over zaken als de opgegeven omzet ligt de bewijslast in eerste instantie altijd bij de Belastingdienst zelf. Het bovenstaande benadrukt het belang om als ondernemer op de hoogte te zijn van de fiscale rechten en plichten. Dit blijkt in de praktijk voor veel ondernemers een groot struikelblok te zijn. Dit is de reden dat veel ondernemers graag gebruik maken van gespecialiseerde begeleiding bij een belastingcontrole. In dat geval zal een fiscaal specialist de ondernemer vertegenwoordigen bij een belastingcontrole en zelfs diens belangen kunnen behartigen in de gesprekken met de controleurs.

Belastingcontrole uitbesteden aan de adviseurs van Brouwers?

Heeft u als ondernemer interesse om de belastingcontrole uit te besteden aan de adviseurs van Brouwers? Neem dan contact met ons op en maak gebruik van onze ervaring en advies op dit gebied. Wij kunnen u van zowel dienst zijn voordat de controle gaat plaatsvinden als gedurende deze inzage in de financiële huishouding van uw bedrijf. Bel ons gerust op 038-851 5310 of stuur een e-mail aan: info@brouwers.nl. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen, wij reageren dan zo snel mogelijk op uw bericht.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Begeleiding ruling belastingdienst

Begeleiding ruling belastingdienst Het is voor zowel particulieren als bedrijven mogelijk om tax ruling aan te vragen. Ruling is een manier om vooraf zekerheid...

Bekijk product

Beroepsprocedure tegen een beslissing van de Belastingdienst

Beroepsprocedure tegen een beslissing van de Belastingdienst Bent u het niet eens met een beslissing van de Belastingdienst als reactie op uw bezwaarschrift? Dan...

Bekijk product

Fiscale begeleiding belastingcontroles

Fiscale begeleiding bij belastingcontroles De belastingdienst heeft het recht om een belastingcontrole uit te voeren. Bij een dergelijke controle wil de Fiscus inzage hebben...

Bekijk product