Het vaststellen van huwelijkse voorwaarden

Het vaststellen van huwelijkse voorwaarden

Bij het verdelen van de bezittingen en schulden bij een scheiding wordt als eerste gekeken naar de huwelijksconstructie. Er kan gekozen zijn voor een huwelijk in gemeenschap van goederen of te trouwen onder huwelijkse voorwaarden. Bij een scheiding onder huwelijkse voorwaarden zijn veel zaken al vastgelegd en zijn persoonlijke bezittingen en schulden afgebakend van het gemeenschappelijk bezit. U leest in dit artikel alles over het vaststellen van huwelijkse voorwaarden.

Wat zijn huwelijkse voorwaarden?

Er is sprake van huwelijkse voorwaarden als een getrouwd stel een overeenkomst met elkaar aangaan waarin schriftelijk wordt vastgelegd aan wie specifieke bezittingen of schulden toebehoren. Huwelijkse voorwaarden kunnen worden gezien als een “huwelijkscontract” dat wordt vastgelegd in een notariële akte. De belangrijkste beweegreden om huwelijkse voorwaarden af te sluiten is het creëren van duidelijkheid aan wie eventuele bezittingen en schulden toebehoren bij een eventuele scheiding. Het opstellen van huwelijkse voorwaarden is ook een optie om privé bezittingen te beschermen bij het ondernemerschap van een- of beide partners.

Deze twee vormen van huwelijkse voorwaarden zijn er te onderscheiden:

  • Er is sprake van een koude sluiting in het geval dat er geen enkele sprake is van een gemeenschap va goederen. Er zal dus geen verdeling of het samenvloeien van vermogen, inkomsten of schulden plaatsvinden. Bij een koude sluiting zijn de getrouwde partners op financieel gebied vrijwel volledig onafhankelijk van elkaar. De enige financiële verbinding die kan ontstaan is een eventuele alimentatieverplichting in vorm van partner- en/of kinderalimentatie.
  • Er is sprake van een beperkte gemeenschap als er een constructie wordt vormgegeven waaruit drie vermogens ontstaan. Naast de individuele vermogens ontstaat er een gezamenlijk vermogen waarin bijvoorbeeld de woning, de inboedel en het eigen bedrijf kan vallen. Op het moment dat de partners besluiten om te scheiden zal er alleen een verdeling moeten plaatsvinden over het gezamenlijke vermogen. De privé vermogens worden gezien als individuele bezittingen.

Verrekenbedingen bij het ontbinden van een huwelijk op huwelijkse voorwaarden

In de huwelijkse voorwaarden wordt ook en verrekenbeding opgenomen. Een verrekenbeding heeft betrekking op de manier waarop het individueel ingebrachte vermogen moet worden verrekend met de ex-partner. Deze berekening heeft betrekking op het niet geconsumeerde deel van het vermogen. Verrekenbedingen worden in de huwelijkse voorwaarden opgenomen ter voorkoming van een voordeel positie van een partner die tijdens het huwelijk een inkomen heeft gegenereerd ten opzichte van de partner waarbij dit niet het geval is. Verrekenbedingen hebben dan ook vooral betrekking op een koude sluiting. Er zijn grofweg twee verrekenbedingen te onderscheiden.

  • Een periodiek verrekenbeding is een overeenkomst waarbij het is vastgelegd dat de partners bij scheiding iedere jaar de opgebouwde inkomsten verdelen. Deze verdeling vindt plaats over het vermogen door arbeid en het betreft hier inkomen dat gebruikt wordt om de kosten van de huishouding te betalen. Het privévermogen blijft uiteraard gescheiden.
  • Een finaal rekenbeding is een eenmalige verrekening tussen de ex-partners in geval van een scheiding. In deze situatie wordt het gezamenlijk vermogen verdeeld zoals bij een huwelijk in gemeenschap van goederen ook het geval zou zijn. Het individuele vermogen van voor het huwelijk, eventuele persoonlijke erfenissen en schenkingen worden hierbij buiten beschouwing gelaten.

Bent u gehuwd onder huwelijkse voorwaarden en heeft u daarin een jaarlijks verrekenbeding opgenomen? Dan moet u ook daadwerkelijk jaarlijks verrekenen. Doet u dit niet dan is de kans groot dat bij een eventuele echtscheiding gehandeld wordt alsof u in gemeenschap van goederen bent gehuwd.

Duidelijkheid belangrijk voor eventuele vaststelling van huwelijkse voorwaarden

De belangrijkste voorwaarde waar huwelijkse voorwaarden aan moeten voldoen is het bieden van duidelijkheid. Dit huwelijkscontract mag geen ruimte bieden voor eventuele vragen en discussies. De opgenomen punten moeten tot in detail beschreven staan. Daarnaast moeten huwelijkse voorwaarden om dezelfde redenen volledig zijn geformuleerd om eventuele onduidelijkheden achteraf te voorkomen. Deze onduidelijkheden kunnen ontstaan bij het vaststellen van de huwelijkse voorwaarden bij een echtscheiding. Deze vaststelling zal de basis vormen voor de afwikkeling va het huwelijk en het formuleren van de financiële afspraken tussen de betrokkenen.

Advies en ondersteuning bij het vaststellen van huwelijkse voorwaarden

Heeft u behoefte aan persoonlijk advies en ondersteuning bij het vaststellen van huwelijkse voorwaarden? Dan helpen de accountants van Brouwers u graag verder. Wij kunnen voor u de gemaakte huwelijkse voorwaarden analyseren om u inzicht te geven wat uw rechten en plichten op dit gebied zijn. U bent van harte welkom om hiervoor vrijblijvend met ons contact op te nemen. Bel ons gerust op 038-851 5310 of stuur een e-mail aan: info@brouwers.nl. U kunt ook het onderstaande contactformulier invullen, wij reageren dan zo snel mogelijk op uw bericht.

Contact

Heeft u vragen of opmerkingen voor ons? Bel of stuur ons gerust een bericht en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op!

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Gerelateerde producten

Toon alles

Begeleiding inhoud huwelijkse voorwaarden

Begeleiding inhoud huwelijkse voorwaarden Bij het verdelen van de bezittingen en schulden bij een scheiding wordt als eerste gekeken naar de huwelijksconstructie. De keuze...

Bekijk product

Financieel advies pensioen

Financieel advies pensioen Heeft u op pensioendatum voldoende vermogen opgebouwd? Hoe ziet uw inkomen na pensioendatum eruit? Het zijn allemaal vragen die op een...

Bekijk product

Beoordeling en begeleiding inhoud testamenten

Het beoordelen van en de begeleiding bij het bepalen van de inhoud van testamenten In een testament wordt vastgelegd wat de wensen zijn van...

Bekijk product